Kategoria: Kontrola

6 września 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – sierpień 2021 r.

W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.W miesiącu sierpniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 […]

27 sierpnia 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – lipiec 2021 r.

W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.   W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 4 kontrole doraźne:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i […]

1 lipca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – czerwiec 2021 r.

W czerwcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu czerwcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 15 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 3 szkoła podstawowa – 1 […]

8 czerwca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – maj 2021 r.

W miesiącu maju 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu maju 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 22 kontrole doraźne:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania (zgodność posiadania przez […]

19 maja 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – kwiecień 2021 r.

W miesiącu kwietniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W miesiącu kwietniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 28 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a […]

6 kwietnia 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – marzec 2021 r.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W marcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 31 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami – 1 szkoła podstawowa – 1   […]

1 marca 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – luty 2021 r.

W lutym 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 2 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W lutym 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 55 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, […]

2 lutego 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – styczeń 2021 r.

W styczniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli planowych w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W styczniu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 10 kontroli doraźnych:  Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1.  Realizacja podstaw programowych […]

31 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 24 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach. W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 13 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1.  Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania […]

4 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – listopad 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 16 kontroli planowych. 1 kontrola dotyczyła zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej […]

3 listopada 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – październik 2020 r.

W październiku 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 7 kontroli planowych. 2 kontrole dotyczyły zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki […]

2 października 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2020 r.

We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową. We wrześniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 5  kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 […]

2 września 2020

Informacja o realizacji kontroli w lipcu 2020 r.

W lipcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1  Szkoła ponadpodstawowa – 1   2. Kontrola związana z procedurą dokonywania […]

2 lipca 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – czerwiec 2020 r.

W czerwcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych. W czerwcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 17 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania – 1 Szkoła podstawowa – 1 […]

11 maja 2020

Informacja o realizacji kontroli w kwietniu 2020 r.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwietniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych oraz kontroli doraźnych.

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych. W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 12 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki -1 Szkoła podstawowa – 1 2. Kontrola […]

4 marca 2020

Informacja o realizacji kontroli w lutym 2020 r.

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – luty 2020 r.   W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych. W lutym 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 50 kontroli doraźnych: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania […]

4 lutego 2020

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2020 r.

KONTROLE DORAŹNE – styczeń 2020 r.   W styczniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 1 kontrolę planową. W styczniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 52 kontrole doraźne: Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia […]