Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

19 lutego 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

16 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów, nauczycieli, w którym przedstawiała ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Szefowa MEN poinformowała także o projektach edukacyjnych przygotowanych przez ministerstwo, m.in. o „Aktywnej tablicy”, programie „Laboratorium” oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i… czytaj więcej

8 lutego 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://ticket.npseo.pl:4200/ticket/public Administrator platformy SEO: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

6 lutego 2018

Informacja na temat szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017

Miło nam poinformować, że w dniu 2 lutego 2018 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. W naradzie wzięło… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/190) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,tj. 24 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018… czytaj więcej

22 stycznia 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017,   serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych… czytaj więcej

10 stycznia 2018

Harmonogram spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych – zmiany w prawie oświatowym

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, w dniach 17-19 stycznia 2018 r. odbędą się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w związku ze zmianami w prawie oświatowym. Ponadto podczas spotkań przedstawione zostaną informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego. Serdecznie zapraszam do udziału w… czytaj więcej

3 stycznia 2018

Nowe akty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. – informacja MEN

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oświatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy… czytaj więcej

27 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od… czytaj więcej

28 listopada 2017

Podsumowanie pierwszego spotkania II cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który uroczyście zainaugurował II cykl szkoleń. Pan Kurator… czytaj więcej

14 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Kielcach, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprasza do udziału w  konferencji ,,Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 r.  w godzinach  10.00 – 14.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim(… czytaj więcej

14 listopada 2017

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych… czytaj więcej

10 listopada 2017

Statuty szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli w województwie świętokrzyskim Przypominam o konieczności dostosowania statutów kierowanych przez Państwa jednostek do przepisów prawa oświatowego, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół… czytaj więcej

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59… czytaj więcej

10 października 2017

Informacja dotycząca słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje informację dla Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych rodziców (KODA* – z ang. Kids/Kid of Deaf Adults – słyszące dzieci niesłyszących rodziców do ukończenia 18. roku życia), w… czytaj więcej

21 września 2017

Pismo Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół dot. realizacji zamówień pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła i potwierdzania ważności legitymacji szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół Przekazujemy w załączeniu pismo Minister Edukacji Narodowej dotyczące realizacji zamówień pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła i potwierdzania ważności legitymacji szkolnych. Załączniki List do dyrektorów szkół – legitymacje Data: 2017-09-21, rozmiar: 766 KB

20 września 2017

Komunikat MEN w sprawie raportu z badania „Nastolatki 3.0”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0. Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie. Zawarto w nim informacje dotyczące zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w… czytaj więcej

15 września 2017

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Przypominam, że zgodnie z art.  86. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.… czytaj więcej