17 czerwca 2013

Monitorowanie działań profilaktycznych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2012/2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z terenu województwa świętokrzyskiego! Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału (poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) w badaniu monitorującym działania profilaktyczne szkół wszystkich typów w roku szkolnym 2012/2013. Materiał na temat działań profilaktycznych proszę przygotować w oparciu o dokumentację szkoły oraz wiedzę dyrektora i nauczycieli wg. stanu na… czytaj więcej

14 czerwca 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich…”

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego” w związku z rezygnacją organizacji „Fundacja z Uśmiechem” z przyznanej dotacji. Lp. Nazwa organizacji… czytaj więcej

11 czerwca 2013

II komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących dla młodzieży wytypowanych do monitorowania realizacji podstawy programowej W nawiązaniu do komunikatów z dnia 30 maja i 5 czerwca br. dotyczących „Monitorowania realizacji w roku szkolnym 2012/2013 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych wszystkich formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych,… czytaj więcej

11 czerwca 2013

I komunikat w sprawie monitorowania realizacji podstawy programowej

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek wytypowanych do monitorowania realizacji podstawy programowej W dniu 30 maja br. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach zamieszczony został komunikat dotyczący „Monitorowania realizacji w roku szkolnym 2012/2013 podstawy programowej kształcenia ogólnego w publicznych i niepublicznych wszystkich formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz… czytaj więcej

5 czerwca 2013

Komunikat w sprawie programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie w woj. świętokrzyskim W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 14 czerwca br. danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014… czytaj więcej

5 czerwca 2013

E-do!kacja – projekt edukacji angażującej Fundacji Teatrikon

Lubelska grupa E-do! działająca w ramach Fundacja Teatrikon rozpoczęła w maju realizację projektu E-do!kacja, którego celem jest kształcenie kadry osób potrafiących pracować z młodzieżą kreatywnymi metodami przy użyciu elementów edukacji pozaformalnej oraz edukacji kulturalnej, promując przy tym proces zdobywania wiedzy i dzielenia się nią. W ramach projektu powstanie 9 scenariuszy… czytaj więcej

4 czerwca 2013

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.… czytaj więcej

28 maja 2013

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej

Wójt Gminy Łączna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej, Kamionki 63. 26-140 Łączna 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz… czytaj więcej

24 maja 2013

Komunikat w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku…”

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie zadania publicznego „Organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego”. Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja po uwzględnieniu posiadanych środków 1. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji… czytaj więcej