Kategoria: Monitorowanie

10 listopada 2017

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Ze względu na konieczność zbadania jak… czytaj więcej

13 grudnia 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum… czytaj więcej

30 listopada 2016

PILNE – Kształcenie dualne. Ankieta on-line.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, Proszę o wypełnienie ankiety on-line, której celem jest zebranie informacji na temat liczby szkół realizujących kształcenie dualne. Dla każdej szkoły w zespole należy wypełnić osobny arkusz. Termin wpełnienia do dnia 02.12.2016 r. Sprawę proszę potraktować jako PILNĄ ! Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz… czytaj więcej

25 maja 2015

Monitorowanie realizacji w roku szkolnym 2014/2015 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz technikach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż w związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. Celem monitorowania wdrażania… czytaj więcej

6 listopada 2014

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów we wszystkich typach szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeprowadzenie w szkołach monitorowania, którego celem jest zbadanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów. Monitorowanie odbędzie się w dniach od 24 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014! Monitorowaniem zostanie objęte… czytaj więcej

2 września 2014

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Wzorem lat minionych, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół (wszystkich typów) w roku szkolnym 2013/2014. Dla usprawnienia zbierania materiału formularz będzie udostępniany na przełomie sierpnia i września, na etapie planowania działań na… czytaj więcej

27 sierpnia 2014

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, serdecznie zachęcamy szkoły prowadzące kształcenie w zawodach (szkoły zawodowe ogólnodostępne, szkoły zawodowe specjalne oraz szkoły zawodowe działające przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia… czytaj więcej

26 maja 2014

Pilny komunikat do dyrektorów szkół oraz placówek przedszkolnych w sprawie monitorowania podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż w związku z ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania… czytaj więcej

11 czerwca 2013

II komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących dla młodzieży wytypowanych do monitorowania realizacji podstawy programowej W nawiązaniu do komunikatów z dnia 30 maja i 5 czerwca br. dotyczących „Monitorowania realizacji w roku szkolnym 2012/2013 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych wszystkich formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych,… czytaj więcej

11 czerwca 2013

I komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek wytypowanych do monitorowania realizacji podstawy programowej W dniu 30 maja br. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach zamieszczony został komunikat dotyczący „Monitorowania realizacji w roku szkolnym 2012/2013 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych wszystkich formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz… czytaj więcej