Kategoria: Monitorowanie

27 marca 2018

!!!!! DYREKTORZY PLACÓWEK!!!!! UPŁYWAJĄCY TERMIN WYPEŁNIENIA ARKUSZY – Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, Zwracam się ponownie do Państwa z prośba o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno‐​​pedagogicznej w Państwa placówkach (kontrola planowa MEN dotycząca monitorowania). Przypominam, że dyrektorzy szkół/​​placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze: ARKUSZ 85 – wszystkie szkoły/​​placówki (bez szkół/​​placówek specjalnych,… czytaj więcej

28 lutego 2018

!!!WAŻNE!!! WERYFIKACJA! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, w związku z sygnałami dotyczącymi arkuszy monitorowania zwracam się do Państwa z prośba o dokonanie weryfikacji ich wypełnienia (link do komunikatu z wykazem szkół/​​placówek). W załącznikach znajdują się wykazy szkół/​​placówek podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym). W przypadku… czytaj więcej

27 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, przypominam, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania na platformie SEO (31 stycznia 2018). Z przykrością informuję, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze monitorowania. W związku z tym zobowiązuję Dyrektorów szkół i placówek o wypełnienie arkuszy do końca marca 2018 r. W… czytaj więcej

8 lutego 2018

Pomoc dla użytkowników platformy SEO

Odzyskiwanie hasła (samodzielne): Kliknij tutaj, jeśli nie pamiętasz hasła do platformy Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła, pomoc techniczna dla użytkowników oraz informacja merytoryczna nt. platformy SEO dostępne są pod adresem: http://​ticket​.npseo​.pl:4200/​t​i​c​k​e​t​/​p​u​b​lic Administrator platformy SEO: OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, tel. (22) 345 37 00.

25 stycznia 2018

(WAŻNE – korekta strzelnic) Informacja MEN dotycząca monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących strzelnice z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​​2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.… czytaj więcej

22 stycznia 2018

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, przypominam, że dobiega końca termin wypełniania arkuszy na platformie SEO (31 stycznia 2018). Proszę nie odkładać wypełniania ww. arkuszy na ostatnią chwilę, tym bardziej że część szkół/​​placówek dyrektor musi zgłosić na SEO np. szkoły branżowe. W przypadku problemów technicznych z platformą… czytaj więcej

16 stycznia 2018

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, w załączeniu znajduje się wykaz szkół, które zostały wytypowane do wypełnienia arkusza monitorowaniu pomocy psychologiczno‐​​pedagogicznej. Wykaz szkół/​​placówek Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

22 grudnia 2017

WAŻNE – Informacja MEN dotycząca wypełniania arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, ze względu na zgłaszane do MEN pytania dotyczące arkusza monitorowania organizacji pomocy psychologiczno‐​​pedagogicznej we wszystkich typach szkół, poniżej znajdują się dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej sprawy, Przez uczniów rozumiemy również dzieci i słuchaczy szkół dla dorosłych. Dane wskazywane w arkuszu muszą być… czytaj więcej

10 listopada 2017

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno‐​pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​​2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno‐​​pedagogicznej we wszystkich typach szkół, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Ze względu na konieczność zbadania jak… czytaj więcej

13 grudnia 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/​​2017, prowadzone będzie monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu. Celem monitorowania jest ustalenie ilu uczniów technikum… czytaj więcej

30 listopada 2016

PILNE – Kształcenie dualne. Ankieta on‐​line.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych, Proszę o wypełnienie ankiety on‐​​line, której celem jest zebranie informacji na temat liczby szkół realizujących kształcenie dualne. Dla każdej szkoły w zespole należy wypełnić osobny arkusz. Termin wpełnienia do dnia 02.12.2016 r. Sprawę proszę potraktować jako PILNĄ ! Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz… czytaj więcej

25 maja 2015

Monitorowanie realizacji w roku szkolnym 2014/​2015 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz technikach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż w związku z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/​​2015 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i technikach. Celem monitorowania wdrażania… czytaj więcej

6 listopada 2014

Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów we wszystkich typach szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przeprowadzenie w szkołach monitorowania, którego celem jest zbadanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru przez uczniów. Monitorowanie odbędzie się w dniach od 24 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014! Monitorowaniem zostanie objęte… czytaj więcej

2 września 2014

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/​2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Wzorem lat minionych, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół (wszystkich typów) w roku szkolnym 2013/​​2014. Dla usprawnienia zbierania materiału formularz będzie udostępniany na przełomie sierpnia i września, na etapie planowania działań na… czytaj więcej

27 sierpnia 2014

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, serdecznie zachęcamy szkoły prowadzące kształcenie w zawodach (szkoły zawodowe ogólnodostępne, szkoły zawodowe specjalne oraz szkoły zawodowe działające przy młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz specjalnych ośrodkach szkolno‐​​wychowawczych) do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia… czytaj więcej

26 maja 2014

Pilny komunikat do dyrektorów szkół oraz placówek przedszkolnych w sprawie monitorowania podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż w związku z ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/​​2014 prowadzone będzie monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania… czytaj więcej

11 czerwca 2013

II komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących dla młodzieży wytypowanych do monitorowania realizacji podstawy programowej W nawiązaniu do komunikatów z dnia 30 maja i 5 czerwca br. dotyczących „Monitorowania realizacji w roku szkolnym 2012/​​2013 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych wszystkich formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych,… czytaj więcej