16 maja 2012

Modernizacja SIO – opublikowane porozumienie w sprawie powierzenia Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody związanych z udzielaniem upoważnień do bazy SIO

W dniu dzisiejszym (15 maja 2012 roku) Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty podpisała porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO). Tym samym Świętokrzyski Kurator Oświaty będzie występował w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących udzielania… czytaj więcej

14 maja 2012

Lista szkół z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa szkoła"

Spośród zgłoszonych wniosków, 11 placówek zostało wybranych w ramach wariantu I (zakupiony sprzęt może być wykorzystywany wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych) oraz 5 – w ramach wariantu II (gdzie sprzęt może być wykorzystywany w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym… czytaj więcej