Kategoria: Stulecie Niepodległości

9 listopada 2018

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość” i dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez szkoły w ramach obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, akcja „Rekord dla Niepodległej”, specjalna zakładka dotycząca Niepodległej na stronie MEN, ponad 50 inicjatyw edukacyjnych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i prawie 195 projektów realizowanych w szkołach polonijnych w ponad 40 krajach to tylko wybrane inicjatywy MEN
w ramach obchodów 100‐​lecia odzyskania niepodległości. 

Ponad 4,8 mln uczniów (4 815 000) i prawie 470 tys. nauczycieli i pracowników oświaty (468 930) z ponad 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych (24 120) zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, że celem tej inicjatywy jest wspólne odśpiewanie w piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 czterozwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą.

Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy z województw: mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Dodatkowo w akcję zaangażowało się prawie 10 tys. uczniów (9 995) oraz blisko 600 nauczycieli (590) z 91 szkół polonijnych z całego świata, w tym Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, szkół działających w obcych systemach, szkół europejskich (sekcje polskie) oraz nauczycieli kierowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Zachęcamy wszystkich uczestników do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej. Chcielibyśmy, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Przypomnijmy, że rok szkolny 2018/​2019 Minister Edukacji Narodowej ogłosiła „rokiem Niepodległej” jako kontynuację roku szkolnego 2017/​2018 – „Roku dla Niepodległej”.

W marcu br. minister Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w którym poprosiła o to, aby podejmowali oni własne inicjatywy służące uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wspólnego świętowania zaproszone zostały również szkoły polonijne na całym świecie.

MEN realizuje program rządowy „Niepodległa”

W ramach programu wieloletniego „Niepodległa na lata 2017–2021” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”. Na ten cel przeznaczono 6,9 mln zł. Głównym założeniem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

W sierpniu br. MEN w ramach realizacji projektu przyznało 257 szkołom i placówkom oświatowym za ponad 2 mln zł dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyłonione szkoły i placówki oświatowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł. Dofinansowane projekty obejmują organizację m.in.: wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, wycieczek patriotycznych, oraz innych działań dodatkowych związanych z obchodami rocznicowymi. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

W 2018 roku Minister Edukacji Narodowej zlecił w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzenie konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Planowany koszt zadania to ponad 400 tys. zł. Na zgłoszenia czekamy do 9 listopada (quiz) i 16 listopada (konkurs poezji).

Pozostałe działania MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje do końca grudnia 2018 program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”. Obecnie do akcji zgłosiło się ok. 400 szkół z całej Polski.

Na dziedzińcu MEN udostępniona została wystawa plenerowa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie „Ojcowie Niepodległości”. Ekspozycja prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Wystawa będzie do dyspozycji zwiedzających do końca 2018 roku.

W ramach obchodów rocznicowych gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej został udekorowany biało‐​czerwonymi barwami oraz szyldem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA”. Dekoracja nawiązuje zarówno do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Na stronie internetowej MEN powstała specjalna zakładka poświęcona obchodom rocznicowym www​.men​.gov​.pl/​n​i​e​p​o​d​l​e​gla. Udostępniamy tam na bieżąco działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości. Wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych

MEN wspólnie z IPN wydał kalendarz edukacyjny „Niepodległość 1918–2018”. Kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc. Publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

W ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Minister Edukacji Narodowej objął w tym roku patronatem honorowym blisko 50 inicjatyw rocznicowych, m.in.. My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy (organizator NBP), projekt edukacyjny „Dla Niepodległej” (organizator: Bank Pocztowy S.A., PERN S.A., Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Akt Nowych), turniej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (organizator: Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu „NIEZWYCIĘŻENI”), „O naszą Niepodległą!” (organizator: Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej).

Działania jednostek podległych MEN

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do 2020 roku realizuje w szkołach polonijnych działania związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród nich odbędzie się m.in. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny z okazji 100‐​lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem „W poszukiwaniu śladów Niepodległości” oraz akcja „100 kartek na 100‐​lecie niepodległości”, w której uczniowie szkół polonijnych wykonają kartki o motywach patriotycznych, które zostaną wysłane do Polski oraz środowiska polonijnego.

