Kategoria: Rekrutacja 2019/20

25 lipca 2019

Uzupełniana na bieżąco informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach po przeprowadzeniu rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego Na podstawie par. 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), publikujemy informację o wolnych miejscach w szkołach… czytaj więcej

24 lipca 2019

PILNY komunikat w sprawie rekrutacji do szkół zawodowych!

W trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia/​​ orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uprzejmie informuję, że: w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń/​​orzeczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w harmonogramie… czytaj więcej

13 czerwca 2019

Zmiana zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki Zarządzenie nr 29/​​2019 Data: 2019-​​06-​​13, rozmiar: 43 KB Zarządzenie nr 30/​​2019 Data: 2019-​​06-​​13, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/​2020

Załączniki Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum Data: 2019-​​05-​​20, rozmiar: 81 KB Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej Data: 2019-​​05-​​20, rozmiar: 99 KB Pobierz wszystkie pliki

20 maja 2019

Rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w powiatach województwa świętokrzyskiego

Wykaz systemów elektronicznego naboru w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego: powiat m. Kielce: https://kielce.e‑omikron.pl powiat buski: https://​swietokrzyskie​-posp​.edu​.com​.pl powiat jędrzejowski: https://​swietokrzyskie​-posp​.edu​.com​.pl powiat kazimierski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat kielecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat konecki: brak systemu elektronicznego – rekrutacja tradycyjna powiat opatowski: brak systemu elektronicznego – rekrutacja… czytaj więcej

15 maja 2019

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zgodnie z szeregiem zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczących odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, każdego roku ministerstwo będzie publikowało… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/​2020

Przedstawiamy informatory zawierające ofertę edukacyjną liceów ogólnokształcących z terenu województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2019/​​2020. Informatory zawierają dane przekazane przez dyrektorów szkół, dotyczące tworzonych profili klas dedykowanych dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych (Załącznik 1) oraz absolwentów klas III dotychczasowych gimnazjów (Załącznik 2). Załączniki Załącznik 2 – profile dla absolwentów… czytaj więcej

27 lutego 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2018/​2019

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – zawody wiedzy, artystyczne i sportowe wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum Data: 2019-​​03-​​01, rozmiar: 154 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 4/​​2019 Data: 2019-​​02-​​19, rozmiar: 316 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Załączniki Zarządzenie nr 3/​​2019 Data: 2019-​​01-​​29, rozmiar: 243 KB

5 grudnia 2018

Rekrutacja 2019/​2020 – materiały informacyjne MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały informacyjne dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​​2020: Załączniki PDF Plakat A4 Data: 2018-​​12-​​14, rozmiar: 397 KB PDF Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/​​2020 Data: 2018-​​12-​​14, rozmiar: 2 MB JPG Plakat A4 Data: 2018-​​12-​​14, rozmiar: 3 MB PDF Plakat A3 (do druku) Data:… czytaj więcej

6 listopada 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych… czytaj więcej

10 września 2018

Rekrutacja na rok szkolny 2019/​2020  – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Do kogo należy obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej? Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Czy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum będą rywalizowali ze sobą w… czytaj więcej

10 września 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/​2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/​​2020. Na stronie www​.men​.gov​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​cja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz… czytaj więcej