19 lutego 2010

Rozwijanie zainteresowań uczniów w Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim z godzin wynikających z art. 42 KN przeznaczono m.in. na prace z uczniem mającym trudności w nauce, a w dalszej kolejności na pracę z uczniem zdolnym i na zajęcia rozwijające zainteresowania.  Do innych, ciekawych form zajęć, które cieszą się dużym zainteresowaniem… czytaj więcej

11 lutego 2010

Informacja dla Komisji Konkursowych z przedmiotów biologia i historia

Dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione, w których odbywać się będzie II etap Konkursu Biologicznego i II etap Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od… czytaj więcej

3 lutego 2010

Informacje dotyczące etapu rejonowego VIII Konkursu Informatycznego

Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 19 lutego 2010 r. (piątek) o godzinie 13.30. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (120 minut). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie. Informujemy, że do rozwiązania zadań Etapu Rejonowego dostępne będzie następujące oprogramowanie:… czytaj więcej

3 lutego 2010

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapu Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będzie II etap Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego proszeni są o odbiór testów Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od dnia 2 lutego 2010r. w… czytaj więcej