5 grudnia 2006

Spotkanie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz Dzieci i Młodzieży

W dniu 1 grudnia 2006 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży złożonego z przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, których naczelnym celem jest wszechstronna działalność wychowawcza. Spotkanie, w którym uczestniczyło 22 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Dzieci i Młodzieży, było… czytaj więcej

4 grudnia 2006

Komunikat dotyczący wyników I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów

Wyniki I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego ogłoszone zostaną dnia 08.12.2006 r. Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością ponownego sprawdzenia prac przez jedną z Komisji Konkursowych, ponieważ punkty przydzielono niezgodnie z Regulaminem Konkursu. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ewa Mirowska

21 listopada 2006

Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) zamieszczamy:

14 listopada 2006

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” dla uczniów szkół podstawowych informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach gminnych uzyskali 27 i więcej punktów. Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego Małgorzata Jas

9 listopada 2006

Dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sawickiej oraz Gimnazjum Nr 23 w Kielcach, na godzinach do dyspozycji wychowawcy odbyła się dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności. Uczniowie liceum z klasy IIIg o profilu humanistyczno-artystycznym poruszeni nieszczęściem Ani z Gdańska i brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony rówieśników z… czytaj więcej

9 października 2006

Powołana Rada Dzieci i Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że Minister Edukacji Narodowej Zarządzeniem Nr 28 z dnia 29 września 2006 roku powołał Radę Dzieci i Młodzieży. Nasze województwo reprezentują: Patrycja Oleksza – Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Robert Lasek – II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Paulina Bazanek- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1… czytaj więcej

4 października 2006

Ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego w roku szkolnym 2006/07

Podobnie jak w roku ubiegłym Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPP-P przeprowadza elektroniczne zbieranie danych dotyczących organizacji kształcenia integracyjnego w terminie 16.10.2006–06.11.2006. Ankieta będzie dostępna na stronach internetowych CMPP-P pod adresem http://www.cmppp.edu.pl/integracja/ankieta Warunkiem wypełnienia ankiety “on line” jest znajomość indywidualnego hasła, które zostały przekazane placówkom w roku ubiegłym. W przypadku… czytaj więcej

12 września 2006

III ogólnopolski konkurs historyczny „«Nadzieje i rozczarowania…» Społeczeństwo polskie w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii”

W roku szkolnym 2006/2007 zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „«Nadzieje i rozczarowania…» Społeczeństwo polskie w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii” przygotowanego przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski,… czytaj więcej

19 sierpnia 2006

Szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych

Polski Związek Niewidomych Biuro Zarządu Głównego, uprzejmie informuje, że tak jak w latach poprzednich, zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych. Celem tych szkoleń jest dostarczenie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych niewidomych i słabowidzących uczniów, metodyki i technik pracy z… czytaj więcej