Kategoria: Wypoczynek

23 stycznia 2015

Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, w związku ze zgłaszaniem wypoczynków w okresie ferii zimowych przypominam, że zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z… czytaj więcej

19 stycznia 2015

Bezpieczniejszy wypoczynek – minister edukacji podpisała rozporządzenie

Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii! Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi. Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia… czytaj więcej

8 października 2014

Zgłaszanie wycieczki/imprezy zagranicznej uczniów do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne… czytaj więcej

4 lipca 2014

Letni wypoczynek – organizowanie, przebieg i kontrola wypoczynku – przydatne linki

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.wypoczynek.men.gov.pl/ Tu znajdziemy: „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku” http://wypoczynek.men.gov.pl/images/stories/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku.pdf Jak bezpiecznie wypoczywać? http://www.wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=1 Grę edukacyjną http://wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=17 Przed wakacjami – co warto wiedzieć? – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11063 Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu… czytaj więcej

5 maja 2010

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – podpisana

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.… czytaj więcej