Kategoria: Monitorowanie

1 czerwca 2021

Raport z monitorowania realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim   W dniach 10-12 maja 2021 r. na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadzono monitorowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez szkoły i poradnie w województwie świętokrzyskim w okresie nauki stacjonarnej i zdalnej. Proszę o zapoznanie się z wynikami raportu. Załączniki monitorowanie pomoc pp maj 2021 – tabela 2 Data: […]

1 czerwca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu maju 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia. (BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA) 8 7 87,5%

5 maja 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu kwietniu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia. (BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA) 8 0 0%    

1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu marcu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce. (MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY) 8 7 87,5% 2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (TECHNIKUM) 5 4 80% 3 […]

3 marca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lutym 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce. (MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE) 8 1 12,5% 2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (TECHNIKA) 5 1 20% 3 […]

12 lutego 2021

Monitorowanie dotyczące realizacji podstawy programowej, sposobu organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektorzy szkół podstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego W wyniku ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisy prawa nakładają na dyrektorów szkół podjęcie decyzji dotyczących sposobu organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia dla uczniów ze specjalnymi […]

3 lutego 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu styczniu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. (PRZEDSZKOLA) 621 33 5,3% Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w […]

2 lutego 2021

Monitorowanie: Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w zakresie: „Zapewniania wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”. Monitorowaniem objęte są wszystkie publiczne i […]

4 stycznia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu grudniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 17 43,59% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1 20% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych […]

3 grudnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w listopadzie 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 7 17,95% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1 20% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych […]

26 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego przypominam, iż zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych […]

9 listopada 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu październiku 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 2 5,13%

13 października 2020

Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych we wszystkich […]

2 października 2020

Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie […]

23 września 2020

Monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach II stopnia. Monitorowanie zostanie przeprowadzone w okresie […]

3 września 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu sierpniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych (SZKOŁY PODSTAWOWE) 157 105 66,88% 2. Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie […]