Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

13 maja 2015

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.”

Korekta w związku z rezygnacją z przyznanej dotacji organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny, ul. Warszawska 147, Kielce.

14 czerwca 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich…”

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego” w związku z rezygnacją organizacji „Fundacja z Uśmiechem” z przyznanej dotacji. Lp. Nazwa organizacji… czytaj więcej

24 maja 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku…”

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego”. Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja po uwzględnieniu posiadanych środków 1. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji… czytaj więcej

4 kwietnia 2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla: dzieci, młodzieży, czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2013 r.”