W 2018 r. w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych odbywają się quizy wiedzy i dyktanda, konkursy recytatorskie, pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych dotyczących walki o niepodległość, a także gry oraz lekcje skierowane do rówieśników w kraju zamieszkania na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. W sumie w tym roku do ORPEG zgłoszono prawie 195 inicjatyw edukacyjnych w ponad 40 krajach (zgłoszenia SPK oraz nauczycieli kierowanych do pracy za granicą), m.in.: Austria, Węgry, Holandia, Ukraina, USA, Meksyk, RPA, Tunezja, Egipt, Turcja.

W 2019 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotuje i przeprowadzi na platformie internetowej interaktywną grę pn. „Godność, wolność i niepodległość”. Kontynuowane będą także szkolenia nauczycieli. W planowaniu lekcji o stuleciu odzyskania niepodległości mogą pomóc materiały edukacyjne ORE zamieszczone na platformie epodreczniki​.pl oraz portalu Scholaris.

Świętujmy razem 100‐​lecie odzyskania niepodległości!

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

7 listopada 2018

9 listopada 2018 – „Dzień dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11.

Chcielibyśmy, aby do akcji włączyło się jak najwięcej szkół w kraju oraz polskich szkół za granicą i w ten sposób pobiło „Rekord dla Niepodległej”.

Zachęcamy także, by tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali ciekawe wydarzenia patriotyczne, które upamiętnią 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

30 października 2018

Wojewódzkie Szkolne Zawody Strzeleckie z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w Wojewódzkich Szkolnych Zawodach Strzeleckich z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 16 listopada na strzelnicy w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich.

(więcej…)

Załączniki

Regulamin zawodów
Data: 2018‐​10‐​30, rozmiar: 144 KB
Załącznik nr 2 – zgoda rodzica na udział dziecka w zawodach
Data: 2018‐​10‐​30, rozmiar: 12 KB
Załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2018‐​10‐​30, rozmiar: 16 KB
26 października 2018

Świętujmy razem 100‐​lecie odzyskania niepodległości! Akcja „Rekord dla Niepodległej”

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewamy 4‐​zwrotkowy hymn narodowy. (więcej…)

18 października 2018

„Tak powstawała Niepodległa” – bezpłatna wystawa do pobrania z niepodlegla​.gov​.pl

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą dorobkowi II Rzeczypospolitej. Wystawa pt. „Tak powstawała Niepodległa” jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także wszystkich realizujących wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Można ją pobrać i wydrukować w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku albo opublikować w internecie.

(więcej…)

10 września 2018

Wojewódzkie zawody sportowo‐​obronne klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości – podsumowanie

W dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zostały przeprowadzone wojewódzkie zawody sportowo‐​obronnych klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia było Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy.Zawody uzyskały patronat honorowy oraz wsparcie finansowe Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Agaty Wojtyszek . Ponadto wsparcia przy organizacji zawodów udzielili:

  • Uzdrowisko Busko –Zdrój S.A,
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach,
  • Świętokrzyski Związek Strzelectwa Sportowego.

 Zawody  odbywały się w IV konkurencjach:

  • Marszobieg zespołowy z pokonywaniem przeszkód na dystansie 3 km;
  • Strzelanie z karabinka 5,6 mm kbks w postawie leżącej z podpórką;
  • Rzut granatami do celu;
  • Częściowe rozkładanie i składanie 7.62 mm kbk AK na czas.

W zawodach wzięło udział 9 szkół z województwa świętokrzyskiego prowadzące klasy mundurowe.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

I miejsce –  Zespół Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej.

II miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych im. Wł. Sikorskiego w Kielcach.

III miejsce – Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

 

6 września 2018

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza do udziału w projekcie „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”, w ramach którego odbędzie się konkurs na najciekawszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Jego przewodnim motywem będzie ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury. (więcej…)

1 sierpnia 2018

Wojewódzkie zawody sportowo‐​obronne klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości.

Szanowni Państwo

Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym planują w dniu 5.09.2018 r. na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (al. Na Stadion 39, 26–025 Kielce) oraz terenach przyległych (Stadion Leśny w Kielcach), zorganizowanie wojewódzkich zawodów sportowo‐​obronnych klas mundurowych z okazji 100‐​lecia odzyskania niepodległości. (więcej…)

Załączniki

Regulamin zawodów sportowo‐​obronnych 2018
Data: 2018‐​08‐​22, rozmiar: 47 KB
31 lipca 2018

Działania patriotyczne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/​2018 „Rokiem dla Niepodległej”.  Wyrażam przekonanie, że to hasło zachęci – nie tylko uczniów  i nauczycieli – ale wszystkie środowiska związane z oświatą do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam świadomość jak wielkim i przełomowym wydarzeniem było wybicie się naszej Ojczyzny na niepodległość w pamiętnym listopadzie 1918 roku. Jednocześnie uważam, że należy kultywować dorobek niepodległościowy naszych pokoleń, które do idei tej nawiązywały, przelewając krew za Polskę w kolejnych latach, dając tym samym dowód, że niepodległa Polska jest sama w sobie dobrem najwyższym, za które warto oddać życie i walczyć o jej godność i honor.

