12 grudnia 2005

Wykaz miejsc eliminacji rejonowych III Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno‐​Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych

Lp. Miejsce przeprowadzenia eliminacji Szkoły /​​ powiaty uczestniczące 1. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17 Szkoły Nr 7, 11, 16, 19, 20, 25, 27, 31, 34 z Kielc 2. Szkoła Podstawowa Nr 24 w Kielcach ul. Kujawska 18 Szkoły Nr 1, 2, 8, 15, 22, 28, 32,… czytaj więcej

8 grudnia 2005

Komunikat w sprawie przekazania danych dotyczących sprzętu, który mógłby być przydatny w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek kształcenia specjalnego i integracyjnego W związku z realizacją projektu SPO RZL 2004 – 2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, który obejmuje doposażenie szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych w środki dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do… czytaj więcej

29 listopada 2005

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego (aktualizacja)

Uwaga! Poniższa lista została zaktualizowana decyzją Komisji Konkursowej z uwagi na obecność w poprzedniej niedozwolonej punktacji ułamkowej. Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować do Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

22 listopada 2005

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno‐​Przyrodniczego

Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno‐​​Przyrodniczego Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować do Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

8 listopada 2005

Komunikat w sprawie kwalifikacji uczniów do II (rejonowego) etapu

Wojewódzka Komisja Konkursu Humanistycznego informuje, że do II (rejonowego) etapu Konkursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie” w roku szkolnym 2005/​​2006 zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy w eliminacjach I (gminnego) etapu Konkursu uzyskali 27 i więcej punktów. Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Humanistycznego mgr Małgorzata Jas

14 października 2005

Informacja o zmianie terminu spotkania przewodniczących komisji konkursowych

Uwaga! Przewodniczący komisji konkursowych I etapu (gminnego) z miasta Kielc oraz powiatu kieleckiego. Informujemy o zmianie terminu spotkania przewodniczących komisji konkursowych (konkurs humanistyczny oraz matematyczno‐​​przyrodniczy): spotkanie odbędzie się wcześniej niż zaplanowano, tj. 21 października 2005 r. (piątek) o godzinie 15.30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w… czytaj więcej

4 października 2005

Konkursy przedmiotowe 2005/​2006 (aktualizacja)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i… czytaj więcej

8 września 2005

Aktualne podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych

Podręczniki są finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Mogą z nich korzystać szkoły specjalne i integracyjne. Podręczniki dla szkół specjalnych są wykupywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i nieodpłatnie wysyłane do szkół na podstawie zamówień. Szczegółowe informacje wraz w wykazem bezpłatnych podręczników dostępne na stronie: www​.wsip​.com​.pl

19 sierpnia 2005

Ankieta dotycząca organizacji kształcenia integracyjnego w roku szkolnym 2005/​06

Podobnie jak w roku ubiegłym Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPP‐​​P przeprowadza elektroniczne zbieranie danych dotyczących organizacji kształcenia integracyjnego w terminie 1–31 października 2005 roku. Ankieta będzie dostępna na stronach internetowych CMPP‐​​P pod adresem http://​www​.cmppp​.edu​.pl/​i​n​t​e​g​r​a​c​j​a​/​a​n​k​i​eta Warunkiem wypełnienia ankiety “on line” jest znajomość indywidualnego hasła, które zostały przekazane placówkom w roku… czytaj więcej

19 sierpnia 2005

Szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych.

Polski Związek Niewidomych Biuro Zarządu Głównego, uprzejmie informuje, że tak jak w latach poprzednich, zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych. Celem tych szkoleń jest dostarczenie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych niewidomych i słabowidzących uczniów, metodyki i technik pracy z… czytaj więcej

20 kwietnia 2005

Szkolenie z zakresu pisma brajla

Polski Związek Niewidomych Zarząd Główny informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom jakie zgłaszali nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych uczący dzieci niewidome, organizuje szkolenie z zakresu pisma brajla. Bezpośrednim realizatorem szkolenia będzie Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy, termin proponowanego szkolenia to: 24–29.07.2005 r. lub 31.07.–5.08.2005 r. Koszt szkolenia wyniesie w zależności… czytaj więcej

19 kwietnia 2005

Wyniki Finału III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

Lista laureatów Lp. Nazwisko Imię Miejscowość Szkoła Liczba punktów uzyskanych w III etapie Opiekun 1 Feret Michał Ostrowiec Św. Publiczne Gimnazjum nr 4 73,75 Adam Nowak 2 Szcześniak Piotr Tumlin Publiczne Gimnazjum 71,00 Góral Adam 3 Szwed Jakub Kielce I Społeczne Gimnazjum 60,75 Zdzisław Jamróz; p. Świątkowska 4 Tosnowiec Mateusz… czytaj więcej