Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

3 listopada 2011

IV edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

Szanowni Państwo  Dyrektorzy Szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego  Uprzejmie informuję, że Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na program stypendialny dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa. W projekcie przewidziano wypłatę 200 stypendiów za okres 12 miesięcy (wrzesień 2011 r. – sierpień 2012 r.) w wysokości 3 600,00 zł (tj. 300,00 zł za miesiąc) dla… czytaj więcej

25 października 2011

Harmonogram wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Lp. Miejsce uroczystości Powiaty Liczba stypendystów Data uroczystości Godzina  uroczystości 1. Staszów Zespół Szkół ul. Koszarowa 7 staszowski sandomierski opatowski 35 8.11.2011 13.00 2. Busko – Zdrój I LO im. T. Kościuszki al. Mickiewicza 13 buski kazimierski pińczowski 22 3.11.2011 13.00 3. Ostrowiec Świętokrzyski Hotel „Gromada” al. 3‑Maja 13 ostrowiecki… czytaj więcej

6 lipca 2011

Serwis internetowy mojestypendium​.pl

Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-​​Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange zaprasza do odwiedzenia serwisu www​.mojestypendium​.pl, w którym znajdują się między innymi: Baza aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 3000 informacji z Polski i zagranicy) Artykuły o stypendiach i grantach Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i badania rynku stypendialnego Blogi stypendystów,… czytaj więcej

5 lipca 2011

Stypendium PRM – termin, niewytypowanie kandydata

Panie/​​Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim W dniu 10 lipca 2011 roku upływa termin przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Prawo wytypowania kandydata ma każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, w tym również każda szkoła wchodząca w skład zespołu. Uprzejmie Państwu przypominam, że… czytaj więcej

4 lutego 2011

Podsumowanie uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów

„Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy,choć otrzymuje go tylko jednostka”(Krzysztof R.  Jaśkiewicz) W dniach 17–24 stycznia 2011 roku w Kazimierzy Wielkiej, Włoszczowie, Starachowicach, Sandomierzu i Bodzentynie odbyły się uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy otrzymało 136 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.Zorganizowanie uroczystości było możliwe dzięki… czytaj więcej

20 stycznia 2011

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów we Włoszczowie

W dniu 18 stycznia 2011 roku w Powiatowym Centrum Kulturalno-​​Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów 22. uczniom z powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego. W uroczystości udział wzięli: w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Szydłowska – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pani… czytaj więcej

19 stycznia 2011

Uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 17 stycznia 2011 roku w Kazimierzy Wielkiej w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej odbyła się uroczystość wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów 22. uczniom z powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. W uroczystości udział wzięli: w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Maria Szydłowska – Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego… czytaj więcej

5 stycznia 2011

Zaproszenie na uroczyste wręczanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam Stypendystów, Rodziców, Dyrektorów szkół oraz Przedstawicieli organów prowadzących z powiatów, z których wywodzą się Stypendyści do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się według poniższego harmonogramu. W imieniu organizatorów Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

7 listopada 2010

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

4 listopada 2010 r. 70 najlepszych uczniów odebrało z rąk minister Katarzyny Hall stypendia Ministra Edukacji Narodowej.  Uroczystość odbyła się w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.  Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok… czytaj więcej

7 listopada 2010

Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2011–2013 do następujących szkół United Word Colleges

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2011–2013 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy)  Pearson UWC (Kanada)  UWC-​​USA (USA)  Mahindra UWC (Indie) Li Po Chun UWC (Hong Kong) UWC Costa Rica (Kostaryka) oraz do wybranych szkół prywatnych w… czytaj więcej

5 maja 2010

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Regulamin Konkursu, Karty zgłoszeniowe oraz Informacja dla stypendystów i wyróżnionych znajdują się na stronie internetowej ministerstwa www​.mswia​.gov​.pl  w zakładce: Wyznania religijne i mniejszości… czytaj więcej

29 kwietnia 2010

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Poznań zaprasza najzdolniejszych maturzystów z całego kraju do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. W ramach Programu „Akademicki Poznań” Miasto realizuje III edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Tytuł laureata lub finalisty wybranej olimpiady oraz deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu to jedyne warunki, aby ubiegać się o stypendium. Lista olimpiad, których laureaci… czytaj więcej

25 listopada 2009

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 28 października 2009 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej. O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki,… czytaj więcej

17 listopada 2009

Upływający termin złożenia wniosku w II edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”

Dobiega końca nabór wniosków o wsparcie finansowe w drugiej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”. Jeszcze tylko do 23 listopada br. do godz. 15.00 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL przy ul. Jagiellońskiej 70 przyjmuje zgłoszenia stypendialne. W ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie… czytaj więcej

15 maja 2009

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kontynuuje realizację programu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Organizatorem programu stypendialnego oraz konkursu stypendialnego jest Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce. Bliższe informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na… czytaj więcej