Kategoria: KORONAWIRUS

17 września 2020

List Sekretarza Stanu Pani Marzeny Machałek

Szanowni Państwo, w związku z pismem  Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny informującym o zgłaszanych do Ministerstwa Zdrowia przypadkach wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, uprzejmie przedstawiam ujęte w piśmie zalecenia. Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i… czytaj więcej

16 września 2020

Istotne zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół/placówek oświatowych – Covid 19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – Covid 19. Przed wypełnieniem zamieszczonego formularza on-line proszę o pilne zawiadomienie Kuratorium Oświaty w Kielcach… czytaj więcej

8 września 2020

Ułatwienia w funkcjonowaniu szkół w nowym roku szkolnym – rozporządzenia podpisane

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń –nauczyciel, ponadto lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – to przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii. Indywidualne nauczanie Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski… czytaj więcej

7 września 2020

Wsparcie dla szkół przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek w woj. świętokrzyskim   10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej deklaruje chęć wsparcia szkół w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach na temat „Zapobieganie rozprzestrzenieniu się wirusa SARS-CoV-2”. Istnieje również możliwość dekontaminacji pomieszczeń w przypadku wykrycia w szkole wirusa SARS-CoV-2. Informacje… czytaj więcej

4 września 2020

Komunikat MEN w sprawie problemów dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia informuje o wpływających sygnałach w związku z problemami dotyczącymi wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka… czytaj więcej

27 sierpnia 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września

Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Dodatkowy zasiłek… czytaj więcej

27 sierpnia 2020

Procedura zawieszenia zajęć w szkole, przedszkolu, placówce ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

Przepisy § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzają od 1 września możliwość ograniczenia w całości lub części funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w sytuacji pojawienia… czytaj więcej

25 sierpnia 2020

Jak organizować kształcenie w czasie epidemii – zalecenia dla dyrektorów szkół

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej, możliwe modele kształcenia w czasie epidemii, procedury postępowania dyrektora i służb sanitarnych w sytuacji wystąpienia zagrożenia zakażenia COVID-19 w szkole, placówce – to główne tematy wspólnej konferencji Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzisiaj, 12… czytaj więcej

19 sierpnia 2020

MEN informuje: Zamów środki ochrony dla swojej szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Dostępny jest już odpowiedni formularz. Zapas płynów i maseczek będzie przekazywany bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia. Formularz zamówienia będzie aktywny przynajmniej do 10 września 2020 br. Placówki z… czytaj więcej

19 sierpnia 2020

Rozwiązania prawne potrzebne do organizacji pracy szkoły w czasie epidemii gotowe – minister podpisał rozporządzenia

Dzisiaj, 12 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał projekty 5 rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dzięki wprowadzonym zmianom dyrektorzy szkół, placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć w szkole, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiologiczna zagrozi zdrowiu uczniów. Po otrzymaniu… czytaj więcej

12 sierpnia 2020

Jak będzie wyglądało kształcenie w szkołach od 1 września br.? – potrzebne rozwiązania prawne kierujemy do roboczych konsultacji

Zgodnie z zapowiedziami przekazujemy do publicznej wiadomości projekty istotnych aktów prawnych przygotowujących jednostki systemu oświaty do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Dzisiaj 11 sierpnia br. minister edukacji narodowej skierował do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty 5 rozporządzeń.… czytaj więcej

5 sierpnia 2020

Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii. Załączniki PREZENTACJA – Bezpieczny powrót do szkół – konferencja… czytaj więcej

29 czerwca 2020

Raport Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie COVID-19

Zachęcamy do lektury „Raportu Ministra Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19”. Publikacja to zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez MEN w okresie od marca do czerwca br. wynikających z pandemii koronawirusa. W zakończeniu Raportu znalazły się wnioski dotyczące dalszych działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów… czytaj więcej

10 czerwca 2020

GIS: zalecenia dotyczące kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dotyczące korzystania z kąpielisk i miejsc okazyjnie wykorzystywanych do kąpieli w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Załączniki Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Data: 2020-06-10, rozmiar: 81 KB

9 czerwca 2020

MEN informuje: Egzamin maturalny 2020 rozpoczęty

Ponad 272 tys. tegorocznych maturzystów przystąpiło 8 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów maturalnych, które będą przeprowadzone od 8 do 29 czerwca. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, egzamin dojrzałości odbywa się tylko w formie pisemnej. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczególne… czytaj więcej

8 czerwca 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną,… czytaj więcej