Kategoria: Bez kategorii

6 grudnia 2017

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej  za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017  z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych  stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  7 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Jednocześnie informuję, że  uroczyste wręczenie  dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym.… czytaj więcej

28 listopada 2017

Kontynuacja akcji Ratujmy Dzieciom Wzrok

Szanowni Państwo W ramach programu profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom”, który ma na celu krzewienie profilaktyki w zakresie widzenia oraz zapewnienie dzieciom prawidłowej korekcji wzroku w dniach 27.11.2017r. – 08.12.2017r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach wszyscy uczniowie zostaną bezpłatnie przebadani przez specjalistów… czytaj więcej

10 listopada 2017

Spotkanie dotyczące wspólnych działań z zakresu realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym skierowanym do rodziców uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego

W dniu 9 listopada 2017 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach odbyło się spotkanie, którego celem było opracowanie koncepcji wspólnych działań z zakresu realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym skierowanym do rodziców uczniów z terenu województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Jacek Sabat… czytaj więcej

7 listopada 2017

Uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych oraz zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Szkół “Edukacja Obronna Młodzieży”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach mundurowych Zapraszam do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół “Edukacja Obronna Młodzieży”, które odbędzie się 27-29 listopada br. w Nowym Glinniku. Załączniki Zał. nr 2 – Karta informacyjna – klasy mundurowe Data: 2017-11-07, rozmiar: 15 KB Zał. nr 1 -… czytaj więcej

14 grudnia 2016

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów ciężkimi tornistrami

Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów Główny Inspektorat Sanitarny przeprowadził ogólnopolskie badanie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Badaniem objęto 114 2388 uczniów w 678 szkołach. Z uzyskanych danych wynika, że 58%, czyli 22 010 uczniów klas I-III nosi plecaki przekraczające 10% masy ciała, natomiast 17% nosi plecaki przekraczające 15% masy ciała podczas,… czytaj więcej

14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Rejestr skarg i wniosków. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr delegacji pracowników. Rejestr pracowników odchodzących na emeryturę. Rejestr pieczęci. Książka środków trwałych. Książka inwentarzowa. Książka druków ścisłego zarachowania. Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników. Księga kontroli zewnętrznych. Dzienniki korespondencyjne. Ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ewidencja… czytaj więcej

21 listopada 2016

Zaproszenie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Panie, Panowie Dyrektorzy Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w województwie świętokrzyskim Zapraszam serdecznie na naradę szkoleniową dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, podczas której omówione zostaną sprawy wydawania orzeczeń przez zespoły orzekające i ich zgodności z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych… czytaj więcej

14 listopada 2016

"Akademia Metodyczna" w powiecie kazimierskim

Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2016/2017 do aktywnego udziału w projekcie "Akademia Metodyczna". Spotkanie w ramach "Akademii Metodycznej" dla nauczycieli a terenu powiatu kazimierskiego odbędzie się w Zespole Szkół w Opatowcu, ul. Nowokorczyńska 4… czytaj więcej

4 listopada 2016

Projekt wczesnej interwencji „Fred goes net”

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy Kuratorium Oświaty w Kielcach zachęca do skorzystania z oferty Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” oferującej projekt wczesnej interwencji Fred goes net, który jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program Fred goes net jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14-21 lat, którzy mieli pierwsze… czytaj więcej

4 listopada 2016

Film edukacyjny „Za niebieskimi drzwiami”

Szanowni Państwo, Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kuratorium Oświaty w Kielcach zachęca do skorzystania z oferty Fundacji „Akogo?” i producenta filmu „Za niebieskimi drzwiami”. Już 4 listopada do kin wejdzie film – ekranizacja bestsellera Marcina Szczygielskiego pt.: „Za niebieskimi drzwiami”. Książka od kilku lat, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli,… czytaj więcej

4 listopada 2016

Podsumowanie konferencji dla przedstawicieli rad rodziców

W dniu 28 października 2016 r. Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” zorganizowało konferencję dla przedstawicieli rad rodziców. Jej celem było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół, a także zachęcenie… czytaj więcej

30 września 2016

VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2017”

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia” w Warszawie zaprasza do udziału w VII Multimedialnym Ogólnopolskim i III Międzynarodowym Przeglądzie Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2017”.

28 lipca 2016

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach, reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów… czytaj więcej

25 lipca 2016

Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jednakże informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w… czytaj więcej

1 lipca 2016

Rzecznik Praw Dziecka o prawie rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka 

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych, powołując się na fakt niesprawowania przez tego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Rzecznika… czytaj więcej

22 czerwca 2016

List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 

Drogie Uczenice, Drodzy Uczniowie,  już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.  Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie… czytaj więcej

14 czerwca 2016

Propozycje regulaminów konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele w województwie świętokrzyskim W związku ze zmianą organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów, proszę o zapoznanie się z propozycjami regulaminów konkursów. Ewentualne wnioski i sugestie proszę przesyłać do 27 czerwca 2016 r. na adres: bozena.zielinska@kuratorium.kielce.pl. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Renata Rabczyńska