21 kwietnia 2009

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela – Zeszyty metodyczne nr 8

Przynajmniej od schyłku XIX wieku, Polska należy do czołówki europejskich krajów emigracji zarobkowej. Nawet w okresie między zakończeniem drugiej wojny światowej a przełomem 1989, ograniczenia międzynarodowej mobilności były względne – polscy pracownicy wykorzystywali wszystkie furtki uchylane (świadomie lub nieświadomie) przez władze. Migracja zarobkowa w latach osiemdziesiątych, sięgająca powyżej 2 milionów… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

Jak reagować na cyberprzemoc? − e-poradnik dla szkół

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej we współpracy z Akademią Bezpiecznego Internetu FDN opracowały poradnik dla szkół pt. „Jak reagować na cyberprzemoc”. Poradnik powstał w odpowiedzi na liczne pytania nauczycieli, jak szkoła może skutecznie przeciwdziałać problemowi cyberprzemocy. Obok informacji o specyfice i skali problemu można w nim znaleźć analizę przepisów prawnych chroniących… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE)

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie została włączona do nowej inicjatywy p.n. „Szkoły dla Zdrowia w Europie” (SHE), której celem jest wzmocnienie i zintegrowanie działań służących zdrowiu dzieci i młodzieży poprzez wymianę doświadczeń i informacji w tym zakresie oraz realizację międzynarodowych programów. Ponieważ uznano dotychczasowy dorobek szkół promujących zdrowie za wartościowy… czytaj więcej

21 kwietnia 2009

„One są wśród nas” – seria pięciu książeczek poświęconych problemom dzieci przewlekle chorych

W dniu 18 marca 2009 r. w Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa, inicjująca kampanię informacyjną na temat dzieci przewlekle chorych w szkołach i przedszkolach. W roku 2008 w Ministerstwie Edukacji Narodowej zainicjowane zostały prace mające na celu przygotowanie nauczycieli oraz tworzenie w szkołach i przedszkolach warunków do… czytaj więcej

15 kwietnia 2009

Informacja o możliwości korzystania z dofinansowania w ramach Programu Rządowego "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" w roku 2009

Minister Edukacji Narodowej informuje organy prowadzące szkoły i placówki o możliwości skorzystania z dofinansowania działań w ramach Programu Rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w 2009 roku. Zasady udziału w programie są określone w Uchwale Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 5 września 2007 roku oraz w Rozporządzeniu Rady… czytaj więcej

26 marca 2009

Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-2008

Raport pt. „Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-2008” przygotowany na podstawie bazy danych o przedszkolach i szkołach prowadzących oddziały integracyjne oraz materiałów gromadzonych przez Pracownię Wspomagania Rozwoju i Integracji Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej stanowi próbę analizy zmian jakie zachodziły w strukturze kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówkach prowadzących… czytaj więcej

25 marca 2009

List Minister Edukacji Narodowej oraz dodatkowe materiały informacyjne dotyczące organizacji kształcenia uczniów przewlekle chorych

Do pobrania: List Pani Katarzyny Hall Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia uczniów przewlekle chorych Dodatkowe materiały informacyjne: Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu Dziecko przewlekle chore… czytaj więcej

20 marca 2009

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego po rozpatrzeniu odwołań od punktacji uzyskanej przez finalistów w eliminacjach wojewódzkich

Informujemy, że na posiedzeniach Komisji w dniach 13 marca oraz 16 marca 2009 r. rozpatrzono odwołania od punktacji uzyskanej przez finalistów w eliminacjach wojewódzkich dnia 7 marca 2009 r. Decyzje pozytywne, skutkujące podwyższeniem punktacji do 35 punktów i uzyskaniem przez finalistów Tytułu Laureata, podjęto wobec następujących uczniów: Justyna Wychowaniec –… czytaj więcej