Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

15 października 2015

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 137 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 14 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi w terminie późniejszym. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

13 października 2015

Rozstrzygnięcie konkursu „Talenty Świętokrzyskie” 2015

Informujemy, że w dniu 7 października br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 26 nagród indywidualnych i 2 nagrody zespołowe oraz 22 wyróżnienia, w tym 3 zespołowe.

3 sierpnia 2015

Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia br.

Rusza kolejna edycja „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Jak co roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi – laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

26 czerwca 2015

Stypendia dla uczniów Fundacji Effectus Papilionis

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2015/2016. Raz w roku dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy połączony z warsztatami rozwojowymi. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny. Warunki formalne, jakie należy spełnić: zamieszkanie na wsi uczęszczanie […]

29 maja 2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szk. 2015/2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego […]

13 maja 2015

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 […]

27 kwietnia 2015

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2015 r.

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje system stypendialny Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce jest realizatorem programu stypendialnego od 2005 r. Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszość etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia […]

6 marca 2015

Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, którego organizatorem jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Projekt kierowany jest do uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wsparcie finansowe ma umożliwić młodym ludziom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach w Polsce. Każdego roku dwudziestu laureatów otrzymuje stypendium w wysokości 1300 zł […]

2 lutego 2015

Stypendyści 2013/14 nagrodzeni

13 uczniów i absolwentów świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w roku szkolny 2013/14. Dziesięciorgu z nich, stosowne dyplomy wręczono podczas piątkowej (30 stycznia) gali w Wojewódzkim Domu Kultury. To był wyjątkowy – najlepszy, pod względem liczby przyznanych naszym uczniom stypendiów rok. Trójka z nich miała zaszczyt odebrać swe nagrody […]

13 stycznia 2015

Stypendyści MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Uroczystość wręczenia dyplomów.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pani Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacji Narodowej zatwierdziła listę osób, którym przyznano stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbędzie się 30 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w […]

17 grudnia 2014

Stypendia dla najlepszych

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów otrzymała w tych dniach grupa wybitnych uczniów z świętokrzyskich szkół. Najlepszych nagrodziła między innymi Minister Joanna Kluzik-Rostkowska i wojewoda świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba. Ewa Pietrzykowska, Oskar Szymański i Grzegorz Waliszczak wzięli udział w uroczystościach, które odbyły się 10 grudnia w stolicy. Byli reprezentantami wyjątkowo dużej bo trzynastoosobowej […]

1 grudnia 2014

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolonym 2013/ 2014

Miło mi poinformować, że za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 13 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wysokie osiągnięcia edukacyjne w roku szkolonym […]

21 listopada 2014

Harmonogram uroczystości wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się: 8 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 Zespół Szkół w Staszowie, ul. Koszarowa 7 dla stypendystów z powiatów: staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego 8 grudnia 2014 r. […]

3 listopada 2014

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że w roku szkolnym 2013/2014 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 142 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

29 października 2014

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”

Informujemy, że w dniu 15 października br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 21 nagród indywidualnych i 4 nagrody zespołowe, zaś 20 osobom – wyróżnienia w tym 1 dla zespołu. Wszystkich laureatów serdecznie zapraszamy na uroczystą galę wręczenia nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”, […]

24 października 2014

VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

Informujemy, że ruszyła VII edycja „ Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” w ramach Projektu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.3 „ Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych ” – skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, dla których niekorzystna sytuacja materialna […]

11 września 2014

Konkurs stypendialny pn. „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” dla uczniów pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich w Szczecinku zaprasza uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają obywatelstwo polskie do udziału w konkursie stypendialnym „Edukacja – krok do lepszej przyszłości”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia romskie.

8 września 2014

Trzecia edycja konkursu „Indeks Marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach prowadzonego projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna trzecią edycję konkursu „Indeks Marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji. 9 laureatów konkursu otrzyma dziewięciomiesięczne stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych brutto. Do konkursu mogą się zgłaszać maturzyści, którzy przedstawią: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności […]

12 sierpnia 2014

Stypendia dla uczniów i studentów – kampania informacyjna

Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności zapraszają do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl, w którym znajdują się między innymi: Baza aktualnych stypendiów i konkursów Artykuły o stypendiach i konkursach Przydatne strony internetowe Szczegółowe informacje: Serwis internetowy mojestypendium.pl