Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

10 kwietnia 2018

Informacja nt. szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 05 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się trzecie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska z dniem 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. W naradzie wzięło udział… czytaj więcej

23 marca 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,… czytaj więcej

23 marca 2018

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli – projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji

Sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym, zakresu wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – to najważniejsze regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia MEN skierowanego do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt… czytaj więcej

23 marca 2018

Kryteria oceny pracy nauczyciela – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym i zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowy zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, skład i sposób powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego – to najważniejsze kwestie zawarte projekcie rozporządzenia skierowanym do konsultacji publicznych. We wtorek 20 marca MEN skierowało… czytaj więcej

2 marca 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas… czytaj więcej

2 marca 2018

Opłaty za publiczne przedszkola a umowy cywilnoprawne – wyjaśnienia MEN

Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Nie ma podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego… czytaj więcej

19 lutego 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i nauczycieli

16 lutego br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów, nauczycieli, w którym przedstawiała ostatnie zmiany dotyczące statusu zawodowego nauczycieli. Szefowa MEN poinformowała także o projektach edukacyjnych przygotowanych przez ministerstwo, m.in. o „Aktywnej tablicy”, programie „Laboratorium” oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów i… czytaj więcej

8 lutego 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://ticket.npseo.pl:4200/ticket/public Administrator platformy SEO: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

6 lutego 2018

Informacja na temat szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017

Miło nam poinformować, że w dniu 2 lutego 2018 roku w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września 2017 r. Organizatorem szkolenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. W naradzie wzięło… czytaj więcej

24 stycznia 2018

Komunikat dotyczący rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

23 stycznia 2018 r. na stronach RCL (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/190) zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, które zostało podpisane w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej 19 stycznia br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,tj. 24 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018… czytaj więcej

22 stycznia 2018

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017,   serdecznie zapraszam do udziału w drugim szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych… czytaj więcej

10 stycznia 2018

Harmonogram spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych – zmiany w prawie oświatowym

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, w dniach 17-19 stycznia 2018 r. odbędą się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego w związku ze zmianami w prawie oświatowym. Ponadto podczas spotkań przedstawione zostaną informacje dotyczące szkolnictwa zawodowego. Serdecznie zapraszam do udziału w… czytaj więcej

3 stycznia 2018

Nowe akty prawne, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. – informacja MEN

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne, sposób podziału subwencji oświatowej czy zmiany w organizowaniu innych form wychowania przedszkolnego, a także w zakresie wymagań przeciwpożarowych dla oddziałów przedszkolnych – to najważniejsze elementy… czytaj więcej

27 grudnia 2017

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkołach od 23 do 31 grudnia br. Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Zimowa przerwa świąteczna nie jest jednak czasem wolnym od… czytaj więcej

28 listopada 2017

Podsumowanie pierwszego spotkania II cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który uroczyście zainaugurował II cykl szkoleń. Pan Kurator… czytaj więcej

14 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Kielcach, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprasza do udziału w  konferencji ,,Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 r.  w godzinach  10.00 – 14.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim(… czytaj więcej

14 listopada 2017

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych… czytaj więcej