9 grudnia 2011

Informacja z narady dla Dyrektorów Szkół i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

W dniu 5 grudnia  2011 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach  odbyła się narada dla dyrektorów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorami byli: Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Po uroczystym otwarciu narady  przez Panią Kurator Małgorzatę Muzoł i Panią Renatę… czytaj więcej

9 grudnia 2011

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego!  Apeluję  o czynne włączenie się w obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.  Wiedza na temat najnowszej historii Polski jest nieodzowna w procesie wychowywania świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Zadanie to w dużej mierze spoczywa na placówkach oświatowych. Przekazuję zatem do wiadomości… czytaj więcej