Kategoria: Rekrutacja 2021/22

23 sierpnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych)

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych, Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, przekazuję informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie świętokrzyskim. Załączniki Wolne miejsca w szkołach po rekrutacji uzupełniającej […]

17 sierpnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza: https://forms.gle/c3WWPauSFmyzbawU7 

28 lipca 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza:

14 kwietnia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Terminy te nie dotyczą […]

13 kwietnia 2021

Punkt informacyjny w sprawie procesu rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo, w przypadku pytań dotyczących procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego zachęcamy do kontaktu z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Do Państwa dyspozycji jest adres mailowy kurator@kuratorium.kielce.pl oraz numer telefonu: (41) 342 18 49, na który można kierować pytania w sprawach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Równocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 63 § […]

26 lutego 2021

Zarządzenie nr 8.2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zarządzenie nr 8.2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego […]