Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

6 grudnia 2013

Nabór kandydatów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014-2016 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy) UWC Atlantic College (Wielka Brytania) UWC Dilijan (Armenia) UWC Maastricht (Holandia) Mahindra UWC of India (Indie) Pearson College (Kanada) Red Cross Nordic UWC… czytaj więcej

18 listopada 2013

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 144 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 7 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

6 listopada 2013

Harmonogram uroczystości wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Lp. Miejsce uroczystości Powiaty Liczba stypendystów Data uroczystości Godzina rozpoczęcia uroczystości 1. Starachowice Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1 ostrowiecki skarżyski starachowicki 29 15.11.2013 9.00 2. Włoszczowa Dom Kultury we Włoszczowie ul. Wiśniowa 19 jędrzejowski konecki włoszczowski 23 27.11.2013 10.00 3. Sandomierz I… czytaj więcej

30 października 2013

VI edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego"

Informujemy, że ruszyła VI edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju… czytaj więcej

9 września 2013

2. edycja konkursu stypendialnego „Indeks Marzeń” dla niepełnosprawnych maturzystów

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza II edycję konkursu „Indeks marzeń” adresowanego do niepełnosprawnych maturzystów, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej porzucili marzenia o studiach. Zgłoszenia można wysyłać do 15 września. Konkurs „Indeks marzeń” realizowany jest w ramach projektu Akademia Odnalezionych Nadziei, prowadzonego przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. I… czytaj więcej

4 czerwca 2013

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.… czytaj więcej

9 maja 2013

Ogólnopolski program stypendialny „Stypendia św. Mikołaja”

Obecnie w programie bierze udział ponad 200 szkół z całej Polski, w których zostało przyznanych dotychczas ponad 700 stypendiów. Każda szkoła, która przystępuje do programu otrzymuje m.in. indywidualne, bezpłatne subkonto, na które można wpłacać środki na stypendia – stypendia bowiem są wypłacane ze środków które uda się samodzielnie pozyskać każdej szkole. Fundacja zapewnia także narzędzia… czytaj więcej

26 marca 2013

XII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacją Wspomagania Wsi przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz koalicją lokalnych organizacji pozarządowych ogłasza XII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Szczegółowe informacje o Programie i Regulamin wraz dokumentami… czytaj więcej

14 grudnia 2012

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie

6 grudnia 2012 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ponad 60 stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej z całego kraju. Województwo świętokrzyskie na uroczystości reprezentowali: Robert Karol Jankowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, Hubert Mateusz Majcherski z I… czytaj więcej

6 grudnia 2012

Nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2013-2015 Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2013-2015 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy) Red Cross Nordic UWC (Norwegia) UWC in Mostar (Bośnia) UWC USA (USA, Nowy Meksyk) Mahindra Uwc of India (Indie) oraz do wybranych szkół… czytaj więcej

30 listopada 2012

Uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

W dniach 16-21 listopada 2012 r. w Końskich, Kielcach, Pińczowie i Opatowie odbyły się uroczystości wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy otrzymało 145 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. 16 listopada 2012 r. uroczystość dla powiatów: koneckiego, jędrzejowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i włoszczowskiego odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1… czytaj więcej

21 listopada 2012

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Miło mi poinformować, że stypendystami Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012 z województwa świętokrzyskiego zostali: Bidas Agata – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu Jankowski Robert Karol – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich Majcherski Hubert Mateusz… czytaj więcej

15 listopada 2012

Harmonogram wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Lp. Miejsce uroczystości Powiaty Liczba stypendystów Data uroczystości Godzina rozpoczęcia uroczystości 1. Końskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Staszica 5. – konecki – jędrzejowski – ostrowiecki – skarżyski – włoszczowski 42 16.11.2012 10.00 2. Pińczów Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu (były internat Liceum Ogólnokształcącego) ul. Żwirki i… czytaj więcej

2 lipca 2012

Przypomnienie o składaniu wniosków o stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego do spraw oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.… czytaj więcej