Kategoria: Informacje CKE o egzaminach

16 marca 2023

Kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

CKE informuje o publikacji kolejnych materiałów dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023. Są to: informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/ opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace […]

13 stycznia 2023

Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: Materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu i poprawności środków językowych. Jak zwykle zamieszczamy również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe będą zamieszczone w przyszłym tygodniu. Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i […]

12 stycznia 2023

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023

Na stronie CKE opublikowane zostały dwa materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii od roku 2023. Materiały dotyczą: 1. wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych 2. wypracowania na egzaminie maturalnym z historii. W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną […]

12 grudnia 2022

Próbny egzamin maturalny w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego, tzw. matury próbnej w Formule 2023. Egzaminy będą odbywały się od 12 do 21 grudnia br. Próbny egzamin maturalny ma charakter dobrowolny i jest przeprowadzany w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

8 listopada 2022

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w Formule 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina o dostępności opublikowanych szczegółowych komunikatów i informacji dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023. Wśród materiałów udostępnionych na stronie CKE są m.in.: informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023, harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r., komunikat o materiałach i […]

8 września 2022

Szkolenie „Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023”

ORE zaprasza na szkolenie w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) „Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023”. Forma doskonalenia dedykowana jest nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli, pracującym w publicznych placówkach systemu edukacji, w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Poszczególne spotkania odbywać się będą w terminie od 20 września do 20 października 2022 r. Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

5 września 2022

Próbny egzamin maturalny – informacja CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje dotyczące testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego).

28 marca 2022

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim. W dokumentach opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla […]

9 lutego 2022

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w roku 2023 i 2024

Prezentujemy wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 i 2024 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum. Wymagania te zostały opracowane przez zespoły ekspertów, którzy w ostatecznej wersji dokumentu uwzględnili również znaczną część uwag przekazanych do CKE i MEiN podczas prekonsultacji propozycji wymagań, przeprowadzonych na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia […]