Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

13 kwietnia 2012

Komunikat w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2012 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego