20 marca 2013

Modernizacja SIO: Dokument powierzenia stanowiska pracy dyrektora nie jest formą nawiązania stosunku pracy

W związku z mnożącymi się różnymi interpretacjami, jak należy wpisywać do modernizowanego SIO dyrektora szkoły, który ma powierzone stanowisko pracy dyrektora szkoły wyjaśniam, że według informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokumentu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nie możemy traktować jako formy nawiązania stosunku pracy. Taki tok rozumowania potwierdza również dr… czytaj więcej

20 marca 2013

66 najlepszych w wojewódzkich konkursach szkół podstawowych

Medale i dyplomy dla laureatów oraz listy gratulacyjne dla ich nauczycieli stanowiły najlepsze podsumowanie tegorocznych zmagań świętokrzyskich uczniów szkół podstawowych w konkursach przedmiotowych. Gala w kieleckim „okrąglaku” dostarczyła wzruszeń i nadziei na coraz lepszą przyszłość oświaty w naszym województwie. Zarówno w konkursie humanistycznym, jak i w matematyczno-przyrodniczym wyłoniono po 33… czytaj więcej

15 marca 2013

Telefony Alarmowe w Polsce

Bezpłatne połączenia na numery alarmowe: 112: Europejski Numer Alarmowy 999: Pogotowie Ratunkowe 998: Państwowa Straż Pożarna 997: Policja 994: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne 993: Pogotowie Ciepłownicze 992: Pogotowie Gazowe 991: Pogotowie Energetyczne 988: Telefon Zaufania 986: Straż Miejska

13 marca 2013

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych

Panie, Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Laureaci Konkursów Przedmiotowych Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Świętokrzyskiego Wicekuratora Grzegorza Bienia, informuje, że uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 odbędzie się w dniu 19 marca 2013 r. o godzinie 12.00 w… czytaj więcej

12 marca 2013

Wyniki Komisji Odwoławczej Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Wojewódzkiego w sprawie odwołania od wyników III etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2012/2013 Po rozpatrzeniu 6 odwołań od wyników III etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego Komisja Odwoławcza uwzględniła 2 odwołania. Tym samym punktacja prac poniżej wymienionych uczniów została podniesiona… czytaj więcej

9 marca 2013

Szkolenie z prawa autorskiego i wolnych licencji

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na szkolenie z praw autorskich i wolnych licencji w ramach projektu Prawo Kultury. Szkolenie poprowadzi Jarosław Lipszyc. Szkolenie w formie wykładu składa się z dwóch bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich słuchacze będą mogli zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami… czytaj więcej

9 marca 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

8 marca 2013

Informacja dla uczestników III etapu Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że z przyczyn technicznych został zmieniony termin III etapu Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów. III etap Konkursu Matematycznego odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 r. o godzinie 13.00 (poniedziałek). Miejscem przeprowadzenia konkursu będzie Szkoła Podstawowa nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

8 marca 2013

Informacja o wynikach przetargu na „Organizację wczasów profilaktyczno – leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego”

Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce informuje, że w dniu 28 lutego 2012r. o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację wczasów profilaktyczno – leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego”. Ocenę ofert zakończono w dniu 7 marca… czytaj więcej

7 marca 2013

Wyniki Komisji Odwoławczej Konkursu Języka Polskiego

Protokół dotyczący weryfikacji prac konkursowych po II etapie konkursu języka polskiego dla uczniów gimnazjum Po zakończeniu II etapu zgłoszono do Kuratorium Oświaty w Kielcach 19 odwołań z prośbą o weryfikację testu po II etapie – powiatowym. Komisja Odwoławcza Etapu Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum dokonała szczegółowej weryfikacji prac… czytaj więcej

7 marca 2013

Modernizacja SIO: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na pozyskiwanie danych, zgoda na przechowywanie danych – wyjaśnienia

W związku z mnożącymi się nieprawidłowymi interpretacjami zapisów ustawy o systemie informacji oświatowej uprzejmie informuję, że: Żaden podmiot (szkoła, placówka, jednostka), który jest zobowiązany ustawą o systemie informacji oświatowej do przekazywania danych do bazy danych SIO nie musi zbierać żadnych pisemnych zgód nauczycieli, pełnoletnich uczniów lub rodziców małoletnich uczniów na… czytaj więcej