Kategoria: Monitorowanie

18 lutego 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół policealnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych  z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów… czytaj więcej

11 lutego 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu styczniu 2020

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)   509 97 19,06 % 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)… czytaj więcej

30 grudnia 2019

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole.  Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Monitorowanie będzie przeprowadzone w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:… czytaj więcej

29 listopada 2019

Pilne! Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych – termin wypełnienia do 30 listopada 2019 r.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/202 odbywa się monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych. Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Arkusz monitorowania jest już dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl.… czytaj więcej

12 listopada 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych. Monitorowanie nie dotyczy szkół filialnych. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy… czytaj więcej

5 sierpnia 2019

Informacja o realizacji monitorowania za lipiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania. (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 528 16 3 %

2 lipca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za czerwiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   116     23 %  … czytaj więcej

3 czerwca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za maj 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.   (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   15   3 %  … czytaj więcej

23 maja 2019

WAŻNE! Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018-2019

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, techników, liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego, Informuję, że 24 maja 2019 r. na platformie SEO zostanie opublikowany arkusz monitorowania podstawy programowej w roku szkolnym 2018-2019. Arkusze monitorowania wypełniane będą w wersji elektronicznej na platformie SEO (www.seo2.npseo.pl). (w celu zapoznania się… czytaj więcej

6 maja 2019

Informacja o realizacji monitorowania za kwiecień 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   6   0,01 %  

27 marca 2018

!!!!! DYREKTORZY PLACÓWEK!!!!! UPŁYWAJĄCY TERMIN WYPEŁNIENIA ARKUSZY – Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, Zwracam się ponownie do Państwa z prośba o odpowiedzialne podejście do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa placówkach (kontrola planowa MEN dotycząca monitorowania). Przypominam, że dyrektorzy szkół/placówek wypełniają odpowiednio następujące arkusze: ARKUSZ 85 – wszystkie szkoły/placówki (bez szkół/placówek specjalnych,… czytaj więcej

28 lutego 2018

!!!WAŻNE!!! WERYFIKACJA! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, w związku z sygnałami dotyczącymi arkuszy monitorowania zwracam się do Państwa z prośba o dokonanie weryfikacji ich wypełnienia (link do komunikatu z wykazem szkół/placówek). W załącznikach znajdują się wykazy szkół/placówek podlegających monitorowaniu (szkoły, które wypełniły arkusze zaznaczone są kolorem żółtym). W przypadku… czytaj więcej

27 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych oraz monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, przypominam, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania na platformie SEO (31 stycznia 2018). Z przykrością informuję, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze monitorowania. W związku z tym zobowiązuję Dyrektorów szkół i placówek o wypełnienie arkuszy do końca marca 2018 r. W… czytaj więcej