Kategoria: Szkolnictwo zawodowe

17 lutego 2020

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół i placówek kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy dnia 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, ul Kusocińskiego 3B odbędzie się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania omówione zostaną tematy kształcenia w branżowych szkołach II stopnia w tym organizowania… czytaj więcej

30 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

28 stycznia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognozę dla 24 najbardziej wymaganych na polskim rynku pracy zawodów. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.… czytaj więcej

21 listopada 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

30 września 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie odbyło się spotkanie dotyczące organizacji dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz dyrektorzy placówek… czytaj więcej

18 listopada 2019

Spotkanie dyrektorów szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej

W dniu 14 listopada 2019 r. w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Politechnikę Świętokrzyską  poświęcone problemowi pozyskiwania nauczycieli przedmiotów zawodowych.… czytaj więcej

30 października 2019

Narzędzie do monitorowania realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach

Szanowni Państwo, w Kuratorium Oświaty w Warszawie od listopada 2018 r. do października 2019 r. realizowano projekt: „Rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników nadzoru pedagogicznego w celu wspomagania szkół prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe” nr 2018-1-PL01-KA102-048932 – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Głównym celem projektu było doskonalenie… czytaj więcej

26 września 2019

Konkurs Filmowy „Dobry Zawód-Lepsza Przyszłość !”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowym „DOBRY ZAWÓD-LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ !”. Celem konkursu jest upowszechnienie informacji na tematów wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego i zachęcenie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Udział w konkursie… czytaj więcej

26 września 2019

Zaproszenie na Kongres Edukacji Przyszłości

Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Załączniki Zawody Przyszłości Data: 2019-09-18, rozmiar: 1 MB Sportowe Świętokrzyskie Data: 2019-09-18, rozmiar: 1 MB Pobierz wszystkie pliki… czytaj więcej

4 września 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów (absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych) posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie z zamieszczoną… czytaj więcej

2 września 2019

Organizacja turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego, centrów kształcenia zawodowego w woj. świętokrzyskim   W związku z art. 51 ust. 15a w powiązaniu z art. 117 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 maja 2019 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz.1148) Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

20 maja 2019

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe umiejętności zawodowe – rozporządzenie podpisane

16 maja br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Wejdzie ono w życie 1 września br.… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Informator o zawodach na rok szkolny 2019/2020 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Dyrektorzy gimnazjów, szkół podstawowych oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi województwa świętokrzyskiego. Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało informator dotyczący kierunków kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020 „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Broszura informacyjna została przygotowana w celu ułatwienia młodzieży wyboru kierunku dalszego kształcenia w szkołach… czytaj więcej

29 marca 2019

Konferencja dla nauczycieli rozpoczynająca projekt „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego W imieniu Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” zapraszam Państwa do udziału w projekcie „Gospodarka Morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim i został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.… czytaj więcej

25 marca 2019

Ogłoszenie dla dyrektorów szkół zawodowych

DYREKTORZY SZKÓŁ ZAWODOWYCH  W związku z przygotowaniem informatora „Oferta edukacyjna szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/2020” zwracam się z prośbą przekazania informacji dotyczących kierunków kształcenia zaplanowanych dla klas I (z podziałem na klasy dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej) w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem… czytaj więcej

22 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy

20 marca br. w Targach Kielce odbył się Świętokrzyski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Marzena Machałek. Udział wzięli również parlamentarzyści, organy prowadzące, dyrektorzy szkół, nauczyciele, regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie świętokrzyskim, izby rzemieślnicze… czytaj więcej

22 marca 2019

Nagrodzone szkoły podczas Giełdy Szkół i Uczelni

21 marca 2019 r. w drugim dniu Giełdy Szkół i Uczelni odbywającej się w Targach Kielce Świętokrzyski Kurator Oświaty przyznał nagrody i wyróżnienia za najlepszą prezentację oferty edukacyjnej. Nagrodzeni zostali: I miejsce – Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku II miejsce – Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Baryczy III miejsce… czytaj więcej

14 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Zawodowych, Szkół Podstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Organy Prowadzące, Pracodawcy, Nauczyciele, Doradcy Zawodowi Serdecznie zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Targach Kielce, ul. Zakładowa 1, Sala OMEGA. Organizator: Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Współorganizator:… czytaj więcej

28 lutego 2019

Ruszają Regionalne Kongresy Zawodowe – zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od 1 marca przez ponad miesiąc w całym kraju organizowane będą Regionalne Kongresy Zawodowe. Podczas szesnastu spotkań w regionach chcemy upowszechnić zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym w ubiegłym roku prawie oświatowym.… czytaj więcej

21 lutego 2019

Ważna informacja dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach

Informuję, że dnia 20 lutego 2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/316 UWAGA Wszystkie zawody oznaczone boldem należy traktować jako nowe zawody, tj. możliwość kształcenia w… czytaj więcej