2 września 2011

Ruszył konkurs „Wiki lubi zabytki”

W pierwszy dzień szkoły ruszyła polska edycja europejskiego otwartego konkursu Wiki Lubi Zabytki, która potrwa do końca września. Wiki lubi zabytki ma na celu sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych na listy Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Udział w konkursie może wziąć każdy – osoby dorosłe oraz młodzież poniżej osoba poniżej 18. roku… czytaj więcej

2 września 2011

Zasady działania dozwolonego użytku

Dozwolony użytek to zapis ustawy o prawie autorskim, który budzi chyba najwięcej wątpliwości i pozostawia najwięcej luk interpretacyjnych. Według ustawy prawo autorskie to prawo własności, co oznacza, że możliwość korzystania z cudzego dzieła istnieje wyłącznie za zgodą autora i odpłatnie. Dozwolony użytek daje jednak użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z… czytaj więcej

30 sierpnia 2011

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Szanowni Państwo,  Prezydenci Miast,  Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim  w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. Znak: DZSE-BKO-045-2/2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje że, w dniu 23 sierpnia 2011r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 154/2011 w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku… czytaj więcej

29 sierpnia 2011

Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach informuje, że w roku szkolnym 2011/2012 będą również uruchomione programy: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. W ramach programu „Owoce w szkole” dzieci szkół podstawowych klas I-III będą mogły otrzymywać bezpłatnie owoce i warzywa oraz soki przez 9 wybranych tygodni w danym okresie,  (dla województwa świętokrzyskiego), tj.: w I semestrze roku… czytaj więcej

29 sierpnia 2011

Plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

Do pobrania: Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 (29.08.2011 – 0,06MB) Załącznik do zarządzenia – plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 (29.08.2011 – 0,10MB) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 (29.08.2011 – 0,04MB)

19 sierpnia 2011

Komunikat w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, że na rachunki Państwa jednostek została przekazana I transza środków (65% złożonego zapotrzebowania). Przeznaczono je na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz… czytaj więcej

19 sierpnia 2011

Przewodniki o Creative Commons i Otwartych Zasobach

Koalicja Otwartej Edukacji razem z Creative Commons Polska informuje o dwóch ciekawych publikacjach dotyczących licencji CC i otwartych zasobów. Pierwszy przewodnik wydany przez UNESCO i Commonwealth of Learning jest poświęcony Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Łączy w sobie informacje podstawowe dla osób zajmujących się edukacją i chcących zacząć wykorzystywać OZE ze szczegółową analizą założeń… czytaj więcej

17 sierpnia 2011

10 urodziny polskiej Wikipedii

Rok 2011 to dwie szczególne rocznice: 15 stycznia minęło 10 lat od powstania angielskojęzycznej Wikipedii, natomiast 26 września będziemy świętować 10 rocznicę powstania polskiej wersji wolnej, internetowej encyklopedii. Impreza z tej okazji będzie miała miejsce w Poznaniu w dniach 24-25 września br. Urodziny mają zapoczątkować akcję popularyzacji Wikipedii i jej obecności w… czytaj więcej

16 sierpnia 2011

Power of Open – przykłady wykorzystania licencji CC

Najlepsze historie wykorzystania licencji Creative Commons zostały zebrane i wydane przez Creative Commons w książce The Power of Open. Pozycja ta jest zbiorem przykładów pokazujących pozytywny wpływ licencji Creative Commons na inicjatywy i projekty podejmowane w różnych dziedzinach – edukacji, nauki, sztuki, produkcji i przez niemal każdego typu instytucje. Power of Open prezentuje wartość otwartych… czytaj więcej

16 sierpnia 2011

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych na wiki

KOEDowy Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych doczekał się kolejnej odsłony. Po 3 edycji, umieszczeniu go na półce w Scridb oraz założeniu linkownii do otwartych zasobów, czas na jeszcze bardziej otwarte formaty. Ze względu na to, że od samego początku Przewodnik był pomyślany jako materiał, który ma być stale rozwijany i aktualizowany, Koalicja Otwartej Edukacji udostępniła go… czytaj więcej

16 sierpnia 2011

Audiobook „Pan Tadeusz” dostępny w Wolnych Lekturach do słuchania

Kolejny audiobook na Wolnych Lekturach. Tym razem „Pan Tadeusza” w wykonaniu Wiktora Korzeniewskiego. Nagranie powstało w ramach projektu „Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.

29 lipca 2011

Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”( Dz. U. nr 187, poz.1253) uprzejmie… czytaj więcej