Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

17 stycznia 2018

Spotkanie Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, które odbędzie się 1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. Myśl przewodnia obrad skoncentrowana jest wokół różnych wymiarów wspierania… czytaj więcej

8 stycznia 2018

Działania podejmowane w roku szkolnym 2016/2017 w ramach pracy Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 7 grudnia 2016 r. w Domu Rzemiosła w Kielcach z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego. W naradzie udział wzięli: doradca Wojewody Świętokrzyskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa, przedstawiciele organów prowadzących, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Izby Rzemieślników i Pracodawców w Kielcach, pracownicy… czytaj więcej

5 stycznia 2018

Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Praca Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych pod przewodnictwem Pani Marzeny Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej ma skupiać się przede wszystkim na opiniowaniu i proponowaniu zmian w kształceniu zawodowym, w tym udziale w tworzeniu… czytaj więcej

5 stycznia 2018

Wspólny list Premiera RP i Minister Edukacji Narodowej do pracodawców

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. – Przed nami ważne wyzwania związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym Polski. Kontynuacja odbudowy przemysłu jest jednym… czytaj więcej

22 grudnia 2017

Klasy patronackie Telewizji Polskiej w liceach ogólnokształcących i technikach

Informacja o specjalnej ofercie edukacyjnej Telewizji Polskiej S.A skierowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko-historycznym, dziennikarsko-artystycznym, filmowym, a także techników prowadzących naukę w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej. Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje ona m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach… czytaj więcej

6 listopada 2017

Konferencja “Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

20 listopada w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy, odbędzie się konferencja “Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”, promująca ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).… czytaj więcej

2 listopada 2017

Konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem rynku pracy”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi  Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem rynku pracy”. Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest przybliżenie istoty kształcenia dualnego jako nowej formy nauki zawodu. Konferencja służyć będzie określeniu dotychczasowego stanu i… czytaj więcej

11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji… czytaj więcej

11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. Świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 15 września 2017. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

8 września 2017

Informatory CKE o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Informatory są do pobrania na stronie CKE:  https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/ Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, zawiera zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu. Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku 2018, składa się z… czytaj więcej

1 września 2017

Wykaz nowych rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego obowiązujących od 1 września 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego, W ostatnich dniach sierpnia zostało opublikowanych szereg nowych aktów prawnych Ministra Edukacji Narodowej, które zaczęły obowiązywać 1 września 2017 r. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ich treścią ze względu na charakter… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o podanie prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2018 – 2021, zgodnie z art.… czytaj więcej

18 maja 2017

Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko­-Mazurskiego w dziedzinie infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko­-Mazurskiego na lata 2014­2020 informuje o ogłoszeniu naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko­-Mazurskiego na lata 2014­-2020 w dziedzinie infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014­-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014­2020 oraz… czytaj więcej

20 kwietnia 2017

Zaproszenie na konferencję edukacyjną w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza uczniów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, nauczycieli-opiekunów stypendystów oraz rodziców uczniów do udziału w konferencji edukacyjnej, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. (wtorek) o… czytaj więcej

4 kwietnia 2017

Konkurs „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2017”

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 drugą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.… czytaj więcej

16 grudnia 2016

Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel Zespołu Szkół w Połańcu nominowany do prestiżowej nagrody nauczycielskiej Global Teacher Prize

Miło nam poinformować, że Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu – jako jedyny Polak został nominowany do Światowej Nagrody Nauczycielskiej Global Teacher Prize, będącej „nauczycielskim Noblem”. Świętokrzyski nauczyciel znalazł się wśród pięćdziesięciu finalistów z całego świata. Tę zaszczytną nominację… czytaj więcej

13 grudnia 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum… czytaj więcej