Świętokrzyski Kurator Oświaty wychodząc naprzeciw tej historycznej i patriotycznej chwili pragnie przyłączyć się do uroczystych obchodów i objąć swym patronatem te wydarzenia i przedsięwzięcia, które wpisują się w cykl uroczystości i imprez poświęconych Niepodległej. Pragnę zauważyć, że szkoły i placówki oświatowe ujęły w swoich planach pracy na bieżący rok szkolny uroczyste obchody i jest to fakt godny naśladowania.  Niemal wszystkie placówki przygotowują się do nich, za co wszystkim wyrażam podziękowania i wdzięczność. To świadczy o tym, że stulecie niepodległości jest bliskie naszym sercom i że jako wspólnota pragniemy to wydarzenie uczcić w sposób wyjątkowo podniosły. Mam jednocześnie świadomość, że z powodów organizacyjnych, nie będę mógł uczestniczyć w każdej uroczystości, koncercie czy imprezie, ale pragnę Państwa zapewnić, że każdą inicjatywę w tym zakresie wesprę. Z góry składam na ręce Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich placówek oświatowych słowa wdzięczności za trud włożony w organizację przedsięwzięć z okazji Stulecia Niepodległości.

Świętokrzyski Kurator Oświaty będzie uczestniczył bądź obejmuje patronatem następujące imprezy i uroczystości:

Lp. Data Wydarzenie Organizator
1. 20 kwietnia
2018 rokugodz. 12.10
Spektakl z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości – I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Busku‐​Zdroju
Dyrektor

Tomasz Galant

2. 25 kwietnia 2018 roku Powiatowy XVI konkurs ortograficzny na Stulecie Niepodległości pod patronatem Starosty Powiatu Skarżyskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Zespół Szkół Techniczno‐​Mechatronicznych w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Joanna Żurawka

3. 18 maja

2018 roku

Rajd szkolny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej pod hasłem „Papież Polak – patriota” – Szkoła Podstawowa nr 5 w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

4. 1 czerwca 2018 roku „Marsz ku Niepodległej” – rajd z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. S. Maczka w Bliżynie w trzech kategoriach wiekowych Dyrektor

Grzegorz Jędrzejczyk

5. 6 czerwca 2018 roku Spartakiada młodzieży Zespołu Szkół Techniczno‐​Mechatronicznych w Skarżysku‐​Kamiennej na stulecie polskiego sportu i niepodległości. Dyrektor

Joanna Żurawka

6. 20 czerwca 2018 roku godz. 11.00 Obchody rocznicy śmierci płk. Jana Piwnika „Ponurego” – absolwenta LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem ŚZŻAK, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Starostwa Powiatowego Dyrektor

Sławomir Miszczuk

7. 14 września 2018 roku Rajd dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego szlakiem  zgrupowania „Ponurego” oraz „Nurta” Dyrektor

Sławomir Miszczuk

8. 19 lub 26 października 2018 roku „Drogi do niepodległości” – sesja popularno‐​naukowa (partnerzy: LO nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Instytut Historii UJK w Kielcach, Muzeum Historyczno‐​Archeologiczne w  Ostrowcu Świętokrzyskim, pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego – LO nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Dyrektor

Sławomir Miszczuk

9. 24 października 2018 roku Debata historyczna „Odzyskanie niepodległości, jako najwyższa wartość dla narodu polskiego” II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Paweł Buryło

10. 8 lub 9 listopada 2018 roku Koncert zespołu młodzieżowego „Świętujemy setne urodziny” – Zespół Szkół Techniczno‐​Mechatronicznych w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Joanna Żurawka

11. 8 – 9 listopada 2018 roku Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (uczniowie, nauczyciele, rodzice) w Szkole Podstawowej nr 5 w Skarżysku‐​Kamiennej oraz w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

12. 9 listopada 2018 roku

 

Widowisko historyczno‐​literackie „Najmłodsi dla Niepodległej” – Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie przy Towarzystwie Przyjaciół Bliżyna Dyrektor

