Kategoria: Stulecie Niepodległości

23 listopada 2018

Zawody Strzeleckie na 100‐​lecie odzyskania Niepodległości

Na strzelnicy Zespołu Szkół w Kostomłotach Drugich, odbyły się Wojewódzkie Szkolne Zawody Strzeleckie z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W zawodach wzięło udział 87 zawodników z Kielc, Motkowic, Cierch, Dwikozów, Chęcin, Staszowa, Małogoszczy, Końskich Bodzentyna, Stąporkowa, Buska‐​Zdroju i Kostomłotów Drugich. (więcej…)

20 listopada 2018

Prośba o informacje o organizowanych przez szkoły oraz placówki inicjatywach związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół, placówek
województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o organizowanych przez szkoły/​placówki inicjatywach związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. (więcej…)

Załączniki

Formularz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
Data: 2018‐​11‐​20, rozmiar: 15 KB
9 listopada 2018

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” i dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez szkoły w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, akcja „Rekord dla Niepodległej”, specjalna zakładka dotycząca Niepodległej na stronie MEN, ponad 50 inicjatyw edukacyjnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i prawie 195 projektów realizowanych w szkołach polonijnych w ponad 40 krajach to tylko wybrane inicjatywy MEN
w ramach obchodów 100‐​lecia odzyskania niepodległości. 
(więcej…)

7 listopada 2018

9 listopada 2018 – „Dzień dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11.

Chcielibyśmy, aby do akcji włączyło się jak najwięcej szkół w kraju oraz polskich szkół za granicą i w ten sposób pobiło „Rekord dla Niepodległej”.

Zachęcamy także, by tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali ciekawe wydarzenia patriotyczne, które upamiętnią 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

30 października 2018

Wojewódzkie Szkolne Zawody Strzeleckie z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w Wojewódzkich Szkolnych Zawodach Strzeleckich z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 16 listopada na strzelnicy w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich.

(więcej…)

Załączniki

Regulamin zawodów
Data: 2018‐​10‐​30, rozmiar: 144 KB
Załącznik nr 2 – zgoda rodzica na udział dziecka w zawodach
Data: 2018‐​10‐​30, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2018‐​10‐​30, rozmiar: 16 KB
26 października 2018

Świętujmy razem 100‐​lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4‐​zwrotkowy hymn narodowy. (więcej…)

18 października 2018

„Tak powstawała Niepodległa” – bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla​.gov​.pl

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa pt. „Tak powstawała Niepodległa” jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkich realizujących wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Można ją pobrać i wydrukować w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku albo opublikować w internecie.

(więcej…)

10 września 2018

Wojewódzkie zawody sportowo‐​obronne klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości – podsumowanie

W dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zostały przeprowadzone wojewódzkie zawody sportowo‐​obronnych klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy.Zawody uzyskały patronat honorowy oraz wsparcie finansowe Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek . Ponadto wsparcia przy organizacji zawodów udzielili:

  • Uzdrowisko Busko –Zdrój S.A,
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
  • Świętokrzyski Związek Strzelectwa Sportowego.

 Zawody  odbywały się w IV konkurencjach:

  • Marszobieg zespołowy z pokonywaniem przeszkód na dystansie 3 km;
  • Strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks w postawie leżącej z podpórką;
  • Rzut granatami do celu;
  • Częściowe rozkładanie i składanie 7.62 mm kbk AK na czas.

W zawodach wzięło udział 9 szkół z województwa świętokrzyskiego prowadzące klasy mundurowe.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

I miejsce –  Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej.

II miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych im. Wł. Sikorskiego w Kielcach.

III miejsce – Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

 

6 września 2018

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza do udziału w projekcie „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”, w ramach którego odbędzie się konkurs na najciekawszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Jego przewodnim motywem będzie ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury. (więcej…)

1 sierpnia 2018

Wojewódzkie zawody sportowo‐​obronne klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości.

