Kategoria: Monitorowanie

1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu marcu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce. (MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY) 8 7 87,5% 2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (TECHNIKUM) 5 4 80% 3 […]

3 marca 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lutym 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1 Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce. (MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE) 8 1 12,5% 2 Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (TECHNIKA) 5 1 20% 3 […]

12 lutego 2021

Monitorowanie dotyczące realizacji podstawy programowej, sposobu organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektorzy szkół podstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego W wyniku ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisy prawa nakładają na dyrektorów szkół podjęcie decyzji dotyczących sposobu organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia dla uczniów ze specjalnymi […]

3 lutego 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu styczniu 2021 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. (PRZEDSZKOLA) 621 33 5,3% Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w […]

2 lutego 2021

Monitorowanie: Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie w publicznych i niepublicznych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych w zakresie: „Zapewniania wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”. Monitorowaniem objęte są wszystkie publiczne i […]

4 stycznia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu grudniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 17 43,59% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1 20% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych […]

3 grudnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w listopadzie 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 7 17,95% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (LICEA) 5 1 20% Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych […]

26 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego przypominam, iż zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych […]

9 listopada 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu październiku 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. (SZKOŁY PODSTAWOWE) 39 2 5,13%

2 listopada 2020

Ważne! – Ewaluacja i Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

 Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek  z terenu województwa świętokrzyskiego Zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wobec szkół i placówek, których funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawiesza się realizację działań […]

13 października 2020

Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych we wszystkich […]

2 października 2020

Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie […]

23 września 2020

Monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych branżowych szkołach II stopnia. Monitorowanie zostanie przeprowadzone w okresie […]

3 września 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu sierpniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych (SZKOŁY PODSTAWOWE) 157 105 66,88% 2. Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie […]

31 lipca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu lipcu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych (SZKOŁY PODSTAWOWE) 157 1 0,64%  

30 lipca 2020

Uwaga – wznowione zostało monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół policealnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz pismem MEN Znak: DKO-WNP.4092.33.2020.DB z dnia 24 lipca 2020 r. wznowione zostało  monitorowanie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie warunków realizacji kształcenia w zawodzie. Monitorowanie […]

30 lipca 2020

Uwaga – wznowione zostało monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych: szkół ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkół integracyjnych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 oraz pismem MEN Znak: DKO-WNP.4092.33.2020.DB z dnia 24 lipca 2020 r. wznowione zostało monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół […]

2 lipca 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu czerwcu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym (MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII) 2 1 50% […]

15 czerwca 2020

Monitorowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Działając na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pod kierownictwem Marzenny Habib Wicedyrektora ORE podjął działania mające na celu  zapewnienie sprawności i efektywności wdrażania standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie […]