Kategoria: Ewaluacja

4 kwietnia 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2019 r.

W marcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 5 ewaluacji problemowych wskazanych przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie… czytaj więcej

8 marca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2019 r.

W lutym 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluacje problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie… czytaj więcej

8 marca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluacje problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez… czytaj więcej

7 września 2015

Materiały z narad z dyrektorami szkół/​placówek inaugurujących rok szkolny 2015/​2016

Do pobrania: 1.Hasło roku szkolnego 2015/​​16 w świętokrzyskim (07.09.2015 – 0,11MB) 2.Wyniki, wnioski i rekomendacje z ewaluacji zewnętrznych i kontroli planowych za rok szk. 2014/​​15 (07.09.2015 – 0,59MB) 3.Wyniki i wnioski z kontroli doraźnych i wspomagania za rok 2014/​​15 (07.09.2015 – 0,62MB) 4.Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji… czytaj więcej

24 sierpnia 2015

Poradniki ORE dotyczące wymagań Państwa stawianym szkołom

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.” Peter Druker Państwo Dyrektorzy szkół/​​placówek, Nauczyciele, Rodzice uczniów, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/​​placówki w województwie świętokrzyskim   Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych… czytaj więcej

24 grudnia 2014

Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w okresie 2010–2014

http://​www​.npseo​.pl/​d​a​t​a​/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​4​/​3​2​0​/​3​2​0​.​pdf http://​www​.npseo​.pl/​d​a​t​a​/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​4​/​3​2​1​/​3​2​1​.​pdf http://​www​.npseo​.pl/​d​a​t​a​/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​4​/​3​3​8​/​3​3​8​.​pdf

24 listopada 2014

Baza wiedzy na temat Ewaluacji

Jakość edukacji Jakość edukacji – Różnorodne perspektywy Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – Autonomia Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – Odpowiedzialność Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – Konteksty Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – Refleksje Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym – Edukacja jako odpowiedź Jak być lepszym? Ewaluacja w edukacji Przewodnik po wymaganiach Szkoła wobec… czytaj więcej

10 listopada 2014

Jarosław Kordziński: „Rola dyrektora w ewaluacji – o związku ewaluacji ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek”

Jednym z podstawowych zadań stojących przed dyrektorami szkół i placówek jest dbałość o systematyczne podnoszenie jakości podejmowanych działań. Osiągnięcie tego celu zależy od ich aktywnego uczestnictwa i świadomego korzystania z efektów ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Punktem wyjścia do ewaluacji jest jej przedmiot, który powinien uwzględniać dwie kategorie wymagań: zewnętrzne, w… czytaj więcej