Kategoria: Rekrutacja do szkół

31 marca 2017

Zarządzenie nr 48/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

Załączniki Załącznik nr 2 do zarządzenia Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 3 do zarządzenia Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB Załącznik nr 4 do zarządzenia Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB Załącznik nr 1 do zarządzenia Data: 2017-03-31, typ pliku: DOCX, rozmiar: 20 KB Zarządzenie nr […]

14 marca 2017

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018: do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I […]

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych […]