15 grudnia 2008

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
 Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych   Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację zadania,… czytaj więcej

9 grudnia 2008

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół powiatu kieleckiego i miasta Kielce w których będą się odbywać najbliższe konkursy: Konkurs Języka polskiego dla szkół gimnazjalnych Konkurs Matematycznego dla szkół gimnazjalnych Konkursu Fizycznego odbierają testy konkursowe od dnia 9 grudnia 2008 r. (wtorek) w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25-431 Kielce,… czytaj więcej