Kategoria: KORONAWIRUS

22 maja 2020

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy pracownika młodocianego

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informuję, że uruchamianie zakładów pracy nie jest równoznaczne z powrotem młodocianych pracowników do odbywania przygotowania zawodowego u pracodawców. Obowiązek zwolnienia młodocianego pracownika ze świadczenia pracy jest uwarunkowany okresem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z art. 15f… czytaj więcej

20 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym… czytaj więcej

19 maja 2020

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Prezentacja (plik pdf) Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów… czytaj więcej

15 maja 2020

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne… czytaj więcej

15 maja 2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie… czytaj więcej

15 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Organizacja zajęć w szkole podstawowej: Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.… czytaj więcej

12 maja 2020

Praca wizytatorów w dniach od 11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. w poszczególnych Oddziałach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że w związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej  z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a jednocześnie mając na względzie usprawnienie komunikacji związanej z licznymi pytaniami dyrektorów szkół i placówek oświatowych dotyczącymi stopniowego uruchamiania pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania… czytaj więcej

11 maja 2020

„Zdalna szkoła+” – uruchamiamy kolejne środki na zakup sprzętu dla uczniów

Mamy kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli! To kolejny przykład wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość.  Już w piątek, 15 maja br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zacznie przyjmować wnioski od samorządów. W ostatnim czasie udało się… czytaj więcej

11 maja 2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja… czytaj więcej

7 maja 2020

Od 29 kwietnia 2020 r. ponownie organizowane są konkursy na dyrektorów szkół

Można znów ogłaszać i przeprowadzać konkursy na dyrektorów szkół Z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchylony został przepis §11h ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r., który uniemożliwiał ogłaszanie i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, których czasowo ograniczono funkcjonowanie. Oznacza to, że można już ogłaszać i przeprowadzać… czytaj więcej

7 maja 2020

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych  i niepublicznych szkół i placówek w województwie świętokrzyskim   Od dnia 6 maja 2020 r. następuje stopniowe uruchamiane pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informuję, że zgodnie z §  18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu… czytaj więcej

6 maja 2020

Informacja o sposobie składania korespondencji

W związku z wystąpieniem stanu epidemii i zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów dostarczanie korespondencji do Kuratorium Oświaty w Kielcach możliwe jest za pośrednictwem: operatora pocztowego, platformy ePUAP, skrzynki elektronicznej Urzędu: kurator@kuratorium.kielce.pl, skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu głównym do budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.   Świętokrzyski Kurator… czytaj więcej

6 maja 2020

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku… czytaj więcej

6 maja 2020

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ, MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Załączniki Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 2 MB Pytania i odpowiedzi otwarcie żłobków Data: 2020-05-04, rozmiar: 18 KB Wytyczne GIS, MZ, MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 1 MB Pobierz wszystkie pliki

30 kwietnia 2020

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola? Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących. Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego,… czytaj więcej