20 listopada 2012

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy pisemne załatwia się zgodnie z procedurą określoną w instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie: Przyjęcie i zarejestrowanie korespondencji w rejestrze kancelarii. Dekretowanie pism przez kuratora lub wicekuratora na dyrektorów wydziałów lub innych pracowników. Przekazywanie pism dyrektorom wydziałów lub pracownikom. Naniesienie na piśmie znaku sprawy zgodnie z jednolitym… czytaj więcej

19 listopada 2012

Uwagi o przebiegu konkursów przedmiotowych

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prosimy o dzielenie się ewentualnymi uwagami o ich przebiegu. Na informacje oczekują w godz. 14.00-15.00: Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – Grzegorz Bień (tel. 41 342 16 34) dyrektor Wydziału Wspierania Rozwoju Edukacji – Norbert Krzystanek  (41 342 16 29).

15 listopada 2012

Harmonogram wręczania stypendiów Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Lp. Miejsce uroczystości Powiaty Liczba stypendystów Data uroczystości Godzina rozpoczęcia uroczystości 1. Końskie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Staszica 5. – konecki – jędrzejowski – ostrowiecki – skarżyski – włoszczowski 42 16.11.2012 10.00 2. Pińczów Powiatowy Ośrodek Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu (były internat Liceum Ogólnokształcącego) ul. Żwirki i… czytaj więcej

14 listopada 2012

„Wstęp do filozofii” Stanisława Brzozowskiego dostępny na Wolnych Lekturach

Otóż twierdzę, że filozofia ma odpowiadać życiowym potrzebom człowieka, być dla niego sprawą osobistą, lub też pozostanie dla niego na zawsze obcą, chociażby przeczytał pół tuzina wstępów do filozofii i tuzin systematów. Wstęp do filozofii Stanisława Brzozowskiego, tak jak inne dzieła tego gatunku propedeutycznego, miał przygotowywać do pogłębionych studiów filozoficznych. Publikacja ta od dziś dostępna jest w bibliotece… czytaj więcej

13 listopada 2012

„Kariera Nikodema Dyzmy” w bibliotece Wolne Lektury

Pracując w czytelni powiatowej, podczas długich godzin przedobiednich, kiedy prawie wcale nie było roboty, z nudów czytywał książki. Nieraz też trafił na opis balów i rautów, urządzanych przez różnych hrabiów i ministrów. Wiedział — o ile książki opisywały prawdę — że na takich wielkich przyjęciach zazwyczaj bywa wiele osób nieznających… czytaj więcej