Szanowni Państwo

Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym planują w dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (al. Na Stadion 39, 26–025 Kielce) oraz terenach przyległych (Stadion Leśny w Kielcach), zorganizowanie wojewódzkich zawodów sportowo‐​obronnych klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości. (więcej…)

Załączniki

Regulamin zawodów sportowo‐​obronnych 2018
Data: 2018‐​08‐​22, rozmiar: 47 KB
31 lipca 2018

Działania patriotyczne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/​2018 „Rokiem dla Niepodległej”.  Wyrażam przekonanie, że to hasło zachęci – nie tylko uczniów  i nauczycieli – ale wszystkie środowiska związane z oświatą do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam świadomość jak wielkim i przełomowym wydarzeniem było wybicie się naszej Ojczyzny na niepodległość w pamiętnym listopadzie 1918 roku. Jednocześnie uważam, że należy kultywować dorobek niepodległościowy naszych pokoleń, które do idei tej nawiązywały, przelewając krew za Polskę w kolejnych latach, dając tym samym dowód, że niepodległa Polska jest sama w sobie dobrem najwyższym, za które warto oddać życie i walczyć o jej godność i honor.

Świętokrzyski Kurator Oświaty wychodząc naprzeciw tej historycznej i patriotycznej chwili pragnie przyłączyć się do uroczystych obchodów i objąć swym patronatem te wydarzenia i przedsięwzięcia, które wpisują się w cykl uroczystości i imprez poświęconych Niepodległej. Pragnę zauważyć, że szkoły i placówki oświatowe ujęły w swoich planach pracy na bieżący rok szkolny uroczyste obchody i jest to fakt godny naśladowania.  Niemal wszystkie placówki przygotowują się do nich, za co wszystkim wyrażam podziękowania i wdzięczność. To świadczy o tym, że stulecie niepodległości jest bliskie naszym sercom i że jako wspólnota pragniemy to wydarzenie uczcić w sposób wyjątkowo podniosły. Mam jednocześnie świadomość, że z powodów organizacyjnych, nie będę mógł uczestniczyć w każdej uroczystości, koncercie czy imprezie, ale pragnę Państwa zapewnić, że każdą inicjatywę w tym zakresie wesprę. Z góry składam na ręce Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich placówek oświatowych słowa wdzięczności za trud włożony w organizację przedsięwzięć z okazji Stulecia Niepodległości.

Świętokrzyski Kurator Oświaty będzie uczestniczył bądź obejmuje patronatem następujące imprezy i uroczystości:

Lp. Data Wydarzenie Organizator
1. 20 kwietnia
2018 rokugodz. 12.10
Spektakl z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Busku‐​Zdroju
Dyrektor

Tomasz Galant

2. 25 kwietnia 2018 roku Powiatowy XVI konkurs ortograficzny na Stulecie Niepodległości pod patronatem Starosty Powiatu Skarżyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Zespół Szkół Techniczno‐​Mechatronicznych w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Joanna Żurawka

3. 18 maja

2018 roku

Rajd szkolny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej pod hasłem „Papież Polak – patriota” – Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

4. 1 czerwca 2018 roku „Marsz ku Niepodległej” – rajd z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. S. Maczka w Bliżynie w trzech kategoriach wiekowych Dyrektor

Grzegorz Jędrzejczyk

5. 6 czerwca 2018 roku Spartakiada młodzieży Zespołu Szkół Techniczno‐​Mechatronicznych w Skarżysku‐​Kamiennej na stulecie polskiego sportu i niepodległości. Dyrektor

Joanna Żurawka

6. 20 czerwca 2018 roku godz. 11.00 Obchody rocznicy śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego” – absolwenta LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem ŚZŻAK, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Starostwa Powiatowego Dyrektor

Sławomir Miszczuk

7. 14 września 2018 roku Rajd dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego szlakiem  zgrupowania „Ponurego” oraz „Nurta” Dyrektor

Sławomir Miszczuk

8. 19 lub 26 października 2018 roku „Drogi do niepodległości” – sesja popularno‐​naukowa (partnerzy: LO nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Instytut Historii UJK w Kielcach, Muzeum Historyczno‐​Archeologiczne w  Ostrowcu Świętokrzyskim, pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego – LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Dyrektor

Sławomir Miszczuk

9. 24 października 2018 roku Debata historyczna „Odzyskanie niepodległości, jako najwyższa wartość dla narodu polskiego” II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Paweł Buryło

10. 8 lub 9 listopada 2018 roku Koncert zespołu młodzieżowego „Świętujemy setne urodziny” – Zespół Szkół Techniczno‐​Mechatronicznych w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Joanna Żurawka

11. 8 – 9 listopada 2018 roku Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (uczniowie, nauczyciele, rodzice) w Szkole Podstawowej nr 5 w Skarżysku‐​Kamiennej oraz w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

12. 9 listopada 2018 roku

 

