Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

28 listopada 2017

Podsumowanie pierwszego spotkania II cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który uroczyście zainaugurował II cykl szkoleń. Pan Kurator… czytaj więcej

14 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Kielcach, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprasza do udziału w  konferencji ,,Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”. Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 r.  w godzinach  10.00 – 14.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim(… czytaj więcej

14 listopada 2017

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2017/2018

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września 2017 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych… czytaj więcej

10 listopada 2017

Statuty szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli w województwie świętokrzyskim Przypominam o konieczności dostosowania statutów kierowanych przez Państwa jednostek do przepisów prawa oświatowego, wynikających ze zmiany ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół… czytaj więcej

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59… czytaj więcej

10 października 2017

Informacja dotycząca słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje informację dla Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych rodziców (KODA* – z ang. Kids/Kid of Deaf Adults – słyszące dzieci niesłyszących rodziców do ukończenia 18. roku życia), w… czytaj więcej

21 września 2017

Pismo Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół dot. realizacji zamówień pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła i potwierdzania ważności legitymacji szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół Przekazujemy w załączeniu pismo Minister Edukacji Narodowej dotyczące realizacji zamówień pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła i potwierdzania ważności legitymacji szkolnych. Załączniki List do dyrektorów szkół – legitymacje Data: 2017-09-21, rozmiar: 766 KB

20 września 2017

Komunikat MEN w sprawie raportu z badania „Nastolatki 3.0”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0. Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie. Zawarto w nim informacje dotyczące zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w… czytaj więcej

15 września 2017

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Przypominam, że zgodnie z art.  86. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.… czytaj więcej

9 września 2017

Komunikat Policji w sprawie ubiegania się o kartę rowerową

W związku z wątpliwościami oraz pytaniami dotyczącymi sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową, Komenda Wojewódzka Policji przypomina Dyrektorom Szkół z woj. świętokrzyskiego o obowiązującym akcie prawnym tj. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.… czytaj więcej

8 września 2017

Komunikat w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami w sprawie realizacji obowiązkowych zajęć  wychowania fizycznego dotyczących form ich realizacji wyjaśniam: Podstawą prawną regulującą możliwości organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z… czytaj więcej

8 września 2017

Informatory CKE o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminach: ósmoklasisty i potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Informatory są do pobrania na stronie CKE:  https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/ Informator o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, zawiera zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu. Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od roku 2018, składa się z… czytaj więcej

1 września 2017

Wykaz nowych rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego obowiązujących od 1 września 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego, W ostatnich dniach sierpnia zostało opublikowanych szereg nowych aktów prawnych Ministra Edukacji Narodowej, które zaczęły obowiązywać 1 września 2017 r. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z ich treścią ze względu na charakter… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zamiast Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623). Wprowadzenie zmian ma na… czytaj więcej

30 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 10b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 51 ust.… czytaj więcej

30 sierpnia 2017

Materiały ze spotkań z dyrektorami szkół i placówek inaugurujących rok szkolny 2017/2018

Załączniki Prezentacja4 Data: 2017-08-30, rozmiar: 1 MB Prezentacja3 Data: 2017-08-30, rozmiar: 2 MB Prezentacja2 Data: 2017-08-30, rozmiar: 1 MB Prezentacja1 Data: 2017-08-30, rozmiar: 959 KB Nauczanie dwujęzyczne SCDN Data: 2017-08-30, rozmiar: 568 KB Pobierz wszystkie pliki

23 sierpnia 2017

Apel Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o pomoc ofiarom nawałnicy burzowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego W związku z tragicznymi skutkami nawałnicy burzowej, która dotknęła nasz kraj, zwracam się z prośbą do społeczności szkolnych o solidarność z poszkodowanymi. Pomoc można okazać za pośrednictwem np. PCK, Caritas lub kontaktując się bezpośrednio z poszkodowanymi gminami. PCK zorganizował akcję #PoBurzy, w… czytaj więcej

18 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rodzice Dzieci i Uczniów szkół i placówek w województwie świętokrzyskim w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przypominam, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną umową zawieraną wyłącznie  z woli… czytaj więcej

3 sierpnia 2017

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski… czytaj więcej