Kategoria: Ewaluacja

7 maja 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2021 r.

W kwietniu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie […]

1 kwietnia 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2021 r.

W marcu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez […]

1 marca 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Zarządzanie […]

1 lutego 2021

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2021 r.

W styczniu 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez […]

30 grudnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Dzieci są aktywne; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Ewaluacje odbyły się w przedszkolach. Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports  

30 listopada 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie […]

1 lipca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2020 r.

W czerwcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez MEN: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. Ewaluacja odbyła się w technikum. Raport z ewaluacji zamieszczony jest na stronie www.npseo.pl/action/raports […]

30 kwietnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2020 r.

W kwietniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Ewaluacja odbyła […]

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami przedszkola; 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Kształtowane są […]

4 marca 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2020 r.

W lutym 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 4 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami przedszkola; Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne; Szkoła lub placówka wspomaga […]

4 lutego 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2020 roku

W styczniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:  Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju; Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Kształtowane są […]