Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

2 września 2019

Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, centrów kształcenia zawodowego w woj. świętokrzyskim   W związku z art. 51 ust. 15a w powiązaniu z art. 117 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz.1148) Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

20 maja 2019

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe umiejętności zawodowe – rozporządzenie podpisane

16 maja br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Wejdzie ono w życie 1 września br.… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Informator o zawodach na rok szkolny 2019/2020 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało informator dotyczący kierunków kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Broszura informacyjna została przygotowana w celu ułatwienia młodzieży wyboru kierunku dalszego kształcenia w szkołach… czytaj więcej

29 marca 2019

Konferencja dla nauczycieli rozpoczynająca projekt „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego W imieniu Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” zapraszam Państwa do udziału w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim i został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.… czytaj więcej

25 marca 2019

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół zawodowych

DYREKTORZY SZKÓŁ ZAWODOWYCH  W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/2020” zwracam się z prośbą przekazania informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I (z podziałem na klasy dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej) w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem… czytaj więcej

22 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy

20 marca br. w Targach Kielce odbył się Świętokrzyski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Marzena Machałek. Udział wzięli również parlamentarzyści, organy prowadzące, dyrektorzy szkół, nauczyciele, regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie świętokrzyskim, izby rzemieślnicze… czytaj więcej

22 marca 2019

Nagrodzone szkoły podczas Giełdy Szkół i Uczelni

21 marca 2019 r. w drugim dniu Giełdy Szkół i Uczelni odbywającej się w Targach Kielce Świętokrzyski Kurator Oświaty przyznał nagrody i wyróżnienia za najlepszą prezentację oferty edukacyjnej. Nagrodzeni zostali: I miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku II miejsce – Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Baryczy III miejsce… czytaj więcej

14 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Zawodowych, Szkół Podstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Organy Prowadzące, Pracodawcy, Nauczyciele, Doradcy Zawodowi Serdecznie zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Targach Kielce, ul. Zakładowa 1, Sala OMEGA. Organizator: Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Współorganizator:… czytaj więcej

28 lutego 2019

Ruszają Regionalne Kongresy Zawodowe – zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 marca przez ponad miesiąc w całym kraju organizowane będą Regionalne Kongresy Zawodowe. Podczas szesnastu spotkań w regionach chcemy upowszechnić zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym w ubiegłym roku prawie oświatowym.… czytaj więcej

21 lutego 2019

Ważna informacja dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach

Informuję, że dnia 20 lutego 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/316 UWAGA Wszystkie zawody oznaczone boldem należy traktować jako nowe zawody, tj. możliwość kształcenia w… czytaj więcej

12 grudnia 2018

Spotkanie szkoleniowe dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019

W dniu 5 grudnia 2018 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi dla dyrektorów szkół zawodowych dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w… czytaj więcej

29 listopada 2018

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

W dniu 26 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik rozpoczął spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Tematem zebrania były zmiany w kształceniu zawodowym oraz ustalenie planu pracy rady na bieżący rok szkolny. W swojej wypowiedzi kurator oświaty skoncentrował… czytaj więcej

30 października 2018

Spotkanie konsultacyjne dotyczące egzaminów zawodowych pracowników młodocianych

18 października 2018 r. w Zespole Szkół w Staszowie przy ulicy Koszarowej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące egzaminów zawodowych pracowników młodocianych. W naradzie uczestniczyli: Pan Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z wizytatorami, Pan Piotr Prędota Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach… czytaj więcej

4 października 2018

Termin: 5 października 2018! Ankieta dotycząca elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, z upoważnienia Pani Urszuli Martynowicz – Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Źródłem finansowania projektów w tym zakresie będą środki unijne przewidziane w Programie Operacyjnym… czytaj więcej

1 października 2018

Branżowe spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego – branża budowlana

W środę 26 września 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, poświęcone branży budowlanej zorganizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Uczestniczyli w nim: pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski –  Dyrektor Wydziału Nadzoru… czytaj więcej

9 lipca 2018

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych, praktycznej nauki zawodu w tym kształceniu młodocianych, we współpracy szkół z pracodawcami, egzaminach zawodowych, awansie zawodowym uwzględniającym nauczycieli polonijnych to najważniejsze obszary ujęte w upublicznionym dziś, 26 czerwca br. projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i… czytaj więcej

22 czerwca 2018

Branżowe spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego – przemysł szklarski

18 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Staszowie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego dotyczące branży szklarskiej. W naradzie udział wzięli pracownicy Kuratorium Oświaty w Kielcach: Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski oraz wizytatorzy Ewa Pietraszek, Małgorzata Zielińska-Perczak,… czytaj więcej

18 kwietnia 2018

Informator o zawodach na rok szkolny 2018/2019 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy gimnazjów oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało informator o zawodach na rok szkolny 2018/2019 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Broszura informacyjna w nakładzie 5000 egzemplarzy została rozprowadzona do szkół i placówek w celu ułatwienia młodzieży wyboru kierunku dalszego… czytaj więcej

26 marca 2018

Wyniki Konkursu Filmowego „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 21 marca 2018 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się Gala finałowa Konkursu Filmowego „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy: ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A., Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Targami Kielce oraz TVP3 Kielce.… czytaj więcej