Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

7 grudnia 2016

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 13 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik Do pobrania: Lista stypendystów właściwego do… czytaj więcej

18 listopada 2016

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 136 uczniów. Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostanie opublikowana w terminie późniejszym. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik Do pobrania:… czytaj więcej

17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół zawodowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/400/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r.… czytaj więcej

17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/399/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r.… czytaj więcej

13 października 2016

Program Stypendialny ŻACZEK 2016/2017

Termin składania wniosków do Programu Stypendialnego ŻACZEK na rok szkolny 2016/2017 został przedłużony do 21 października 2016 roku. Program Stypendialny Żaczek skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą się w Kielcach, ale pochodzą z małych miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:… czytaj więcej

27 września 2016

I edycja programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje o rozpoczęciu realizacji I edycji programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów gimnazjów, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego… czytaj więcej

5 września 2016

Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki” dla uczniów szkół gimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Fundacji VIVE Serce Dzieciom prowadzi program stypendialny „Mistrzowie Matematyki” ukierunkowany na wsparcie utalentowanych uczniów uczęszczających do gimnazjum w dziedzinie matematyki. Wysokość stypendium: 2000 zł Termin składania wniosków: do 30 września 2016 roku włącznie Partnerami programu są: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja mBanku, Kuratorium… czytaj więcej

24 sierpnia 2016

V edycja programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizujemy od 2012 roku. Głównym celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce przez fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów.  Piąta edycja programu „Na rodzinę można liczyć”, podobnie jak poprzednia, jest przeznaczona dla młodzieży zaangażowanej społecznie, w projekty charytatywne, proekologiczne… czytaj więcej

24 czerwca 2016

Stypendia Fundacji Efekt Motyla

Uruchomiony został nabór wniosków o stypendium Fundacji Efekt Motyla na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów gimnazjów i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z tym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej. Jak aplikować?  Wypełnij kwestionariusz… czytaj więcej

14 czerwca 2016

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra… czytaj więcej

30 stycznia 2016

Dyplomy Prezesa Rady Ministrów wręczono stypendystom z województwa świętokrzyskiego

W grudniu miały miejsce uroczystości, podczas których wręczono dyplomy Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego. W I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach dyplomy uroczyście wręczali Pan Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski i Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty. W Starostwie Powiatowym w Opatowie i w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie dyplomy… czytaj więcej

30 października 2015

Harmonogram uroczystości wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2015/2016

12 listopada 2015r. godz. 13.00 Zespół Szkół Społecznych w Kielcach, ul. Wesoła 52 dla stypendystów z miasta Kielce i powiatu kieleckiego 13 listopada 2015r. godz. 13.00 Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie, ul. Szkolna 11 dla stypendystów z powiatów: staszowskiego, sandomierskiego i opatowskiego 16 listopada 2015 r. godz. 13.00 I Liceum… czytaj więcej

15 października 2015

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 137 uczniów, a ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 14 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi w terminie późniejszym. Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

13 października 2015

Rozstrzygnięcie konkursu „Talenty Świętokrzyskie” 2015

Informujemy, że w dniu 7 października br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień „Talenty Świętokrzyskie”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał 26 nagród indywidualnych i 2 nagrody zespołowe oraz 22 wyróżnienia, w tym 3 zespołowe.

3 sierpnia 2015

Nagrody „Talenty Świętokrzyskie” – nabór wniosków do 31 sierpnia br.

Rusza kolejna edycja „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów i Studentów”. Jak co roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego nagradza młodych ludzi – laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad, konkursów i turniejów oraz uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

26 czerwca 2015

Stypendia dla uczniów Fundacji Effectus Papilionis

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodzieży, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane będą przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego 2015/2016. Raz w roku dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy połączony z warsztatami rozwojowymi. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny. Warunki formalne, jakie należy… czytaj więcej

29 maja 2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej na rok szk. 2015/2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów… czytaj więcej

13 maja 2015

Program Stypendiów Pomostowych 2015/2016

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie,… czytaj więcej