Kategoria: Stulecie Niepodległości

15 maja 2018

Warsztaty archiwalne w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Archiwum Państwowe w Kielcach w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości proponuje pedagogom i młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego uczestniczenie w warsztatach archiwalnych, których motywem przewodnim byłoby przypomnienie młodzieży o ideałach ich przodków, które pozwoliły na osiągniecie celu wolnej i niepodległej Polski.

Podczas tych warsztatów Archiwum chce zaprezentować oryginalne materiały archiwalne i umożliwić młodzieży obcowanie z wyrażoną w nich historią. Warsztaty odbywałyby się w siedzibie Archiwum, gdzie uczniowie bedą mogli zwiedzić budynek Archiwum i zapoznać się z pracą archiwistów np. profilaktyką konserwacji dokumentu.

Gdyby jednak przybycie młodzieży do Archiwum nie było możliwe, możliwe jest również zaproszenie pracowników Archiwum Państwowego w Kielcach do siedziby szkoły, gdzie na miejscu mogliby oni przedstawić w formie prezentacji wybór dokumentów mówiących o odzyskaniu przez Naszą Ojczyznę Niepodległości.

Szczegółowe informacje: http://​www​.kielce​.ap​.gov​.pl/​p​,​7​7​,​o​f​e​r​t​a​-​e​d​u​k​a​c​y​jna

 

18 grudnia 2017

„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs IPN i MEN

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. (więcej…)

Załączniki

4 grudnia 2017

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. (więcej…)

Załączniki

Regulamin konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”
Data: 2017-​12-​04, rozmiar: 140 KB
25 października 2017

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Sejm uchwalił przyszły rok – rokiem Jubileuszu 100-​lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

27 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – http://​orka​.sejm​.gov​.pl/​p​r​o​c​8​.​n​s​f​/​u​s​t​a​w​y​/​1​0​9​3​_​u​.​htm

W związku z tym  serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizowanie w swoich szkołach i placówkach przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie i uczczenie tych wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Świętując odzyskanie niepodległości, szkoły nie powinny skupiać się tylko na apelach i akademiach szkolnych, ale sięgać po nowatorskie rozwiązania, które oprócz dzieci zaangażują również rodziców i społeczność lokalną.

Na stronie KO w Kielcach http://​kuratorium​.kielce​.pl/​p​l​/​r​o​d​z​i​c​e​-​i​-​u​c​z​n​i​o​w​i​e​/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​-​p​a​t​r​i​o​t​y​c​z​n​e​/​s​t​u​l​e​c​i​e​-​n​i​e​p​o​d​l​e​g​l​o​s​ci/ umieszczane są informacje o ww. wydarzeniach.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących organizowanych przez Państwa z tej okazji uroczystości.

W tym celu proszę o uzupełnienie zamieszczonego poniżej formularza on-​line:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik