6 kwietnia 2012

Strona internetowa dotycząca programu „Cyfrowa szkoła” prowadzona przez MEN

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół Podstawowych oraz Przedstawiciele organów prowadzących szkoły! Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział w programie do… czytaj więcej

6 kwietnia 2012

Konferencja ŚCDN na temat programu „Cyfrowa szkoła”

W związku z programem „Cyfrowa szkoła” Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w dniu 12 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00 organizuje konferencję poświęconą realizacji programu. W programie konferencji: Najistotniejsze założenia rządowego programu „Cyfrowa szkoła". Przygotowanie szkoły do pilotażu. Harmonogram oraz procedury związane z realizacją programu.

6 kwietnia 2012

Edukacja w wersji Open – bezpłatna konferencja związana z programem „Cyfrowa szkoła”

20 kwietnia 2012 w Zespole Szkolnym w Cegłowie (woj. mazowieckie) odbędzie się konferencja Edukacja w wersji Open – wyzwania dla nowoczesnej szkoły. Konferencja jest odpowiedzią na zbliżającą się dużymi krokami Cyfrową Szkołę i wiążącą się z nią potrzebą wyboru sprzętu i oprogramowania przez szkoły. Organizatorzy proponują cykl prelekcji poświęcony zagadnieniom wolnych i otwartych rozwiązań komputerowych, które z powodzeniem można wykorzystywać w szkole.… czytaj więcej

5 kwietnia 2012

Inauguracja Świętokrzyskiej Akademii Rodziców

W dniu 27 marca 2012 roku w gościnnych murach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego  odbyło się pierwsze spotkanie Świętokrzyskiej Akademii Rodziców. Wzięło w nim udział ok. 40 rodziców – przedstawicieli Rad Rodziców- ze szkół województwa świętokrzyskiego. Na wstępie Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty –… czytaj więcej