Kategoria: Komunikaty w sprawach nadzoru pedagogicznego

27 stycznia 2023

Informacja dotycząca oceniania uczniów z religii organizowanej w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym

Ocenianie uczniów z religii organizowanej w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i  szkołach  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 983). W przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauczanie […]

26 stycznia 2023

Komunikat w sprawie realizacji obowiązku wykreślenia za ewidencji szkół i placówek niepublicznych w związku z zaprzestaniem działalności

Szanowni Państwo Kierownicy organów jednostek samorządu terytorialnego prowadzących ewidencję szkół i placówek niepublicznych Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadziła do art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. […]

5 grudnia 2022

Sprawozdanie z II szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 2 grudnia 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się drugie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br. Organizatorem szkoleń jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. […]

1 grudnia 2022

Komunikat w sprawie przedłużenia do 28 lutego 2023 zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 28 lutego 2023 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. Oznacza to kontynuację obowiązującego bezwzględnego zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym. Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż […]

15 listopada 2022

II szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów 2022/2023

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,  ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce PROGRAM SZKOLENIA: 10.00-12.00 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli (prowadzący: starszy wizytator Ewa Pietraszek […]

18 października 2022

Pismo Zespołu Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w sprawie udzielania wyjaśnień dotyczących interpretacji zapisów rozporządzenia „sklepikowego”

Szanowni Państwo, Żywienie jest bardzo istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju dziecka, wpływającym na jego samopoczucie, zdolności poznawcze i koncentrację – jakże ważnych w szkole i poza nią. Odpowiednia organizacja żywienia w przedszkolu oraz posiłków szkolnych i produktów oferowanych do sprzedaży na terenie szkoły jest związana nie tylko z zaspokajaniem potrzeb organizmu w celu dostarczenia energii i […]

11 października 2022

Sprawozdanie z I szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2022 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 7 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach przy ulicy Łódzkiej 200, odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br. Organizatorem szkoleń jest Pan Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. […]

27 września 2022

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów 2022/2023

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie poświęcone będzie zmianom w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. Szkolenie odbędzie się 7 października 2022 r. Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,  ul. Łódzka 200,     25-655 […]

8 września 2022

Konsultacje dla uczniów i ich rodziców – informacja o przepisach

Przepisy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców. Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań […]

30 sierpnia 2022

Materiały z narad inaugurujących rok szkolny 2022/2023

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego  Szanowni Państwo, w dniach 24, 25, 26 sierpnia 2022 r. w województwie świętokrzyskim odbyły się narady inauguracyjne rok szkolny 2022/2023. Podczas narad przedstawiono następujące zagadnienia: podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023, nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szkolnego […]

10 sierpnia 2022

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbędzie się  1 września 2022 r. o godz.13.15 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, aleja Józefa Piłsudskiego 50. Uroczystość poprzedzi Msza święta o godz. 12:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej, aleja […]

9 sierpnia 2022

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2022/2023

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2022/2023, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru […]

19 lipca 2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa […]

15 lipca 2022

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty.

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Podstawa prawna: art. 58 a  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) wprowadzony ustawą zmieniającą z 8.06.2022 r.  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383). Okolicznością, która […]

8 lipca 2022

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniające wątpliwości dotyczące „obowiązku wprowadzenia zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym” w kontekście obowiązującego drugiego stopnia alarmowego BRAVO

Publikujemy w załączeniu pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniające wątpliwości dotyczące „obowiązku wprowadzenia zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym” w kontekście obowiązującego drugiego stopnia alarmowego BRAVO skierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki potwierdzające, że przez pojęcie „osoby postronne” należy rozumieć osoby inne niż pracownicy szkół i placówek oświatowych, uczniowie, wychowankowie i […]

5 maja 2022

Informacja MEiN w sprawie kwalifikacji do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że nowy przedmiot historia i teraźniejszość (hit) łączy treści z zakresu historii powojennej Polski i świata oraz z zakresu edukacji obywatelskiej, a zatem kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.  Istotne jest przy tym, że w opinii Ministerstwa […]

14 kwietnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo Nauczyciele, Szanowni Państwo, Przedstawiciele Jednostek Samorządu uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło kolejne działania mające na celu ułatwienie procesu edukacji dzieci i młodzieży przybywającej z Ukrainy, które kontynuują naukę w polskim systemie oświaty. W dniu 11 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i […]

5 kwietnia 2022

Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku […]

17 marca 2022

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (VI aktualizacja – 11 marca 2022 r.). W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez […]

15 marca 2022

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (VI aktualizacja – 11 marca 2022 r.). W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed […]