14 lipca 2009

Kształcenie specjalne – podstawa programowa

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: kl. I szkół podstawowych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą zał. nr 2, kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz… czytaj więcej

8 lipca 2009

„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – korekta przyznanych dotacji

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DE-II-EB-332–25A/RC-11/2009 z dnia 1 lipca 2009 r., Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało korekty przyznanych środków finansowych dla wszystkich województw na realizację trzeciej edycji Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” i obecnie wysokość kwoty, która… czytaj więcej