19 grudnia 2006

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

Wojewódzka Komisja Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach gminnych uzyskali 19 i więcej punktów. Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych Uzupełnienie listy uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych po rozpatrzeniu odwołań Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji… czytaj więcej

14 grudnia 2006

Komunikat w sprawie weryfikacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ogólnodostępnych, Specjalnych z Oddziałami Integracyjnymi Z uwagi na konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania… czytaj więcej

14 grudnia 2006

Zadania Etapu Szkolnego V Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum

Treść zadań wraz z kryteriami oceny oraz plikami pomocniczymi Rozwiązania zadań wraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia należy zapisać na dyskietce (lub CD-ROM-ie) w katalogu nazwanym własnym nazwiskiem i imieniem. Rozwiązanie każdego zadania powinno znajdować się w odrębnym podkatalogu wymienionego wyżej katalogu. Dyskietkę (dysk CD-ROM) należy przekazać Szkolnej Komisji Konkursowej do… czytaj więcej

14 grudnia 2006

Etap Szkolny V Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum.

Etap Szkolny Konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 14 grudnia 2006r. w dziale konkurs informatyczny dla gimnazjalistów. Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny. Uczniowie dostarczają rozwiązane zadania w formie elektronicznej do 5 stycznia 2007r. do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje. Szkolna Komisja Konkursowa… czytaj więcej

5 grudnia 2006

Spotkanie przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz Dzieci i Młodzieży

W dniu 1 grudnia 2006 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży złożonego z przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, których naczelnym celem jest wszechstronna działalność wychowawcza. Spotkanie, w którym uczestniczyło 22 przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz Dzieci i Młodzieży, było… czytaj więcej

4 grudnia 2006

Komunikat dotyczący wyników I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów

Wyniki I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego ogłoszone zostaną dnia 08.12.2006 r. Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością ponownego sprawdzenia prac przez jedną z Komisji Konkursowych, ponieważ punkty przydzielono niezgodnie z Regulaminem Konkursu. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Ewa Mirowska

21 listopada 2006

Wykaz placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) zamieszczamy:

14 listopada 2006

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” dla uczniów szkół podstawowych informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach gminnych uzyskali 27 i więcej punktów. Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji rejonowych. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego Małgorzata Jas

9 listopada 2006

Dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności

W IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sawickiej oraz Gimnazjum Nr 23 w Kielcach, na godzinach do dyspozycji wychowawcy odbyła się dyskusja na temat agresji w szkole, przemocy i obojętności. Uczniowie liceum z klasy IIIg o profilu humanistyczno-artystycznym poruszeni nieszczęściem Ani z Gdańska i brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony rówieśników z… czytaj więcej

9 października 2006

Powołana Rada Dzieci i Młodzieży

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że Minister Edukacji Narodowej Zarządzeniem Nr 28 z dnia 29 września 2006 roku powołał Radę Dzieci i Młodzieży. Nasze województwo reprezentują: Patrycja Oleksza – Gimnazjum nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim Robert Lasek – II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Paulina Bazanek- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1… czytaj więcej

4 października 2006

Ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego w roku szkolnym 2006/07

Podobnie jak w roku ubiegłym Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPP-P przeprowadza elektroniczne zbieranie danych dotyczących organizacji kształcenia integracyjnego w terminie 16.10.2006–06.11.2006. Ankieta będzie dostępna na stronach internetowych CMPP-P pod adresem http://www.cmppp.edu.pl/integracja/ankieta Warunkiem wypełnienia ankiety “on line” jest znajomość indywidualnego hasła, które zostały przekazane placówkom w roku ubiegłym. W przypadku… czytaj więcej