17 grudnia 2008

Komunikat w sprawie wzoru sprawozdań z realizacji Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Szanowni Państwo, Starostowie i Prezydent Miasta Kielce Dyrektorzy Publicznych Poradni Psychologiczno-​​Pedagogicznych w woj. świętokrzyskim W nawiązaniu do naszych komunikatów z dnia 8 października 2008r oraz 13 października 2008 r. , Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina, że z dniem 31 grudnia br. kończy się realizacja dwóch zadań w ramach Rządowego… czytaj więcej

15 grudnia 2008

Sprawozdania z realizacji programu „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację programów… czytaj więcej

15 grudnia 2008

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast,
 Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin oraz Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych   Kuratorium Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 10 grudnia 2008 r. upłynął termin realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Podmioty, które zawarły umowę na realizację zadania,… czytaj więcej

9 grudnia 2008

Informacja dla dyrektorów szkół w których będą się odbywać konkursy przedmiotowe

Dyrektorzy szkół powiatu kieleckiego i miasta Kielce w których będą się odbywać najbliższe konkursy: Konkurs Języka polskiego dla szkół gimnazjalnych Konkurs Matematycznego dla szkół gimnazjalnych Konkursu Fizycznego odbierają testy konkursowe od dnia 9 grudnia 2008 r. (wtorek) w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach adres: 25–431 Kielce,… czytaj więcej