Widowisko historyczno‐​literackie „Najmłodsi dla Niepodległej” – Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie przy Towarzystwie Przyjaciół Bliżyna Dyrektor

Józef Nowak

13. 9 listopada 2018 roku „100 okrążeń na 100‐​lecie Niepodległej” – sztafeta klas I i II I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku‐​Zdroju Dyrektor

Tomasz Galant

14. 11 listopada 2018 roku Prezentacja musicalu „Świadectwo” – przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

15. 26 kwietnia 2018 roku XII Wojewódzki Turniej Językowy z prezentacją i  zadaniami dotyczącymi 100‐​lecia niepodległości pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty, Starosty Włoszczowskiego. Burmistrza Gminy Włoszczowa‐ I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie Dyrektor

Bożena Kaczor

Powyższa lista, która na bieżąco będzie uzupełniana, niech będzie dla Państwa inspiracją do zgłaszania organizowanych przedsięwzięć w ramach „Roku dla Niepodległej”.

Setna rocznica odzyskania niepodległości na pewno uaktywni wszystkie środowiska związane z oświatą. Obchody powinny mieć charakter podniosły i radosny. Jestem pewien, że Państwa doświadczenie, poczucie obowiązku i świadomość historycznej chwili przyczyni się,  że rok 2018 będzie wyjątkowy dla naszej Ojczyzny i  na długo zapisze się na kartach naszej historii. Damy tego wyraz naszym zaangażowaniem i wzniosłym świętowaniem wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Ponadto pragnę zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie historycznym pod nazwą „Polskie drogi do niepodległości – od konfederacji barskiej do politycznego przełomu 1989 roku”. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów chciałbym zaproponować konkurs krasomówczy pt. „Ojczyzna w sercu i umyśle. Moje refleksje nad naszą niepodległością”. Bliższe informacje dotyczące ww. konkursów zostaną podane w najbliższym czasie. Liczę na Państwa wsparcie przy realizacji tego ambitnego zadania. Sądzę, że taka forma konkursu spodoba się naszym uczniom i uruchomi w nich wielkie pokłady patriotyzmu i szacunku dla Ojczyzny.

Podsumowaniem wszystkich działań związanych ze Świętem Niepodległości będzie uroczysty koncert z okazji 11 listopada, w którym damy wyraz naszym uczuciom patriotycznym. Wyrażam nadzieję, że Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych zaangażują się w organizacji tego ambitnego działania.

Zachęcam wszystkich do udziału w uroczystościach i obchodach Stulecia Niepodległości Polski.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Dane osoby do kontaktu:

  • Łukasz Maj – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
15 maja 2018

Warsztaty archiwalne w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Archiwum Państwowe w Kielcach w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości proponuje pedagogom i młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego uczestniczenie w warsztatach archiwalnych, których motywem przewodnim byłoby przypomnienie młodzieży o ideałach ich przodków, które pozwoliły na osiągniecie celu wolnej i niepodległej Polski. (więcej…)

18 grudnia 2017

„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs IPN i MEN

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. (więcej…)

Załączniki

4 grudnia 2017

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. (więcej…)

Załączniki

Regulamin konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”
Data: 2017‐​12‐​04, rozmiar: 140 KB
25 października 2017

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Sejm uchwalił przyszły rok – rokiem Jubileuszu 100‐​lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

27 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – http://​orka​.sejm​.gov​.pl/​p​r​o​c​8​.​n​s​f​/​u​s​t​a​w​y​/​1​0​9​3​_​u​.​htm

W związku z tym  serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizowanie w swoich szkołach i placówkach przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie i uczczenie tych wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Świętując odzyskanie niepodległości, szkoły nie powinny skupiać się tylko na apelach i akademiach szkolnych, ale sięgać po nowatorskie rozwiązania, które oprócz dzieci zaangażują również rodziców i społeczność lokalną.

Na stronie KO w Kielcach http://​kuratorium​.kielce​.pl/​p​l​/​r​o​d​z​i​c​e​-​i​-​u​c​z​n​i​o​w​i​e​/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​-​p​a​t​r​i​o​t​y​c​z​n​e​/​s​t​u​l​e​c​i​e​-​n​i​e​p​o​d​l​e​g​l​o​s​ci/ umieszczane są informacje o ww. wydarzeniach.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących organizowanych przez Państwa z tej okazji uroczystości.

W tym celu proszę o uzupełnienie zamieszczonego poniżej formularza on‐​line:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik