Kategoria: Monitorowanie

5 sierpnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania za lipiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych w procesie nauczania. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 528 16 3 %

2 lipca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za czerwiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   116     23 %  … czytaj więcej

3 czerwca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za maj 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych w procesie nauczania.   (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   15   3 %  … czytaj więcej

23 maja 2019

WAŻNE! Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018–2019

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego, Informuję, że 24 maja 2019 r. na platformie SEO zostanie opublikowany arkusz monitorowania podstawy programowej w roku szkolnym 2018–2019. Arkusze monitorowania wypełniane będą w wersji elektronicznej na platformie SEO (www​.seo2​.npseo​.pl). (w celu zapoznania się… czytaj więcej

6 maja 2019

Informacja o realizacji monitorowania za kwiecień 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-​​komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   6   0,01 %  

27 marca 2018

!!!!! DYREKTORZY PLACÓWEK!!!!! UPŁYWAJĄCY TERMIN WYPEŁNIENIA ARKUSZY – Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, Zwracam się ponownie do Państwa z prośba o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-​​pedagogicznej w Państwa placówkach (kontrola planowa MEN dotycząca monitorowania). Przypominam, że dyrektorzy szkół/​​placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze: ARKUSZ 85 – wszystkie szkoły/​​placówki (bez szkół/​​placówek specjalnych,… czytaj więcej

28 lutego 2018

!!!WAŻNE!!! WERYFIKACJA! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, w związku z sygnałami dotyczącymi arkuszy monitorowania zwracam się do Państwa z prośba o dokonanie weryfikacji ich wypełnienia (link do komunikatu z wykazem szkół/​​placówek). W załącznikach znajdują się wykazy szkół/​​placówek podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym). W przypadku… czytaj więcej

27 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, przypominam, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania na platformie SEO (31 stycznia 2018). Z przykrością informuję, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze monitorowania. W związku z tym zobowiązuję Dyrektorów szkół i placówek o wypełnienie arkuszy do końca marca 2018 r. W… czytaj więcej

8 lutego 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://​ticket​.npseo​.pl:4200/​t​i​c​k​e​t​/​p​u​b​lic Administrator platformy SEO: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

25 stycznia 2018

(WAŻNE – korekta strzelnic) Informacja MEN dotycząca monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących strzelnice z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​​2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.… czytaj więcej

22 stycznia 2018

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, przypominam, że dobiega końca termin wypełniania arkuszy na platformie SEO (31 stycznia 2018). Proszę nie odkładać wypełniania ww. arkuszy na ostatnią chwilę, tym bardziej że część szkół/​​placówek dyrektor musi zgłosić na SEO np. szkoły branżowe. W przypadku problemów technicznych z platformą… czytaj więcej

16 stycznia 2018

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, w załączeniu znajduje się wykaz szkół, które zostały wytypowane do wypełnienia arkusza monitorowaniu pomocy psychologiczno-​​pedagogicznej. Wykaz szkół/​​placówek Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

22 grudnia 2017

WAŻNE – Informacja MEN dotycząca wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, ze względu na zgłaszane do MEN pytania dotyczące arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-​​pedagogicznej we wszystkich typach szkół, poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, Przez uczniów rozumiemy również dzieci i słuchaczy szkół dla dorosłych. Dane wskazywane w arkuszu muszą być… czytaj więcej

10 listopada 2017

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​​2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-​​pedagogicznej we wszystkich typach szkół, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Ze względu na konieczność zbadania jak… czytaj więcej

13 grudnia 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/​​2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum… czytaj więcej

30 listopada 2016

PILNE – Kształcenie dualne. Ankieta on-​line.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, Proszę o wypełnienie ankiety on-​​line, której celem jest zebranie informacji na temat liczby szkół realizujących kształcenie dualne. Dla każdej szkoły w zespole należy wypełnić osobny arkusz. Termin wpełnienia do dnia 02.12.2016 r. Sprawę proszę potraktować jako PILNĄ ! Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz… czytaj więcej

25 maja 2015

Monitorowanie realizacji w roku szkolnym 2014/​2015 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz technikach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż w związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/​​2015 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. Celem monitorowania wdrażania… czytaj więcej