7 stycznia 2010

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowieoraz inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowew województwie świętokrzyskim  Kuratorium Oświaty w Kielcach przedkłada w załączeniu poniżej wzór sprawozdania (dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego) z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I‐​​III… czytaj więcej

22 grudnia 2009

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapów Konkursów Języka Polskiego, Matematycznego, Geograficznego oraz Konkursu Humanistycznego i Konkursu Matematyczno‐​Przyrodniczego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będą II etapy Konkursów Języka Polskiego, Matematycznego, Geograficznego dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego oraz Konkursu Humanistycznego i Konkursu Matematyczno‐​​Przyrodniczego dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego… czytaj więcej

21 grudnia 2009

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew województwie świętokrzyskim Analiza porównawcza danych z I półrocza 2008 i 2009 dokonana przez MEN wskazuje, że nie zawsze jest wykorzystywana przez uczniów możliwość otrzymania pomocy oferowanej przez program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie prosi o podanie przyczyn… czytaj więcej