Kategoria: KORONAWIRUS

20 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia)

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek z terenu woj. świętokrzyskiego Informuję, że od dnia 20.09.2021 r. zawieszamy raportowanie dotyczące frekwencji oraz szczepień. Jednocześnie przypominam o konieczności raportowania przypadków przejścia placówki na naukę zdalną zgodnie z komunikatem: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 1 września 2021.   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kaźmierz Mądzik

17 września 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 1 września 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19. UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków COVID-19 nie wypełniają formularza. Uwagi odnośnie wypełniania formularza: w […]

10 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia).

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia z terenu woj. świętokrzyskiego proszę o przekazywanie informacji dotyczącej frekwencji i szczepień uczniów. Dane proszę przekazywać dwa razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki, do godziny 12.00 – do odwołania. W przypadku pytań w sprawie formularza on-line należy kontaktować się pod numerem: frekwencja: wizytator […]

10 września 2021

Komunikat MEiN w sprawie udziału uczniów zaszczepionych w stacjonarnych zajęciach edukacyjnych

W nowym roku szkolnym wszystkie szkoły i placówki rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych MEiN, MZ i GIS. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich […]

9 września 2021

Szczepienia uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania

Informuję, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą uzyskać szczepienie przeciw COVID-19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym). W związku z powyższym proszę, aby szkoły przygotowały listę uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, którzy chcieliby się zaszczepić w warunkach domowych. Informuję, że uczniowie mogą być zaszczepieni przez punkt […]

8 września 2021

Pilny komunikat do dyrektorów szkół dotyczący „Akcji Szczepień Uczniów”

Szanowni Państwo W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki proszę o pilne wypełnienie poniższej ankiety do dnia 10.09.2021 r. do godz. 13.00.  Formularz z dnia 6.09.2021 r.  nie obowiązuje. Proszę o wypełnienie poniższej ankiety on-line.   Osobą kontaktową w tej sprawie jest Łukasz Maj, tel. (41) 342-16-43, e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl. Ankieta on-line

6 września 2021

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do Rodziców oraz Uczniów w sprawie szczepień

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie w szkołach i placówkach oświatowych apelu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Pana prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepienia dzieci powyżej dwunastego roku życia skierowanego do uczniów oraz rodziców. Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty Załączniki List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej […]

2 września 2021

Dobre praktyki w zakresie organizacji działań wspierających dla uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie do nauki stacjonarnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych  szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z trwającą pandemią Covid-19 oraz powrotem uczniów do szkół po okresie nauki zdalnej, rekomendowane jest by przedszkola, szkoły i placówki oświatowe podjęły działania wspierające skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli związane z problemami powstałymi w obliczu obecnej sytuacji w kraju […]

2 września 2021

Publikacja ORE – Wsparcie uczniów po powrocie do szkół

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek   Ośrodek Rozwoju Edukacji poleca publikację „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole”, która jest interesującą pomocą w pracy z uczniami z zaburzeniami psychicznymi oraz innymi trudnościami natury emocjonalnej, zarówno w pracy zdalnej, jak i w sytuacji powrotu do szkół. Materiał zawiera wiedzę ułatwiającą rozpoznawanie niepokojących symptomów wielu zaburzeń psychicznych u dzieci i […]

2 września 2021

Informacja dotycząca wsparcia szkół i placówek udzielanego przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w okresie pandemii

Szanowni Państwo W okresie pandemii, a w szczególności po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne podjęły szereg działań  wspierających środowisko oświatowe  w sytuacji kryzysowej. Działania skierowane były do uczniów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów, rad pedagogicznych jak również rodziców przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i placówek specjalnych. Placówki doskonalenia nauczycieli: Świętokrzyskie […]

2 września 2021

Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zestawy te będą pomocne w zorganizowaniu tygodnia informacyjnego w szkołach – lekcji z uczniami oraz spotkań informacyjnych z rodzicami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone […]

20 sierpnia 2021

Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenia w tej sprawie. Minister podpisał dwa rozporządzenia: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w […]

19 sierpnia 2021

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej. […]

22 lipca 2021

Możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających – nowelizacja przepisów rozporządzenia MEiN

Z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych zajęć wspomagających. Przygotowaliśmy zmianę przepisów w tym zakresie. To odpowiedź na zainteresowanie ze strony dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów dotyczące programu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. (Dz. […]

9 lipca 2021

Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii – działania MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół […]

24 czerwca 2021

Spotkanie on-line dotyczące szczepień – podsumowanie

W dniu 23.06.2021 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie skierowane do dyrektorów, nauczycieli, rodziców, które poświęcone było szczepieniom dzieci i młodzieży. Spotkanie otworzył Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, który przekazał podstawowe informacje dotyczące akcji szczepień. Następnie Pan Bartosz Stemplewski opowiedział o działaniach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie szczepienia przeciw […]

23 czerwca 2021

Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego w związku z pandemią Covid-19

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Ze względu na trudności natury psychologiczno-pedagogicznej pojawiające się w związku z długotrwałym nauczaniem zdalnym w izolacji w czasie pandemii  proszę Państwa Dyrektorów o zdiagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego i uwzględnienie ich w programie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2021/2022 w celu wsparcia dzieci i młodzieży w […]

18 czerwca 2021

Spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży – zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Kuratorium Oświaty wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach organizuje w dniu 23.06.2021 r. o godz.12.00  spotkanie on-line dotyczące szczepień wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkania Pan Bartosz Stemplewski dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego opowie o zaangażowaniu placówki w program szczepień i działaniach, jakie szpital prowadzi w tym […]

15 czerwca 2021

Informacja dotycząca szczepień

Szanowni Państwo W związku z umożliwieniem szczepień dzieci od 12 roku życia przeciwko Covid-19 informuję, że istnieje możliwość zaszczepienia młodzieży szczepionką Pfizer. Szczepienia odbywają się codziennie w godz.15.00-18.00 w NZOZ Transmed, ul. Mokra 55, 25-707 Kielce, e-mail. transmedkielce@tlen.pl. Podczas wizyty istnieje również możliwość zaszczepienia rodzica/opiekuna prawnego.