Kategoria: Bez kategorii

22 stycznia 2020

Ogólnopolski Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi „Uśmiech dziecka” wraz z partnerami zaprasza grupy teatralne prezentujące wszelkie formy teatralne i rodzaje teatru do udziału w festiwalu, który odbędzie się w dniach 26 i 27 maja 2020 r. W inicjatywie mogą wziąć udział grupy teatralne działające w szkołach podstawowych, liceach grupy… czytaj więcej

22 stycznia 2020

Kalendarz z mundurem – projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich pd. „Kalendarz z mundurem”. Projekt rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2020, trwać będzie przez cały rok i polegać będzie na prowadzeniu rozmów oraz spotkań zgodnie ze specjalnie opracowanym kalendarzem ważnych wydarzeń historycznych.  Szczegółowe informacje w… czytaj więcej

15 listopada 2019

Dwie nowe wystawy na kieleckim „Przystanku Historia”

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza do Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5), gdzie prezentowane są dwie nowe wystawy. „Polski gen wolności. 150 lat walk o niepodległość” To wystawa, która przedstawia najważniejsze momenty walk o wolność i polską państwowość, począwszy od konfederacji barskiej, poprzez insurekcje, powstania i rewolucje, na… czytaj więcej

14 grudnia 2016

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów ciężkimi tornistrami

Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badanie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Badaniem objęto 114 2388 uczniów w 678 szkołach. Z uzyskanych danych wynika, że 58%, czyli 22 010 uczniów klas I‑III nosi plecaki przekraczające 10% masy ciała, natomiast 17% nosi plecaki przekraczające 15% masy ciała podczas,… czytaj więcej

14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rejestr skarg i wniosków. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr delegacji pracowników. Rejestr pracowników odchodzących na emeryturę. Rejestr pieczęci. Książka środków trwałych. Książka inwentarzowa. Książka druków ścisłego zarachowania. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników. Księga kontroli zewnętrznych. Dzienniki korespondencyjne. Ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ewidencja… czytaj więcej

21 listopada 2016

Zaproszenie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-​pedagogicznych

Panie, Panowie Dyrektorzy Publicznych Poradni Psychologiczno-​​Pedagogicznych w województwie świętokrzyskim Zapraszam serdecznie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-​​pedagogicznych, podczas której omówione zostaną sprawy wydawania orzeczeń przez zespoły orzekające i ich zgodności z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-​​Pedagogicznych… czytaj więcej

14 listopada 2016

„Akademia Metodyczna” w powiecie kazimierskim

Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/​​2017 do aktywnego udziału w projekcie „Akademia Metodyczna”. Spotkanie w ramach „Akademii Metodycznej” dla nauczycieli a terenu powiatu kazimierskiego odbędzie się w Zespole Szkół w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4… czytaj więcej

4 listopada 2016

Projekt wczesnej interwencji „Fred goes net”

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy Kuratorium Oświaty w Kielcach zachęca do skorzystania z oferty Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” oferującej projekt wczesnej interwencji Fred goes net, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program Fred goes net jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14–21 lat, którzy mieli pierwsze… czytaj więcej

4 listopada 2016

Film edukacyjny „Za niebieskimi drzwiami”

Szanowni Państwo, Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kuratorium Oświaty w Kielcach zachęca do skorzystania z oferty Fundacji „Akogo?” i producenta filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Już 4 listopada do kin wejdzie film – ekranizacja bestsellera Marcina Szczygielskiego pt.: „Za niebieskimi drzwiami”. Książka od kilku lat, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli,… czytaj więcej

4 listopada 2016

Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 28 października 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” zorganizowało konferencję dla przedstawicieli rad rodziców. Jej celem było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, a także zachęcenie… czytaj więcej

30 września 2016

VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2017”

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia” w Warszawie zaprasza do udziału w VII Multimedialnym Ogólnopolskim i III Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2017”.

28 lipca 2016

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów… czytaj więcej

25 lipca 2016

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jednakże informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w… czytaj więcej

1 lipca 2016

Rzecznik Praw Dziecka o prawie rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka 

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych, powołując się na fakt niesprawowania przez tego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Rzecznika… czytaj więcej

22 czerwca 2016

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/​2016 

Drogie Uczenice, Drodzy Uczniowie,  już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.  Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie… czytaj więcej

14 czerwca 2016

Propozycje regulaminów konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele w województwie świętokrzyskim W związku ze zmianą organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, proszę o zapoznanie się z propozycjami regulaminów konkursów. Ewentualne wnioski i sugestie proszę przesyłać do 27 czerwca 2016 r. na adres: bozena.​zielinska@​kuratorium.​kielce.​pl. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyńska