Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

31 sierpnia 2021

Prezentacje z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2021/2022

Załączniki Prezentacja – Programy Ministerstwa Edukacji i Nauki Data: 2021-08-31, rozmiar: 448 KB Prezentacja – Narada inaugurująca rok szkolny 2021/2022 Data: 2021-08-31, rozmiar: 13 MB Prezentacja – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji Data: 2021-08-31, rozmiar: 722 KB Pobierz wszystkie pliki

16 sierpnia 2021

Zmiany w kanonie lektur – rozporządzenie podpisane

Zmiany w wykazie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca, zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze kwestie ujęte w rozporządzeniach podpisanych przez Ministra Edukacji i Nauki. W piątek, 13 sierpnia Minister Edukacji i Nauki podpisał projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie: podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej […]

12 sierpnia 2021

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2021/2022

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny, 2021/2022, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego […]

23 lipca 2021

Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób niebędących nauczycielami

Załączniki załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (DOC) Data: 2021-07-23, rozmiar: 54 KB załącznik nr 1 wzór wniosku – zgoda na zatrudnienie (PDF) Data: 2021-07-23, rozmiar: 107 KB Klauzula informacyjna Data: 2021-07-23, rozmiar: 93 KB Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji oraz osób […]

1 czerwca 2021

Informacja nt. funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, dziękując za dotychczas przesyłane dane dotyczące frekwencji uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – uprzejmie proszę o przekazywanie od 31.05.2021 r. wyłącznie informacji dotyczącej zdalnego nauczania za pomocą formularza: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 17 maja 2021 Do formularza należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu […]

31 maja 2021

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Dziś, 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie. Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukcji i Nauki (art​_30b) skierowane do publikacji w dzienniku ustaw Data: 2021-05-31, rozmiar: 87 KB

24 maja 2021

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd. W związku z tym pragniemy przekazać informacje, które pozwolą na uniknięcie niejasności. Pełna i aktualna lista programów […]

21 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja z 20 maja 2021)

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. […]

18 maja 2021

Podsumowanie telekonferencji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek „Wsparcie uczniów w powrocie do szkół”

18 maja 2021 roku odbyła się telekonferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Zdzisława Wielguszewska, Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji. Spotkanie dotyczyło wsparcia uczniów, młodzieży, nauczycieli i rodziców w pracy po długotrwałym […]

17 maja 2021

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

Zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Wykaz materiałów edukacyjnych Aby wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach […]

12 maja 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty w sprawie powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach

Szanowni Państwo, 4 maja 2021 r. po wielu tygodniach nauki zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wrócili do nauki stacjonarnej. Od 17 maja br. w systemie hybrydowym naukę stacjonarną będą realizować uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Okres nauki zdalnej dla wielu uczniów i uczennic był trudnym doświadczeniem, wymuszonym […]

12 kwietnia 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie dostępu do statutu szkoły będącego informacją publiczną

Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w  województwie świętokrzyskim Przypominam, że wszystkie szkoły i placówki publiczne i niepubliczne zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020, poz. 2176). Informacją publiczną są  m.in. informacje o statusie prawnym organizacji, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. […]

18 marca 2021

Podsumowanie Forum Dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń”

Dnia 16 marca 2021 r. odbyło się forum dyrektorów woj. świętokrzyskiego (online), którego tematem były platformy i narzędzia do zdalnego nauczania. Forum otworzył Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty — główny organizator wydarzenia. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy dyrektorami szkół i placówek w zakresie korzystania z różnych platform/narzędzi w okresie zdalnego […]

15 marca 2021

Zaproszenie na Forum Dyrektorów woj. świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Zapraszam na Forum Dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się 16 marca 2021 roku o godz. 10.00 w formie online (MS Teams). Do udziału w forum zgłosiło się 188 dyrektorów szkół i placówek z woj. świętokrzyskiego. Link do udziału w spotkaniu został […]

26 lutego 2021

Komunikat MEiN. Posiedzenia rad pedagogicznych powinny odbywać się w trybie zdalnym

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Jest to zgodne z § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 […]

4 lutego 2021

Komunikat Okręgowego Inspektoratu Pracy w sprawie odśnieżania dachów

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując zadania prewencyjne pragnie zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania dachów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, iż: Do prac na wysokości mogą być skierowani pracownicy: z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prac na wysokości, przeszkoleni w zakresie bhp (instruktaż […]

4 stycznia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu grudniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 17 43,59% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1 20% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych […]

31 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 24 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 13 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1.  Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania […]