Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

16 kwietnia 2019

PILNE! KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SPRAWIE RAD KLASYFIKACYJNYCH

Szanowni Państwo Koleżanki i Koledzy Nauczyciele Województwa Świętokrzyskiego Proszę wszystkich nauczycieli, aby zrozumieli, że drastyczna forma protestu uderza przede wszystkim w uczniów. Nieprzystąpienie do matur absolwentów szkół ponadgimnazjalnych uniemożliwi im staranie się o podjęcie studiów na wymarzonych uczelniach oraz zaprzepaści lata ich wytężonej nauki. To właśnie uczniowie i ich rodzice… czytaj więcej

5 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem  zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty. Załączniki Klauzula informacyjna RODO Data: 2019‐​​04‐​​05, rozmiar: 15 KB… czytaj więcej

5 kwietnia 2019

Arkusze organizacji na rok szkolny 2019/​2020

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2019/​​2020 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek   Szanowni Państwo, organy prowadzące szkoły, przedszkola i placówki w województwie świętokrzyskim Podstawa prawna art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.… czytaj więcej

3 kwietnia 2019

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2). Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3). W sytuacji strajku w przedszkolu lub… czytaj więcej

25 lutego 2019

Sprawozdanie z czwartego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2018 r.

Informuję, że w dniu 22 lutego2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się 4. już szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Zgromadzonych dyrektorów powitał Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. W trakcie spotkania omówiono następującą tematykę: Interpretacja zaleceń i wskazań zawartych… czytaj więcej

20 lutego 2019

Komunikat MEN: Matematyka obowiązkowym przedmiotem na egzaminie maturalnym

Matematyka nadal będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym, tak jak w większości krajów europejskich. Postulowane przez NIK „zawieszenie” obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki byłoby powtórką fatalnej decyzji podjętej w 1982 r., bez żadnego uzasadnienia naukowego. Nowa podstawa programowa, będąca efektem reformy edukacji podkreśla rozwijanie kompetencji innowacyjnych uczniów, m.in. przez stosowanie… czytaj więcej

19 lutego 2019

PILNE! Ankieta on‐​line dotycząca procedury wejścia w spór zbiorowy

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół samodzielnych oraz zespołów szkół i placówek oświatowych, Proszę o wypełnienie ankiety on‐​​line dotyczącej procedury wejścia w spór zbiorowy. Termin wypełnienia ankiety: 19 lutego 2019 do godziny 13.30 W razie zapytań proszę o kontakt pod nr tel. 41 342 17 83. Adres ankiety on‐​​line: https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​C​Q​j​f​X​v​s​T​A​3​l​k​w​d​IA3 Świętokrzyski Wicekurator Oświaty… czytaj więcej

18 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r. Załączniki Przykładowy projekt uchwały rady… czytaj więcej

7 lutego 2019

PILNE! Komunikat ORE w sprawie zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2019/​2020

Dyrektorzy Szkół i Placówek kształcących uczniów z dysfunkcją wzroku Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2019/​​2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas: klas I–III branżowych szkół I… czytaj więcej

31 stycznia 2019

IV szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Panie/​​Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1, 26–052 Sitkówka‐​​Nowiny. PROGRAM SZKOLENIA: 10.00 –… czytaj więcej

28 stycznia 2019

 Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.) w związku z art. 77b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)… czytaj więcej

25 stycznia 2019

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący działań edukacyjno‐​wychowawczych w szkołach

Wszystkie działania Ministra Edukacji Narodowej mają charakter systematyczny, spójny i zmierzają do wychowania wraz z rodzicami człowieka empatycznego, dla którego wartości uniwersalne, takie jak poszanowanie godności swojej i drugiego człowieka to kwestie priorytetowe. To nie tylko zmiany w przepisach prawa, ale również konkretne wsparcie szkół i placówek w realizacji celów… czytaj więcej

14 stycznia 2019

Prezentacje ze spotkań z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych

Załączniki Prezentacja – Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i I klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych Data: 2019‐​​01‐​​14, rozmiar: 2 MB Prezentacja – Zmiany w szkolnictwie branżowym Data: 2019‐​​01‐​​14, rozmiar: 223 KB Prezentacja – Projekt rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2019‐​​01‐​​14, rozmiar: 106 KB Pobierz wszystkie pliki

10 stycznia 2019

Monitorowanie – tematyka zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/​2019

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‐​​wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​​2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie:… czytaj więcej

4 stycznia 2019

Zmiana terminu i miejsca spotkań z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z powiatu jędrzejowskiego i kazimierskiego

Z uwagi na okres ferii zimowych informujemy, że nastąpiła zmiana terminu i miejsca spotkania z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych z powiatu kazimierskiego. Dokonuje się zmiany terminu z dnia 14 stycznia 2019 r. na dzień 9 stycznia 2019 r. Zmienione zostało również miejsce spotkania. Spotkanie odbędzie… czytaj więcej

17 grudnia 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty 2018

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego   Informuję, że w szkołach podstawowych w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2018 r. zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Przeprowadzenie ww. egzaminu jest dobrowolne. Zwracam Państwu Dyrektorom uwagę,… czytaj więcej

3 grudnia 2018

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw międzylekcyjnych, a także określenie obowiązku dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych… czytaj więcej

28 listopada 2018

Podsumowanie drugiego spotkania III cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem szkoleń jest Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik. W spotkaniu wziął udział Pan Zbigniew Wojciechowski –… czytaj więcej