Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

29 kwietnia 2010

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Poznań zaprasza najzdolniejszych maturzystów z całego kraju do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. W ramach Programu „Akademicki Poznań” Miasto realizuje III edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Tytuł laureata lub finalisty wybranej olimpiady oraz deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu to jedyne warunki, aby ubiegać się o stypendium. Lista olimpiad, których laureaci… czytaj więcej

25 listopada 2009

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 28 października 2009 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej. O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki,… czytaj więcej

17 listopada 2009

Upływający termin złożenia wniosku w II edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”

Dobiega końca nabór wniosków o wsparcie finansowe w drugiej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”. Jeszcze tylko do 23 listopada br. do godz. 15.00 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL przy ul. Jagiellońskiej 70 przyjmuje zgłoszenia stypendialne. W ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie… czytaj więcej

15 maja 2009

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kontynuuje realizację programu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Organizatorem programu stypendialnego oraz konkursu stypendialnego jest Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce. Bliższe informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na… czytaj więcej