Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

21 listopada 2014

Harmonogram uroczystości wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom na rok szkolny 2014/​2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów, które odbędą się: 8 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 Zespół Szkół w Staszowie, ul. Koszarowa 7 dla stypendystów z powiatów: staszowskiego, sandomierskiego,… czytaj więcej

29 października 2014

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”

Informujemy, że w dniu 15 października br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 21 nagród indywidualnych i 4 nagrody zespołowe, zaś 20 osobom – wyróżnienia w tym 1 dla zespołu. Wszystkich laureatów serdecznie zapraszamy na uroczystą galę wręczenia… czytaj więcej

24 października 2014

VII edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

Informujemy, że ruszyła VII edycja „ Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” w ramach Projektu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.3 „ Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych ” – skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego,… czytaj więcej

11 września 2014

Konkurs stypendialny pn. „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” dla uczniów pochodzenia romskiego

Związek Romów Polskich w Szczecinku zaprasza uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, którzy posiadają obywatelstwo polskie do udziału w konkursie stypendialnym „Edukacja – krok do lepszej przyszłości”. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej ZRP www​.romowie​.com w zakładce Stypendia romskie.

8 września 2014

Trzecia edycja konkursu „Indeks Marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach prowadzonego projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna trzecią edycję konkursu „Indeks Marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji. 9 laureatów konkursu otrzyma dziewięciomiesięczne stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych brutto. Do konkursu mogą się zgłaszać maturzyści, którzy… czytaj więcej

12 sierpnia 2014

Stypendia dla uczniów i studentów – kampania informacyjna

Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-​​Amerykańską Fundacją Wolności zapraszają do odwiedzenia serwisu www​.mojestypendium​.pl, w którym znajdują się między innymi: Baza aktualnych stypendiów i konkursów Artykuły o stypendiach i konkursach Przydatne strony internetowe Szczegółowe informacje: Serwis internetowy mojestypendium​.pl

1 sierpnia 2014

Nabór wniosków do Programu Stypendialnego GRAND

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi naboru wniosków do Programu Stypendialnego GRAND, którego celem jest wsparcie finansowe rozwoju wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. Regulamin programu oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie: http://​www​.funduszlokalny​.kielce​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​c​i​/​a​k​t​u​a​l​n​o​c​i​–​i​n​n​e​/​2​1​0​–​r​u​s​z​a​–​n​o​w​y​–​k​o​n​k​u​r​s​–​w​–​r​a​m​a​c​h​–​p​r​o​g​r​a​m​u​–​s​t​y​p​e​n​d​i​a​l​n​e​g​o​–​g​r​and Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

23 czerwca 2014

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina o konieczności przesłania do Kuratorium w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br. wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata – po jednym z… czytaj więcej

20 maja 2014

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szk. 2014/​2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.… czytaj więcej

7 maja 2014

Nabór szkół do III edycji ogólnopolskiegoFunduszu Stypendialnego IKEA FAMILY

Firma IKEA i Fundacja Świętego Mikołaja inforumją o naborze szkół do III edycji ogólnopolskiego Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY. Projekt ma na celu wspieranie zaangażowanych społecznie oraz zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Zgłoszenia szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyjmowane są do 6 czerwca 2014 r. Aby zgłosić… czytaj więcej

30 kwietnia 2014

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Niebawem – już po raz 32. – Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci rozpocznie rekrutację utalentowanych uczennic i uczniów do programu pomocy wybitnie zdolnym. Stowarzyszenie szuka przede wszystkim dzieci zainteresowanych nauką i sztuką, które będą chciały wziąć udział w warsztatach badawczych, stażach i obozach naukowych zorganizowanych wspólnie z wybitnymi naukowcami i… czytaj więcej

6 grudnia 2013

Nabór kandydatów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014–2016

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. Prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza nabór kandydatów na miejsca stypendialne na lata szkolne 2014–2016 do następujących szkół United Word Colleges: UWC Adriatic (Włochy) UWC Atlantic College (Wielka Brytania) UWC Dilijan (Armenia) UWC Maastricht (Holandia) Mahindra UWC of India (Indie) Pearson College (Kanada) Red Cross Nordic UWC… czytaj więcej

18 listopada 2013

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2012/​​2013 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 144 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 7 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł

6 listopada 2013

Harmonogram uroczystości wręczania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Lp. Miejsce uroczystości Powiaty Liczba stypendystów Data uroczystości Godzina rozpoczęcia uroczystości 1. Starachowice Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1 ostrowiecki skarżyski starachowicki 29 15.11.2013 9.00 2. Włoszczowa Dom Kultury we Włoszczowie ul. Wiśniowa 19 jędrzejowski konecki włoszczowski 23 27.11.2013 10.00 3. Sandomierz I… czytaj więcej

30 października 2013

VI edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego”

Informujemy, że ruszyła VI edycja „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju… czytaj więcej