16 grudnia 2009

Elektroniczna ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego

Uwaga! Termin wypełniania ankiety przedłużony do dn. 22 grudnia 2009 r. Szanowni Dyrektorzyprzedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, informujemy, że ankieta dotycząca kształcenia i wychowania integracyjnego za rok szkolny 2009/10 jest udostępniona do wypełnienia na stronach internetowych Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do dn. 22 grudnia 2009 r. Prosimy wszystkie szkoły… czytaj więcej

16 grudnia 2009

Wydłużony termin składania sprawozdań w programie „Radosna szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 10 grudnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 216/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Na… czytaj więcej

30 listopada 2009

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapów Konkursów Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będą II etapy Konkursów Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od dnia 30 listopada 2009 r.,… czytaj więcej

27 listopada 2009

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych…

25 listopada 2009

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 28 października 2009 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej. O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki,… czytaj więcej

19 listopada 2009

Komunikat w sprawie błędu w Konkursie Chemicznym dla uczniów gimnazjów

Przewodnicząca Konkursu Chemicznego Joanna Kimla przekazuje informacje dla Komisji Konkursowych: W związku z literówką w tekście zadania 20 w arkuszu I etapu VII Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, który odbył się 18 listopada 2009 roku – zamiast: „masa zawartego w nim izotopu zmalała o 1/8 masy pierwotnej”, powinno być: „masa zawartego w… czytaj więcej

17 listopada 2009

Upływający termin złożenia wniosku w II edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”

Dobiega końca nabór wniosków o wsparcie finansowe w drugiej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”. Jeszcze tylko do 23 listopada br. do godz. 15.00 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL przy ul. Jagiellońskiej 70 przyjmuje zgłoszenia stypendialne. W ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie… czytaj więcej