Kategoria: Bez kategorii

9 września 2021

Możliwość wsparcia zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin poprzez Stypendia św. Mikołaja

Według najnowszych ustaleń European Anti Poverty Network w Polsce jest obecnie 417 tys. ubogich dzieci. Wśród nich znajdują się także przyszli lekarze, inżynierowie, nauczyciele i naukowcy. Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendia mogą być przeznaczone na rozwój i edukację, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, […]

9 września 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk (aktualizacja – wrzesień 2021)

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających w naszym województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 kontynuuje upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej przykładów realizowanych przez Państwa dobrych praktyk. Są to działania, które przynoszą konkretne pozytywne rezultaty, […]

9 września 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk (aktualizacja – wrzesień 2021)

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających w naszym województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 kontynuuje upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej przykładów realizowanych przez Państwa dobrych praktyk. Są to działania, które przynoszą konkretne pozytywne rezultaty, […]

30 sierpnia 2021

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2021/2022

 „Wiedzę możemy zdobywać od innych, Ale mądrości musimy nauczyć się sami.” Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie   Początek  roku  szkolnego  jest  momentem,  który  skupia  w  sobie  wiele  różnych oczekiwań, zarówno uczniów,  nauczycieli jak i rodziców.  Ale  przede  wszystkim  stwarza on  doskonałą okazję do tego, by rozpocząć […]

24 sierpnia 2021

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Przygotowujemy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym. Przekazaliśmy dyrektorom wytyczne, a także pakiety edukacyjne dotyczące organizacji szczepień. Przeznaczyliśmy 100 mln zł na dodatkowy sprzęt i środki bezpieczeństwa dla szkół. Na bieżąco monitorujemy sytuację pandemiczną i informujemy o kolejnych działaniach dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół. Jeszcze przed wakacjami szkoły otrzymały materiały informacyjne: […]

20 sierpnia 2021

Nowelizacja przepisów dotyczących zasad działania domów wczasów dziecięcych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku z nowelizacją dwóch rozporządzeń dotyczących funkcjonowania domów wczasów dziecięcych[1], uporządkowano i doprecyzowano przepisy prawa, m.in. w zakresie definicji wychowanka domu wczasów dziecięcych oraz określenie minimalnej liczby dni pobytu wychowanka, który nie może być krótszy niż 6 dni i dłuższy niż 12 tygodni. Zmiany związane są głównie […]

9 sierpnia 2021

Sprzęt i środki ochrony dla szkół i placówek

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w trybie stacjonarnym dyrektorzy szkół i placówek mogą wypełnić formularz zapotrzebowania na sprzęt i środki ochrony. Na zgłoszenia czekamy do 11 sierpnia br. (do godz. 23:59).

21 lipca 2021

Konkurs MFiPR – Mobilność kadry szkół branżowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs „Mobilność ponadnarodowa kadry zarządzającej szkołami branżowymi, doradców zawodowych współpracujących ze szkołami branżowymi oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły branżowe”. Założeniem  konkursu jest wyłonienie jednego projektu o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego co najmniej 100 osób – dyrektorzy i doradcy zawodowi ze szkół branżowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły – wyjedzie na wizytę studyjną, […]

23 czerwca 2021

Spotkanie on-line dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego na temat dobrych praktyk

W dniu 21 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie on-line dla dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nt. realizacji dobrych praktyk.  W wideokonferencji uczestniczyło 64 osoby. W pierwszej części webinarium wizytatorzy – Pan Piotr Zimoch i Pan Robert Filipczak przedstawili statystyki dotyczące upowszechniania przykładów dobrych praktyk w bieżącym roku szkolnym na stronie internetowej […]

13 maja 2021

Status zawodowy nauczyciela – propozycje zmian do dyskusji z przedstawicielami środowiska oświatowego

Podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, uproszczenie awansu zawodowego wysokość „pensum”, system wynagradzania nauczycieli – to najważniejsze obszary zmian w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez ministerstwo do dyskusji z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Dzisiaj, 11 maja przekazaliśmy członkom Zespołu materiał z propozycją ewentualnych kierunków zmian. Zagadnienia te szczegółowo będą dyskutowane już na najbliższym posiedzeniu Zespołu 18 […]

16 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają […]

24 marca 2021

Oferta edukacyjna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości informuje o rozpoczęciu rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku Penitencjarystyka. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej oraz zdobyciem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych, a także profilaktyką społeczną.

18 marca 2021

Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatne webinary dla nauczycieli

Fundacja Uniwersytet Dzieci serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na cykl bezpłatnych webinarów. Będzie to seria spotkań z psychologami, pedagogami i metodykami. Poruszą oni tematy wychowawcze i psychologiczne, podzielą się pomysłami na prowadzenie lekcji angażujących uczniów do działania i rozwijających umiejętność krytycznego myślenia.

1 marca 2021

Zgłoszenie uczestników na Forum Dyrektorów „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Zapraszam na Forum Dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń”, które odbędzie się 16 marca 2021 roku o godz. 10.00 w formie online. Link do spotkania zostanie wysłany na e-mail podany w zgłoszeniu. Przedsięwzięcie zostało przygotowane we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia […]

23 lutego 2021

Ankieta dla dyrektorów szkół/placówek z woj. świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim W związku z zaplanowanym na marzec Forum dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń” organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, zwracamy się z prośbą o […]