Józef Nowak

13. 9 listopada 2018 roku „100 okrążeń na 100‐​lecie Niepodległej” – sztafeta klas I i II I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku‐​Zdroju Dyrektor

Tomasz Galant

14. 11 listopada 2018 roku Prezentacja musicalu „Świadectwo” – przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku‐​Kamiennej Dyrektor

Renata Karpeta

15. 26 kwietnia 2018 roku XII Wojewódzki Turniej Językowy z prezentacją i  zadaniami dotyczącymi 100‐​lecia niepodległości pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty, Starosty Włoszczowskiego. Burmistrza Gminy Włoszczowa‐ I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie Dyrektor

Bożena Kaczor

Powyższa lista, która na bieżąco będzie uzupełniana, niech będzie dla Państwa inspiracją do zgłaszania organizowanych przedsięwzięć w ramach „Roku dla Niepodległej”.

Setna rocznica odzyskania niepodległości na pewno uaktywni wszystkie środowiska związane z oświatą. Obchody powinny mieć charakter podniosły i radosny. Jestem pewien, że Państwa doświadczenie, poczucie obowiązku i świadomość historycznej chwili przyczyni się,  że rok 2018 będzie wyjątkowy dla naszej Ojczyzny i  na długo zapisze się na kartach naszej historii. Damy tego wyraz naszym zaangażowaniem i wzniosłym świętowaniem wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

Ponadto pragnę zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie historycznym pod nazwą „Polskie drogi do niepodległości – od konfederacji barskiej do politycznego przełomu 1989 roku”. Natomiast dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów chciałbym zaproponować konkurs krasomówczy pt. „Ojczyzna w sercu i umyśle. Moje refleksje nad naszą niepodległością”. Bliższe informacje dotyczące ww. konkursów zostaną podane w najbliższym czasie. Liczę na Państwa wsparcie przy realizacji tego ambitnego zadania. Sądzę, że taka forma konkursu spodoba się naszym uczniom i uruchomi w nich wielkie pokłady patriotyzmu i szacunku dla Ojczyzny.

Podsumowaniem wszystkich działań związanych ze Świętem Niepodległości będzie uroczysty koncert z okazji 11 listopada, w którym damy wyraz naszym uczuciom patriotycznym. Wyrażam nadzieję, że Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych zaangażują się w organizacji tego ambitnego działania.

Zachęcam wszystkich do udziału w uroczystościach i obchodach Stulecia Niepodległości Polski.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Dane osoby do kontaktu:

  • Łukasz Maj – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach
15 maja 2018

Warsztaty archiwalne w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Archiwum Państwowe w Kielcach w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości proponuje pedagogom i młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego uczestniczenie w warsztatach archiwalnych, których motywem przewodnim byłoby przypomnienie młodzieży o ideałach ich przodków, które pozwoliły na osiągniecie celu wolnej i niepodległej Polski. (więcej…)

18 grudnia 2017

„Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” – konkurs IPN i MEN

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. (więcej…)

Załączniki

4 grudnia 2017

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. (więcej…)

Załączniki

Regulamin konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”
Data: 2017‐​12‐​04, rozmiar: 140 KB
25 października 2017

Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Sejm uchwalił przyszły rok – rokiem Jubileuszu 100‐​lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

27 kwietnia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – http://​orka​.sejm​.gov​.pl/​p​r​o​c​8​.​n​s​f​/​u​s​t​a​w​y​/​1​0​9​3​_​u​.​htm

W związku z tym  serdecznie zapraszam Państwa do włączenia się w Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizowanie w swoich szkołach i placówkach przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie i uczczenie tych wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

Świętując odzyskanie niepodległości, szkoły nie powinny skupiać się tylko na apelach i akademiach szkolnych, ale sięgać po nowatorskie rozwiązania, które oprócz dzieci zaangażują również rodziców i społeczność lokalną.

Na stronie KO w Kielcach http://​kuratorium​.kielce​.pl/​p​l​/​r​o​d​z​i​c​e​-​i​-​u​c​z​n​i​o​w​i​e​/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​a​-​p​a​t​r​i​o​t​y​c​z​n​e​/​s​t​u​l​e​c​i​e​-​n​i​e​p​o​d​l​e​g​l​o​s​ci/ umieszczane są informacje o ww. wydarzeniach.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesyłanie informacji dotyczących organizowanych przez Państwa z tej okazji uroczystości.

W tym celu proszę o uzupełnienie zamieszczonego poniżej formularza on‐​line:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik