21 listopada 2012

„Pamiątki Soplicy” opublikowane na Wolnych Lekturach

Drogie Panie, mili Panowie oto nadszedł dzień ów: publikujemy zbiór gawęd szlacheckich Henryka Rzewuskiego, sławne Pamiątki Soplicy. Ach, z tego ziarna wyrosła cała polska bujna piękność – kontuszowa, sarmacka, wąsa podkręcająca i z szablą niewiele myślący przed siebie, hej, po Kmicicowsku lecąca, byle jej kto krzyknął nad uchem „zdrada!”. Oto późniejszy zaufany urzędnik i wierny poddany carski stworzył wzorzec dla Pana Tadeusza Mickiewicza […]

21 listopada 2012

Instrukcja korzystania ze strony WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach (strony podmiotowej BIP)

Strona WWW Kuratorium Oświaty w Kielcach pełniąca jednocześnie funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej to publikator teleinformatyczny służący udostępniania informacji w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet. Publikowane informacje zgromadzone są menu po lewej stronie. Menu jest podzielone na poszczególne działy tematyczne. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstron strony WWW urzędu. Treści informacji […]

20 listopada 2012

Stan przyjmowanych i załatwianych spraw

Do czasu wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego bieżące śledzenie, poprzez stronę BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, stanu przyjmowanych i załatwianych spraw, informacje na ten temat udzielane są telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną (e-mail) przez sekretariat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Dane adresowe sekretariatu: Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. (41) 342-16-34, faks […]

20 listopada 2012

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy pisemne załatwia się zgodnie z procedurą określoną w instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie: Przyjęcie i zarejestrowanie korespondencji w rejestrze kancelarii. Dekretowanie pism przez kuratora lub wicekuratora na dyrektorów wydziałów lub innych pracowników. Przekazywanie pism dyrektorom wydziałów lub pracownikom. Naniesienie na piśmie znaku sprawy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Załatwianie spraw […]

19 listopada 2012

Uwagi o przebiegu konkursów przedmiotowych

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o dzielenie się ewentualnymi uwagami o ich przebiegu. Na informacje oczekują w godz. 14.00-15.00: Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Grzegorz Bień (tel. 41 342 16 34) dyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji – Norbert Krzystanek  (41 342 16 29).

15 listopada 2012

Harmonogram wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Lp. Miejsce uroczystości Powiaty Liczba stypendystów Data uroczystości Godzina rozpoczęcia uroczystości 1. Końskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Staszica 5. – konecki – jędrzejowski – ostrowiecki – skarżyski – włoszczowski 42 16.11.2012 10.00 2. Pińczów Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu (były internat Liceum Ogólnokształcącego) ul. Żwirki i Wigury 40. – buski – […]

14 listopada 2012

„Wstęp do filozofii” Stanisława Brzozowskiego dostępny na Wolnych Lekturach

Otóż twierdzę, że filozofia ma odpowiadać życiowym potrzebom człowieka, być dla niego sprawą osobistą, lub też pozostanie dla niego na zawsze obcą, chociażby przeczytał pół tuzina wstępów do filozofii i tuzin systematów. Wstęp do filozofii Stanisława Brzozowskiego, tak jak inne dzieła tego gatunku propedeutycznego, miał przygotowywać do pogłębionych studiów filozoficznych. Publikacja ta od dziś dostępna jest w bibliotece Wolnych Lektur. Opracowania redakcyjnego dokonali Marlena […]