16 grudnia 2005

Miejsca eliminacji II etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Miejsca eliminacji II etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, który odbędzie się 04.01.2006 r. o godz. 11.00 Miejsce eliminacji Wykaz szkół / Powiat Gimnazjum nr 16 Kielce oś. Barwinek 31 szkoły z miasta Kielce i szkoły powiatu kieleckiego. Gimnazjum nr 2 Jędrzejów ul. Przypkowskiego 43 szkoły powiatu kazimierskiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.… czytaj więcej

16 grudnia 2005

Etap Szkolny IV Konkursu Informatycznego

Etap szkolny konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 16 grudnia 2005 r. Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny. Uczniowie dostarczają rozwiązania zadań w formie elektronicznej do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje, w terminie do 6 stycznia 2006 r. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia dostarczone przez… czytaj więcej

12 grudnia 2005

Wykaz miejsc eliminacji rejonowych III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych

Lp. Miejsce przeprowadzenia eliminacji Szkoły / powiaty uczestniczące 1. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17 Szkoły Nr 7, 11, 16, 19, 20, 25, 27, 31, 34 z Kielc 2. Szkoła Podstawowa Nr 24 w Kielcach ul. Kujawska 18 Szkoły Nr 1, 2, 8, 15, 22, 28, 32,… czytaj więcej

8 grudnia 2005

Komunikat w sprawie przekazania danych dotyczących sprzętu, który mógłby być przydatny w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego W związku z realizacją projektu SPO RZL 2004 – 2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, który obejmuje doposażenie szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych w środki dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do… czytaj więcej

29 listopada 2005

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego (aktualizacja)

Uwaga! Poniższa lista została zaktualizowana decyzją Komisji Konkursowej z uwagi na obecność w poprzedniej niedozwolonej punktacji ułamkowej. Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować do Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

8 listopada 2005

Komunikat w sprawie kwalifikacji uczniów do II (rejonowego) etapu

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” w roku szkolnym 2005/2006 zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach I (gminnego) etapu Konkursu uzyskali 27 i więcej punktów. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego mgr Małgorzata Jas

14 października 2005

Informacja o zmianie terminu spotkania przewodniczących komisji konkursowych

Uwaga! Przewodniczący komisji konkursowych I etapu (gminnego) z miasta Kielc oraz powiatu kieleckiego. Informujemy o zmianie terminu spotkania przewodniczących komisji konkursowych (konkurs humanistyczny oraz matematyczno-przyrodniczy): spotkanie odbędzie się wcześniej niż zaplanowano, tj. 21 października 2005 r. (piątek) o godzinie 15.30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w… czytaj więcej

4 października 2005

Konkursy przedmiotowe 2005/2006 (aktualizacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i… czytaj więcej