17 lutego 2009

Informacja dotycząca Konkursów Fizycznego, Matematycznego, Języka Niemieckiego i Języka Angielskiego

W związku z faktem, że eliminacje trzecich etapów wymienionych Konkursów odbyły się tuż przed feriami zimowymi, prace uczestników będą do wglądu w dniach od 2 do 9 marca 2009 roku, w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; ul. marszałka Piłsudskiego 42. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym obejrzeć prace… czytaj więcej

12 lutego 2009

Lista osób dopuszczonych do Finału VII Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego. Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym przez pozostałych uczniów można uzyskać pod telefonem: 0-41 362-51-65 Finał Konkursu odbędzie się w dniu 24 marca 2009 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w pracowniach Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ul. Marsz.… czytaj więcej

6 lutego 2009

Pomarańczowa linia – profilaktyka antyalkoholowa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowo-wychowawczych woj. świętokrzyskiego Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o poważnym problemie, jakim jest picie alkoholu przez młodych ludzi, co potwierdzają badania ESPAD. Na zlecenie PARPA działa ogólnopolski telefon „Pomarańczowa Linia” o charakterze informacyjno- konsultacyjnym 0 810 14 00 68 od poniedziałku do piątku… czytaj więcej

28 stycznia 2009

Komunikat dla uczniów szkół podstawowych o kwalifikacji do III (wojewódzkiego) etapu Konkursu po rozpatrzeniu odwołań

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołań w sprawie punktacji uzyskanej przez uczniów w II (rejonowym) etapie Konkursu Humanistycznego do finału Konkursu zostali dopuszczeni: Olga Pikulska – Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie Aleksander Piątek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach Szymon Antoń – Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach… czytaj więcej

26 stycznia 2009

Informacje dotyczące etapu rejonowego VII Konkursu Informatycznego

Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 5 lutego 2009 r. (czwartek) o godzinie 10.00. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (120 minut). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie. Informujemy, że do rozwiązania zadań Etapu Rejonowego dostępne będzie następujące oprogramowanie:… czytaj więcej