Kategoria: Wypoczynek

30 czerwca 2015

Rodzicu sprawdź autobus wiozący Twoje dziecko

Bezpieczny Autobus to uruchomiona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e‑usługa, dzięki której można szybko i w łatwy sposób sprawdzić w Internecie informacje o autobusie lub autokarze, którym planowana jest wakacyjna podróż lub którym codziennie jeździmy do szkoły lub do pracy. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu na stronie serwisu www​.bezpiecznyautobus​.gov​.pl, aby uzyskać… czytaj więcej

22 czerwca 2015

Priorytetowe odprawy autobusów z dziećmi wyjeżdżającymi na wypoczynek za granicę

Służby graniczne realizują za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji odpraw eBooking BUS usługę priorytetowych odpraw autobusów z dziećmi wyjeżdżającymi na wypoczynek za granicę oraz możliwość rezerwacji dokładnej godziny przekroczenia granicy. Usługa dotyczy autokarów i busów przewożących ponad 70% dzieci i młodzieży do siedemnastego roku życia. Dodatkowo rodzice, przewodnicy, biura podróży lub… czytaj więcej

22 czerwca 2015

Ważne informacje. Komunikat MEN w sprawie wypoczynku letniego

Szanowni Państwo! W związku z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym Minister Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-​​Krajoznawczego realizuje Akcję „Bezpieczna Woda”. Akcja „Bezpieczna Woda” jest inicjatywą skierowaną… czytaj więcej

18 maja 2015

Informacja dla organizatorów kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku

Procedura wyrażania zgody na organizację kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku Kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kursy instruktażowe dla kierowników wypoczynku organizowane są w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U.… czytaj więcej

13 lutego 2015

Wypoczynek. Zima 2015. Telefon interwencyjny

Od dnia 16 lutego 2015 r., przez cały okres trwania ferii zimowych na terenie województwa świętokrzyskiego, uruchomiony zostanie telefon interwencyjny 884–346–486 dla uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli, który daje możliwość zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach uwag i wniosków, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i… czytaj więcej

23 stycznia 2015

Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, w związku ze zgłaszaniem wypoczynków w okresie ferii zimowych przypominam, że zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z… czytaj więcej

19 stycznia 2015

Bezpieczniejszy wypoczynek – minister edukacji podpisała rozporządzenie

Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii! Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi. Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia… czytaj więcej

8 października 2014

Zgłaszanie wycieczki/​imprezy zagranicznej uczniów do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne… czytaj więcej

4 lipca 2014

Letni wypoczynek – organizowanie, przebieg i kontrola wypoczynku – przydatne linki

PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? – Ministerstwo Edukacji Narodowej http://​www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl/ Tu znajdziemy: „Poradnik Bezpiecznego wypoczynku” http://​wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​m​a​g​e​s​/​s​t​o​r​i​e​s​/​p​o​r​a​d​n​i​k​_​b​e​z​p​i​e​c​z​n​e​g​o​_​w​y​p​o​c​z​y​n​k​u​.​pdf Jak bezpiecznie wypoczywać? http://​www​.wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​c​o​n​t​e​n​t​&​v​i​e​w​=​a​r​t​i​c​l​e​&​i​d​=​1​3​&​I​t​e​m​i​d=1 Grę edukacyjną http://​wypoczynek​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​o​p​t​i​o​n​=​c​o​m​_​w​r​a​p​p​e​r​&​v​i​e​w​=​w​r​a​p​p​e​r​&​I​t​e​m​i​d​=17 Przed wakacjami – co warto wiedzieć? – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://​uokik​.gov​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​.​p​h​p​?​n​e​w​s​_​i​d​=​1​1​063 Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie letniego wyjazdu… czytaj więcej

5 maja 2010

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – podpisana

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.… czytaj więcej