30 października 2007

Komunikat nr 3 w sprawie terminu odbioru testów do pierwszego etapu konkursów przedmiotowych

Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Podstawowych, w których będą odbywać się pierwsze etapy następujących konkursów przedmiotowych: V Konkurs Matematyczny VI Konkurs Języka Angielskiego VI Fizyczny Konkurs Humanistyczny dla SP proszeni są o odbieranie testów w dniu 31 października 2007 r. i 5 listopada w godz. 7.30–15.00 w pokoju nr 644 (VI… czytaj więcej

24 października 2007

Komunikat nr 2 w sprawie terminu odbioru testów do pierwszego etapu konkursów przedmiotowych

Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Podstawowych, w których będą odbywać się pierwsze etapy następujących konkursów przedmiotowych: V Konkurs Biologiczny V Konkurs Języka Polskiego Konkurs Matematyczno‐​​Przyrodniczy dla SP proszeni są o odbieranie testów w dniu 24 i 25 października 2007 r., w godz. 7.30–15.00 w pokoju nr 644 (VI piętro Świętokrzyskiego Urzędu… czytaj więcej

11 października 2007

Konkurs na Logo Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty

Świętokrzyska Rada Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty serdecznie zaprasza Samorządy Uczniowskie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa do udziału w konkursie na Logo Świętokrzyskiej Rady Dzieci i Młodzieży przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty odbywający się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej i Posła do Parlamentu Europejskiego Leopolda… czytaj więcej

10 października 2007

Komunikat w sprawie terminu odbioru testów do pierwszego etapu konkursów przedmiotowych

Dyrektorzy Gimnazjów, w których będą odbywać się pierwsze etapy następujących konkursów przedmiotowych: V Konkurs Historyczny V Konkurs Chemiczny V Konkurs Geograficzny proszeni są o odbieranie testów w dniu 12 października 2007 r., w godz. 7.30–15.00 w pokoju nr 644 (VI piętro Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) lub we właściwym dla siedziby swojej… czytaj więcej

10 października 2007

Komunikat w sprawie stosowania niedopuszczalnej praktyki wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo Uznaję za niedopuszczalne stosowanie w szkołach i przedszkolach praktyki zmuszania rodziców dzieci niepełnosprawnych do przebywania z nimi podczas organizowanych zajęć edukacyjnych i wychowawczych. W oparciu o art.1. ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572… czytaj więcej

5 października 2007

Aneks do regulaminów I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas III gimnazjum i V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 23.08.2007 r. wprowadzającym nową podstawę programową kształcenia matematycznego w gimnazjum uprzejmie informujemy, że regulamin obu konkursów w roku szkolnym 2007/​​2008 nie będzie zmieniony. Wymagania konkursowe nie wykraczają poza treści zawarte w „starej” podstawie programowej. Danuta Pyrek przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Matematycznego

5 października 2007

Wyjaśnienie MEN w sprawie błędnej informacji dotyczącej rozporządzenia w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Na stronie internetowej w programie LEX ukazała się informacja, że z dniem 24 maja br., w związku z art.1 pkt 21 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz, 524), utraciło moc rozporządzenie Ministerstwa Edukacji… czytaj więcej