Kategoria: Nadzór pedagogiczny (ankiety)

31 maja 2016

Monitorowanie realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/​2016

Dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/​​2016 prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami. Celem monitorowania realizacji praktycznej nauki zawodu w… czytaj więcej

8 lutego 2016

Ważne! Ankieta dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/​15

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych (dla młodzieży) – gimnazjów, liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników – w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z bardzo pilną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w ww. szkołach w roku szkolnym 2014/​​15. W przypadku, gdy w roku szkolnym 2014/​​2015 w szkole nie… czytaj więcej

2 września 2015

Pilny komunikat do organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie informacji dotyczącej liczby dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 1.09.2015 r. Bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres email: renata.​jedrzejewska@​kuratorium.​kielce.​pl w nieprzekraczalnym terminie do… czytaj więcej

1 lipca 2015

List MEN do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół podstawowych! Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlicy w kierowanej przez Państwa szkole. Wypełniona ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na mapie szkół, tak jak to miało miejsce w przypadku informacji dotyczących przygotowania placówek na przyjęcie… czytaj więcej

11 czerwca 2015

Organy prowadzące. Prośba o informację na temat dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1.09.2015 r. we wszystkich typach szkół/​placówek

Szanowni Państwo, organy prowadzące wszystkie typy szkół w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2015 r. przez załączoną ankietę on-​​line danych dotyczących dyrektorów: przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2015 r. – ankieta on-​​line 1 obejmujących po raz pierwszy stanowisko dyrektora szkoły/​​placówki… czytaj więcej

20 maja 2015

Złe warunki atmosferyczne – pilny komunikat do dyrektorów szkół/​placówek

Panie/​​Panowie Dyrektorzy szkół/​​placówek w woj. świętokrzyskim W związku z występowaniem na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (ulewne deszcze, grad, silny wiatr), które powodują zniszczenia w infrastrukturze oświatowej i mogą negatywnie wpływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży, zwracam się do Państwa z prośbą o pilne przekazywanie informacji, które dotyczą uszkodzeń… czytaj więcej