Kategoria: Pomoc rodzinie

23 listopada 2021

Spotkania na temat Innowacyjnego Projektu „Matematyka bez poprawki”- podsumowanie

W dniu 17 listopada 2021 r.  w Głównej Auli Wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół ponadpodstawowych oraz organów prowadzących z województwa świętokrzyskiego na temat projektu „Matematyka bez poprawki”. Spotkanie otworzył Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej nawiązując do bogatej tradycji Uczelni i jej udziału w rozwój oświaty. Pan […]

8 listopada 2021

Spotkanie na temat Innowacyjnego Projektu „Matematyka bez poprawki”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim,   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na spotkanie zorganizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 w Głównej Auli Wykładowej Politechniki Świętokrzyskiej, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce. W programie spotkania zaplanowano wystąpienie Świętokrzyskiego […]

4 listopada 2021

„Matematyka bez poprawki”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, nauczyciele liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia w województwie świętokrzyskim, Egzamin maturalny z matematyki od zawsze stanowi wyzwanie dla uczniów. Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy z Politechniką Świętokrzyską opracowali innowacyjny projekt „Matematyka bez poprawki”, który będzie stanowił formę zajęć wspierających uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym […]

22 października 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści, Rodzice, Uczniowie wszystkich typów szkół i placówek Przeciwdziałając skutkom pandemii Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie realizuje Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli. Celem Programu jest zidentyfikowanie pojawiających się u uczniów problemów […]

6 maja 2020

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” informuje o rozpoczęciu działalności Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który ma wspomagać dzieci i młodzież oraz rodziców w rozwiązywaniu ich trudności i problemów, z jakimi się spotykają. Pomoc udzielana przez psychologów i psychoterapeutów jest całkowicie bezpłatna. Załączniki List Prezesa Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” Data: 2020-05-06, typ pliku: PDF, […]

27 czerwca 2019

Komunikat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie możliwości kontynuacji nauki w języku polskim za granicą w systemie kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w edukacji w formie konsultacji on-line […]

18 października 2017

Zmiany w zasadach przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na […]

9 września 2017

Fundacja „Rodzice Szkole” o prawach i obowiązkach rad rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” przekazuje podstawowe informacje prawach i obowiązkach rad rodziców. W załączeniu list Fundacji „Rodzice Szkole” oraz elektroniczna wersja „Folderu dla rodziców”. Załączniki Folder „Rodzice w szkole” Data: 2017-09-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 876 KB List Fundacji „Rodzice Szkole” Data: 2017-09-09, typ pliku: PDF, rozmiar: 154 KB Pobierz wszystkie pliki

4 listopada 2016

Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 28 października 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” zorganizowało konferencję dla przedstawicieli rad rodziców. Jej celem było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, a także zachęcenie środowiska rad rodziców do konsolidacji […]

1 lipca 2016

Rzecznik Praw Dziecka o prawie rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka 

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych, powołując się na fakt niesprawowania przez tego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Rzecznika Praw Dziecka uważa, że takie […]