Kategoria: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

26 kwietnia 2017

Konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

Załączniki Konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach Data: 2017-04-26, rozmiar: 308 KB