Kategoria: Poradnik Doradcy Zawodowego

2 maja 2018

Poradnictwo indywidualne

Materiał filmowy przedstawiający przykładową pierwszą rozmowę z uczniem w zakresie doradztwa zawodowego: Rozmowa doradcza z uczniem – symulacja Podręcznik dla doradcy zawodowego pracującego z uczniem: Indywidualna sesja doradcza – podręcznik dla doradcy zawodowego

2 maja 2018

Testy i narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (w dziale „Doradztwo zawodowe”) znajdują się materiały, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli jako przykłady rozwiązań metodycznych w realizacji obowiązkowych godzin z doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej oraz branżowej: http://ore.edu.pl Narzędzia na stronach www: DIAPREZAMUS Narzędzie diagnostyczne umożliwiające badanie predyspozycji oraz zainteresowań… czytaj więcej

6 lutego 2018

Oferta zawodów w szkołach województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2018/2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach publikuje bazę danych zawierającą wykaz zawodów wraz z danymi teleadresowymi szkół, na które będzie organizowany nabór na rok szkolny 2018/2019 przez technika i branżowe szkoły I stopnia z terenu województwa świętokrzyskiego: Oferta zawodów na rok szkolny 2018/2019 w województwie świętokrzyskim Powyższa baza powstała na podstawie informacji… czytaj więcej

15 grudnia 2017

Wybrane regulacje prawne dotyczące doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.: Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (…) 17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań… czytaj więcej