26 stycznia 2015

X jubileuszowy „Przystanek PaT” w Warszawie

„Przystanek PaT” to ogólnopolskie spotkanie młodzieży z całego kraju, w ramach którego odbywają się bezpłatne warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. Są to również działania edukacyjne realizowane w ramach zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, literackich, plastycznych, recytatorskich, dziennikarskich, iluzjonistycznych, charakteryzatorskich i technicznych. Poprzez artystyczne środki wyrazu poruszane są tematy dotyczące bezpieczeństwa i unikania zagrożeń. Młodzież ma […]

26 stycznia 2015

Komunikat w sprawie sprawozdania z wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2014. Należy podkreślić, […]

26 stycznia 2015

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza IV edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015”. Wnioski można składać do 2 marca 2015 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo tutaj: http://www.cprdip.pl/main/index.php?id=polsko-rosyjska-wymiana-mlodziezy-2015—iv-edycja&lang=pl Informacji na temat konkursu udziela: tel. (22) 295 00 44 e-mail: smigielski@cprdip.pl

26 stycznia 2015

70. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

Panie/Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie wszystkich typów szkół województwa świętokrzyskiego 27 stycz­nia 2015 r. obchodzona będzie 70. rocz­ni­ca wy­zwo­le­nia nie­miec­kie­go obozu koncentracyjnego Au­schwitz. Jest to również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej […]

23 stycznia 2015

Ważny komunikat dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, w związku ze zgłaszaniem wypoczynków w okresie ferii zimowych przypominam, że zgodnie z zapisem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r., Nr 12 poz. […]

22 stycznia 2015

Pakiet edukacyjny „Mobilne Bezpieczeństwo” dla młodzieży, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą i rodziców

Systematycznie rośnie liczba Polaków korzystających z technologii mobilnych. Wyróżniają się tu nastolatkowie – 78 proc. z nich ma smartfon. Nowe technologie dają ogromne możliwości, także edukacyjne, ale niosą ze sobą również zagrożenia takie jak utrata prywatności, inwigilacja, phishing czy uzależnienia, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Dlatego fundacja Nowoczesna Polska we współpracy z ekspertami […]

22 stycznia 2015

Program dla grup szkolnych „Wawel. Zacznij przygodę z historią”

Z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zamek Królewski na Wawelu przygotował specjalny program skierowany do grup szkolnych rozpoczynających naukę historii.  Zamek Królewski na Wawelu zaprasza klasy IV–VI na tematyczne, bezpłatne wizyty w 2015 roku.  Mają one na celu pogłębienie wiedzy na temat ojczystej przeszłości. Grupy szkolne będą oprowadzane po ekspozycjach muzealnych przez przygotowanych przewodników w miesiącach styczeń–kwiecień oraz […]

21 stycznia 2015

Artykuł o Salonie Kreatywnych Szkół i Placówek

Panie, Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice wszystkich typów szkół w województwie świętokrzyskim Miło mi poinformować, że w internetowym czasopiśmie edukacyjnym TRENDY Nr 3-4/2014 ukazał się obszerny artykuł na temat Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek w perspektywie jakości placówek, które do niego przynależą. Artykuł zamieszczony jest na stronach 55-60. W załączeniu wersja elektroniczna czasopisma. Życzę miłej […]

21 stycznia 2015

Zbiórka książek dla Polonii amerykańskiej

Szanowni Państwo, Zwracam się z apelem o wsparcie zbiórki książek dla Polonii amerykańskiej w Stanie Michigan, którą organizuje Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Każda przyniesiona książka będzie cegiełką potrzebną do uruchomienia wyjątkowej biblioteki na tamtym terenie oraz wspomoże edukację polonistyczną dzieci i młodzieży w środowisku polsko-amerykańskim, naukę języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskiej. […]

21 stycznia 2015

Kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych.

Realizując zalecenia Rady Europy, dotyczące języków mniejszości narodowych i etnicznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało kampanię promującą używanie wspomnianych języków w społeczeństwie polskim, a także zachęcenie ich użytkowników do pełniejszego korzystania z przysługujących im praw. Działania promocyjne mają umożliwić nauczycielom, pracodawcom oraz samorządowcom poszerzenie wiedzy na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich języków […]

20 stycznia 2015

I wojewódzki konkurs „Zostań przedsiębiorcą”

W bieżącym roku szkolnym Samorządowe Gimnazjum w Zbludowicach jest organizatorem „I Wojewódzkiego Konkursu „Zostań przedsiębiorcą”, którego adresatami są gimnazjaliści z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekonomicznej realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim. Obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych. Głównym celem konkursu jest: zwiększenie wśród uczniów […]