Kategoria: Dotacje dla organów prowadzących

26 listopada 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Departament Funduszy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą o przygotowanie propozycji podziału na poszczególne województwa środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 2015 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie… czytaj więcej

16 października 2014

Komunikat w sprawie zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zwracam się z prośbą o analizę planowanego jeszcze w roku bieżącym zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wg poniższej tabeli. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Kwota środków otrzymanych na realizację zadania w 2014 roku… czytaj więcej