Kategoria: Doradztwo zawodowe

28 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiat buski

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana w dniach 22, 25 i 27 marca 2024 r. Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie buskim w ramach Dni Otwartych Szkół Ponadpodstawowych.  Współorganizatorem przedsięwzięcia był Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz.  Głównymi celami przedsięwzięcia było: zapoznanie uczniów szkół podstawowych klas ósmych z ofertą kształcenia szkół […]

27 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych powiatu kieleckiego

Dnia 26 marca 2024 r. w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych powiatu kieleckiego. Organizatorem giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach i wsparciem Urzędu Gminy i Miasta Chęciny. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie informacji o szkołach ponadpodstawowych i kierunkach kształcenia w powiecie kieleckim dla […]

27 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiat staszowski

W dniu 20 marca 2024 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbyła się, zorganizowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Staszowie, druga edycja Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Wicewojewoda Świętokrzyski – Pan Michał Skotnicki, Starosta Staszowski – Pan Józef Żółciak, Wicestarosta […]

27 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim

W dniu 25 marca 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych zapoznania się z ofertą kształcenia dostępną na terenie powiatu ostrowieckiego. […]

27 marca 2024

Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie pińczowskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana w dniu 22 marca 2024 r. Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie pińczowskim.  Współorganizatorem przedsięwzięcia był Starosta Powiatu Pińczowskiego Pan Zbigniew Kierkowski.  Głównymi celami przedsięwzięcia było: zapoznanie uczniów klas ósmych szkół podstawowych z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 z powiatu pińczowskiego […]

26 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Opatowie

W dniu 15 marca 2024 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorem giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opatowie i Urzędem Miasta i Gminy Opatów. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych zapoznania się z ofertą kształcenia dostępną na terenie […]

26 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – w powiecie kazimierskim

W dniu 21 marca 2024 r. w Hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyła się zainicjowana przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera. Giełda szkół ponadpodstawowych w powiecie kazimierskim zorganizowana została pod patronatem Starosty Powiatu Kazimierskiego przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Celem Giełdy było przedstawienie informacji o szkołach ponadpodstawowych […]

26 marca 2024

Giełdy Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w powiecie sandomierskim

Z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana w dniu 21 marca 2024 r. Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych Edukacja i Kariera w powiecie sandomierskim.  Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Starosta Sandomierski Pan Marcin Piwnik oraz Burmistrz Sandomierza Pan Marcin Marzec.  Głównymi celami przedsięwzięcia było: zapoznanie uczniów szkół podstawowych klas ósmych z ofertą kształcenia szkół ponadpodstawowych na rok szkolny […]

19 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych we Włoszczowie

15 marca 2024 r. w Domu Kultury we Włoszczowie blisko 200 uczniów wzięło udział w Świętokrzyskiej Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Organizatorami wydarzenia było Świętokrzyski Kurator Oświaty i Starostwa Włoszczowski.  Otwarcia giełdy dokonał: pełniący obowiązki Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pan Andrzej Jakubiec. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Beata Niziołek – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty […]

19 marca 2024

Relacja z giełdy szkół ponadpodstawowych, która odbyła się w Jędrzejowie

14 marca 2024 roku w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych, na której publiczne i niepubliczne szkoły prezentowały ofertę ósmoklasistom powiatu jędrzejowskiego. Inauguracji wydarzenia dokonał w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pan Jacek Staromłyński – wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. Następnie głos zabrał Starosta Jędrzejowski – Pan […]

18 marca 2024

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera w Powiecie Koneckim

W dniu 15 marca 2024 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich odbyła się Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera, w której wzięło udział ponad dwustu uczniów. Organizatorem Giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Końskich. Celem imprezy było przybliżenie młodzieży oferty edukacyjnej w powiecie koneckim. W spotkaniu uczestniczyli […]

14 marca 2024

Giełda Szkół Ponadpodstawowych w Skarżysku-Kamiennej

13 marca 2024 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Giełda Szkół Ponadpodstawowych, w której wzięło udział ponad dwustu ósmoklasistów. Organizatorem Giełdy był Świętokrzyski Kurator Oświaty, przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. Celem imprezy było przybliżenie młodzieży oferty edukacyjnej w powiecie skarżyskim. Oficjalnego otwarcia Giełdy dokonał Pan Andrzej Jakubiec p.o. Świętokrzyskiego […]

14 marca 2024

Relacja z Giełdy Szkół Ponadpodstawowych – Edukacja i Kariera

W dniu 12 marca 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach odbyła się po raz kolejny Giełda Szkół Ponadpodstawowych Edukacja i Kariera. Inicjatorami wydarzenia skierowanego do uczniów byli Świętokrzyski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Kielce. Przyjętymi założeniami przedsięwzięcia było: zapoznanie uczniów szkół podstawowych z ofertą kształcenia kieleckich szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, szkół […]

27 października 2023

System Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego w województwie świętokrzyskim – rok szkolny 2023/2024

Świętokrzyskie Kalendarium Doradztwa Zawodowego zawiera uaktualnioną propozycję chronologicznie uporządkowanych zakresów tematycznych stanowiących płaszczyznę do autorskiej interpretacji i modyfikacji, która będzie spójna z potrzebami i możliwościami interesariuszy szkół i placówek oświatowych. Przyjęte modelowe rozwiązanie metodyczne ujmuje zagadnienia powiązane z obszarami oddziaływań Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, wyznaczonymi kierunkami polityki oświatowej państwa oraz spostrzeżeniami i rekomendacjami odbiorców – […]

9 października 2023

Relacja z seminarium informacyjno-konsultacyjnego z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego

Nowy rok szkolny 2023/2024 to kontynuacja działań związanych z popularyzowaniem systemu doradztwa zawodowego w województwie. O fakcie tym stanowi inicjatywa – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – organizacji kolejnego spotkania z Koordynatorami Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego oraz doradcami metodycznymi z doradztwa zawodowego. Seminarium informacyjno-konsultacyjne odbyło się 4 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego „CK Technik” w Kielcach. […]

5 kwietnia 2023

Relacja z Giełdy Szkół Ponadpodstawowych

W dniach 30-31 marca 2023 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „CK Technik” w Kielcach odbyła się po raz kolejny Giełda Szkół Ponadpodstawowych. Inicjatorami wydarzenia skierowanego do uczniów byli Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik oraz Prezydent Miasta Kielce – Pan Bogdan Wenta. Giełda Szkół to wydarzenie, które umożliwiało pełny przegląd ofert kształcenia […]

28 marca 2023

Zaproszenie na Giełdę Szkół Ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie szkół podstawowych Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych miasta Kielce. Wydarzenie z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Kielce odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 r. w godz. 9.00 – 14.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego „CK Technik” w Kielcach, ul. Łódzka 200. Podjęte […]

22 grudnia 2022

Relacja z seminarium doradczego

Kontynuując działania związane z upowszechnianiem systemu doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim w dniu 13 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach przy ulicy O. Langiewicza odbyło się seminarium doradcze Ścieżki Kariery. Jak odnaleźć drogę zawodową w świecie VUCA. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali  Koordynatorzy Powiatowych Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, dyrektorzy szkół/placówek – w których […]

25 października 2022

Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym

Uruchomiony został portal INFOZAWODOWE, forma kompleksowego źródła informacji o zawodach, kształceniu zawodowym i doradztwie zawodowym dla uczniów, ich rodziców oraz dla pracodawców i szkół zainteresowanych nawiązaniem współpracy. strona MEiN: Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym