Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

17 listopada 2020

Badanie ogólnopolskie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi ogólnopolskie badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze… czytaj więcej

15 października 2020

Harmonogram oraz wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

25 września 2020 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące organizacji dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego. W spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,    Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy placówek… czytaj więcej

8 października 2020

Oferta edukacyjna branżowych szkół II stopnia województwa świętokrzyskiego

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia. Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało broszurę informacyjną dotyczącą kierunków kształcenia zawodowego w branżowych szkołach II stopnia w roku szkolnym 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół. OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ BRANŻOWYCH II STOPNIA

23 września 2020

Monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach II stopnia.… czytaj więcej

15 września 2020

Dyrektorzy branżowych szkół II stopnia w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Wykaz branżowych szkół II stopnia powstałych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia uruchomionych dla semestrów I w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów… czytaj więcej

15 września 2020

Dyrektorzy szkół realizujący kształcenie w zawodach branży spożywczej

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.09.2020 r. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął realizację projektu pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. W związku z powyższym zachęcam do udziału w projekcie szkoły realizujące… czytaj więcej

4 września 2020

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą –… czytaj więcej

29 czerwca 2020

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Dyrektorzy szkół i pracodawcy kształcący młodocianych pracowników. informuję, że od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u… czytaj więcej

22 maja 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracownika młodocianego

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informuję, że uruchamianie zakładów pracy nie jest równoznaczne z powrotem młodocianych pracowników do odbywania przygotowania zawodowego u pracodawców. Obowiązek zwolnienia młodocianego pracownika ze świadczenia pracy jest uwarunkowany okresem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z art. 15f… czytaj więcej

21 kwietnia 2020

Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego”

Szczegółowe informacje: Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego” Zawody w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020 (stan na 20 kwietnia 2020)

3 kwietnia 2020

Dyrektorzy szkół kształcacych w zawodach szkolnictwa branżowego w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2020/2021” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I w roku szkolnym 20120/2021 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów… czytaj więcej

9 marca 2020

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty w dniu 05.03.2020 r.

W dniu 5 marca 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Załączniki Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju Data: 2020-03-10, rozmiar: 548 KB Zasady organizacji_KKZ Data: 2020-03-09, rozmiar: 2 MB Uczniowie -młodociani pracownicy – koordynowanie.pptx… czytaj więcej

17 lutego 2020

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy dnia 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul Kusocińskiego 3B odbędzie się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania omówione zostaną tematy kształcenia w branżowych szkołach II stopnia w tym organizowania… czytaj więcej

30 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

28 stycznia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognozę dla 24 najbardziej wymaganych na polskim rynku pracy zawodów. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.… czytaj więcej

21 listopada 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

30 września 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie odbyło się spotkanie dotyczące organizacji dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz dyrektorzy placówek… czytaj więcej

18 listopada 2019

Spotkanie dyrektorów szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 14 listopada 2019 r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Politechnikę Świętokrzyską  poświęcone problemowi pozyskiwania nauczycieli przedmiotów zawodowych.… czytaj więcej

30 października 2019

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

Szanowni Państwo, w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Głównym celem projektu było doskonalenie… czytaj więcej

26 września 2019

Konkurs Filmowy „Dobry Zawód-Lepsza Przyszłość !”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowym „DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”. Celem konkursu jest upowszechnienie informacji na tematów wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego i zachęcenie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Udział w konkursie… czytaj więcej