20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Szkoła nie musi zbierać zgód rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów

Uprzejmie informuję, że szkoła przetwarza dane osobowe uczniów (czyli m.in. wprowadza je do bazy danych SIO) na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.). W związku z powyższym szkoła absolutnie nie musi zbierać jakichkolwiek zgód… czytaj więcej

20 lutego 2013

Modernizacja SIO: Nauczyciel nie ma obowiązku wyrażenia zgody na pozyskiwanie danych z bazy danych SIO oraz na przechowywanie danych przez okres dłuższy niż 5 lat

W związku z mnożącymi się pytaniami informuję, że na podstawie art. 60 ust. 1 oraz art. 94 ust. 3 ustawy o systemie informacji oświatowej nauczyciel może wyrazić pisemną zgodę (ale nie musi) na pozyskiwanie o nim informacji z bazy danych SIO, a także – odpowiednio – na przechowywanie w lokalnej… czytaj więcej

20 lutego 2013

Polska wersja publikacji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl znajduje się polska wersja publikacji Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Tekst przyjazny dzieciom przygotowanej przez Biuro Pełnomocnika. Konwencja będąc aktem normatywnym, może być traktowana jako dokument edukacyjny,… czytaj więcej

19 lutego 2013

Informacja dla uczestników III etapu Konkursu Biologicznego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że III etap Konkursu Biologicznego odbędzie się w dniu 23 lutego 2013 r. (sobota) w Zespole Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1 (koło Telegrafu) o godzinie 10.00. W związku z dużą ilością uczniów biorących udział w tym etapie, prosimy o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.… czytaj więcej

19 lutego 2013

Informacja dla uczestników III etapu Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że III etap Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego odbędzie się w dniu 23 lutego 2013 r. (sobota) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach na ul. Jurajskiej 7. Informacja dla uczniów: uczniowie powinni zabrać ze sobą przyrządy: linijkę, cyrkiel, ołówek, gumkę.

18 lutego 2013

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2013

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, placówek, Organy prowadzące w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty można składać w dwóch egzemplarzach w Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków… czytaj więcej

15 lutego 2013

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radkowicach

Sprostowanie W części IV pkt. o prostuje się oczywistą pomyłkę pisarską. Punkt ten brzmi „oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na… czytaj więcej

7 lutego 2013

Informacja dla uczestników Konkursu Fizycznego i Konkursu Chemicznego

Uczestnicy Konkursu Chemicznego, który odbędzie drogą on-line, mogą w czasie konkursu posiadać przy sobie prosty kalkulator (nie w telefonie), kartkę papieru oraz długopis. Powinni mieć również układ okresowy pierwiastków oraz tablice rozpuszczalności. Ze względu na to, że w wielu tablicach okresowych i tablicach rozpuszczalności są również dodatkowe informacje, które uczeń… czytaj więcej

31 stycznia 2013

Informacja dla dyrektorów szkół, w których odbywa się Konkurs Matematyczny i Konkurs Języka Angielskiego dla szkół gimnazjalnych

Informujemy, że testy konkursowe są do odebrania w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,  Kielce , ul. Marszałka J. Piłsudskiego  (przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach) od godziny 8.00 do 19.00 Konkurs Matematyczny odbywa się 4 lutego  2013 r.  o godzinie 12.00 Konkurs Języka Angielskiego odbywa się 5 lutego… czytaj więcej