Kategoria: Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015

16 października 2015

Sukces starachowickiej SSE w światowym rankingu stref

Financial Times fDi's Magazine ogłosił raport Global Free Zones of the Year 2015. SSE "Starachowice", jako jedna z sześciu stref na świecie otrzymała wyróżnienie w kategorii umiejętności / szkolenia. Główną przyczyną przyznania wyróżnienia jest aktywna działalność strefy w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego. Uzasadnienie brzmi: Wyróżnienie dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice"… czytaj więcej

23 września 2015

Sprawozdanie z wojewódzkiej konferencji podsumowującej działania podjęte na terenie województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Rok Szkoły Zawodowców”

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w dniu 21.09.2015r. na terenie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się wojewódzka konferencja, której celem było podsumowanie działań Kuratorium Oświaty w Kielcach, szkół zawodowych i szeregu instytucji wspierających cele projektu ogłoszonego we wrześniu 2014r. przez Ministerstwo Edukacji… czytaj więcej

31 sierpnia 2015

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek kształcących zawodowo oraz Przedstawiciele organów prowadzących ww. placówki Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w okresie od października 2015 r. do marca 2017 r. realizować będzie projekt „Kształcenie zawodowe dla potrzeb gospodarki”. W ramach tego projektu zostanie opracowany model współpracy pracodawców funkcjonujących… czytaj więcej

3 lipca 2015

Diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizując projekt „Wyspa zawodów”, którego celem jest zwiększenie szans na prawidłowe diagnozowanie potencjału, planowanie i monitorowanie kariery zawodowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych opracowała i udostępniła do powszechnego korzystania na stronie internetowej www.wyspazawodow.wspa.pl narzędzie diagnostyczne i materiały… czytaj więcej

2 lipca 2015

WAŻNE! Działania podjęte przez szkoły zawodowe w ramach akcji „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego . W związku z ogłoszeniem przez MEN bieżącego roku szkolnego 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”, na terenie województwa świętokrzyskiego realizowanego pod hasłem „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015”, uprzejmie proszę Państwa o nadsyłanie drogą elektroniczną informacji na temat działań podjętych w Państwa szkołach w ramach… czytaj więcej

2 lipca 2015

Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach przez pracodawców!

Panie i Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego Ministerstwo Edukacji Narodowej z dniem 01.07.2015 r. zaprasza pracodawców do wspólnego przeglądu aktualnie realizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Między innymi dzięki opiniom pracodawców ww. podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby rynku pracy. Zwracam się zatem… czytaj więcej

24 czerwca 2015

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji na temat realizacji wycieczek zawodoznawczych przez uczniów klas III gimnazjów

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów województwa świętokrzyskiego W nawiązaniu do treści komunikatu „Wycieczki zawodoznawcze uczniów klas III gimnazjów” zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach dnia 24.03.2015r. w zakładce „Rok Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015” – „ Rok Szkolnictwa Zawodowego–Aktualności”, bardzo proszę o przesłanie drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 06.07.2015r. wypełnionej… czytaj więcej

22 czerwca 2015

Porozumienie o współpracy w ramach „Roku szkoły zawodowców” w powiecie jędrzejowskim

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organy prowadzące województwa świętokrzyskiego Miło mi poinformować, że w dniu 11 czerwca 2015 r. w Jędrzejowie zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyczną nauką zawodu… czytaj więcej

6 maja 2015

dzień.de | der-tag.pl 2015 pod hasłem „Perspektywy zawodowe”

Od 1 do 17 czerwca 2015 roku po raz piąty odbędzie się akcja PNWM dzień.de | der-tag.pl. Zapraszamy szkoły, organizacje młodzieżowe, instytucje, firmy, partnerstwa polsko-niemieckie do przygotowania projektu na temat przyszłości zawodowej młodzieży. Na zgłoszenia za pomocą formularza online czekamy do 8 maja 2015 roku. Inspiracje z kraju sąsiada Zachęcamy do poszukania ciekawych tematów związanych… czytaj więcej

4 maja 2015

Wyniki konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”

W dniu 27 kwietnia 2015 roku miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” oraz wręczenie nagród ufundowanych przez Panią Małgorzatę Muzoł, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Konkurs ten został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty. Był skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie… czytaj więcej

30 kwietnia 2015

Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej rozpoczął działanie

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organy prowadzące województwa świętokrzyskiego Miło mi poinformować, że z inicjatywy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. i Kuratorium Oświaty w Kielcach 27 kwietnia 2015 r. podczas konferencji Razem dla świętokrzyskiej edukacji i gospodarki podpisane zostało porozumienie o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej (ŚKEZ).… czytaj więcej

24 marca 2015

Wycieczki zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjów

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów województwa świętokrzyskiego W ramach działań podejmowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Roku Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015 zwracam się do Państwa z prośbą o inicjowanie i organizowanie dla uczniów klas III gimnazjów w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 wycieczek zawodoznawczych do… czytaj więcej

19 marca 2015

Zaproszenie na spotkanie „Twój zawód – Twoja przyszłość”

Panie i Panowie Dyrektorzy gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie z powiatu jędrzejowskiego. Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski i Jolanta Jędrzejewska- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Jędrzejowie serdecznie zapraszają Państwa na spotkanie w ramach obchodów Roku Szkolnictwa… czytaj więcej

6 marca 2015

Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie gimnazjów i szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w realizację zadań, jakie Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło w ramach ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW. Przypominam, że Kuratorium Oświaty w Kielcach jest organizatorem I etapu Konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Jeszcze… czytaj więcej

9 lutego 2015

Apel do organów prowadzących gimnazja na terenie województwa świętokrzyskiego

Panie i Panowie Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję Państwa, że w ramach działań podejmowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra gospodarki i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Roku Szkolnictwa Zawodowego 2014/2015 zwróciłam się do Dyrektorów gimnazjów z prośbą o inicjowanie i organizowanie dla uczniów klas III… czytaj więcej

29 stycznia 2015

Komunikat w sprawie zmian w konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie gimnazjów i szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim Pragnę poinformować szanownych Państwa Nauczycieli – opiekunów uczniów biorących udział w konkursie „Szkoła zawodowa – mój wybór” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły Zawodowców, że OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA (załącznik do regulaminu) winno być podpisane przez… czytaj więcej

29 stycznia 2015

Międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

– Jestem przekonana, że to porozumienie przyczyni się do realnego rozwoju kształcenia zawodowego – powiedziała minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Wraz z ministrami gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz skarbu podpisała międzyresortowe porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. W podpisanym 23 stycznia 2015 r. dokumencie ministrowie zobowiązali się do… czytaj więcej

20 stycznia 2015

Wojewódzki etap XX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego w Zawodzie Cukiernik

13 stycznia 2015 roku w Zespole Szkól Zawodowych nr 3 w Starachowicach odbył się wojewódzki etap XX Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego w Zawodzie Cukiernik W etapie eliminacji wojewódzkich rozgrywanych w Starachowicach uczestniczyła młodzież z 5 szkół ze Starachowic, Skarżyska – Kamiennej, Kielc oraz Suchedniowa. (ZSZ nr 3 w Starachowicach, Zespół… czytaj więcej