21 września 2021

II Międzynarodowa edycja akcji „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej II Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała […]

20 września 2021

Konkurs IBE dla dzieci i młodzieży „wy:myśl kwalifikację”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie wy:myśl kwalifikację. Ma on zachęcić dzieci i młodzież do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Uczestnikiem konkursu może być szkoła lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną. Może to być placówka oświatowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek wychowawczy dla młodzieży, biblioteka, albo firmy oferujące kursy i […]

20 września 2021

Świętokrzyskie Mini-Euro 2020

W dniach 13-15 września 2021 r. na stadionie Politechniki Świętokrzyskiej odbyły się rozgrywki piłkarskie dla uczniów z klas VI i VII szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Mistrzostwa zostały zorganizowane przez  Stowarzyszenie Sport CK, natomiast współorganizatorami byli Kuratorium Oświaty w Kielcach  oraz  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W sportowych zmaganiach przez 3 dni uczestniczyło 16 szkół z […]

20 września 2021

Mistrzowie klimatu

Materiały oraz informacje dostępne w linku poniżej: www.globalna.ceo.org.pl

20 września 2021

Konkurs na spot/materiał filmowy zachęcający do szczepienia i informujący o korzyściach szczepień przeciw COVID-19

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu spotu (max. 15 sekund), który będzie spełniał warunki i cele konkursu, opublikowaniu go na swoim profilu w jednej z platform społecznościowych oraz przesłaniu wymaganego kompletnego zgłoszenia do organizatora, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie. Celem strategicznym działania jest informowanie o korzyściach szczepienia przeciw COVID-19 oraz […]

20 września 2021

Funkcjonowanie uczniów w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia w województwie świętokrzyskim (frekwencja i szczepienia)

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek z terenu woj. świętokrzyskiego Informuję, że od dnia 20.09.2021 r. zawieszamy raportowanie dotyczące frekwencji oraz szczepień. Jednocześnie przypominam o konieczności raportowania przypadków przejścia placówki na naukę zdalną zgodnie z komunikatem: Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 1 września 2021.   Świętokrzyski Kurator Oświaty Kaźmierz Mądzik

20 września 2021

Ważne! Nowa karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

24 sierpnia 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie[1] w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[2], które weszło w życie we wrześniu br. (14 dni po opublikowaniu). W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży[3] wprowadzone zostały zmiany […]

17 września 2021

Informacja na temat funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek od 1 września 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – COVID-19. UWAGA! Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie zgłaszali do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zdarzeń dotyczących przypadków COVID-19 nie wypełniają formularza. Uwagi odnośnie wypełniania formularza: w […]

16 września 2021

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, działających na terenie szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o zgłaszanie przedsięwzięć edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie […]

16 września 2021

XXX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także […]

16 września 2021

VI Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na bieżąco będą aktualizowane informacje o obchodach. Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co […]

16 września 2021

Program FLEX 2022/2023

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA. Aktualna rekrutacja umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2022/23. Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum. Finaliści będą goszczeni przez amerykańskie […]

16 września 2021

II edycja projektu „TO(działa)MY!”

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” skierowany jest do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4. klasy szkoły podstawowej. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są […]

16 września 2021

Ogólnopolski konkurs historyczny „»Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy.« Tadeusz Różewicz na tle historii Polski i polskiej kultury 1939-1989”

W związku z uchwałą Sejmu RP z 27 listopada 2020 r. ustanawiającą rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym twórczości i biografii poety oraz dziejom Polski i jej kultury. Konkurs ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów obejmujących przygotowanie audycji […]

16 września 2021

Hazard? Nie daj się wciągnąć – akcja edukacyjna

Akcja edukacyjna „Hazard? Nie, dziękuję” wystartowała w 2018 r. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi. Aktualna, trzecia edycja akcji, realizowana jest pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Tegoroczna akacja jest skierowana do uczniów klas 7 i 8 szkół […]

16 września 2021

Konkurs InstaLogik III edycja 2021/22

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera (również w domu). Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Konkurs adresowany jest […]

16 września 2021

Bezpłatna sesja edukacyjna „Historia magistra vitae est?”

16 października w Państwowym Muzeum na Majdanku odbędzie się I. edycja sesji edukacyjnej o tytule „Historia magistra vitae est?”. Wizyta partycypacyjna w Muzeum na Majdanku – doświadczenie nauczyciela i edukatora. Nadchodzące wydarzenie jest w całości dedykowane pedagogom i dotyczy pozaszkolnej edukacji historycznej oraz wizyt w poobozowych miejscach pamięci. Celem spotkania jest poznanie i porównanie dwóch […]

15 września 2021

Kongres Organizacji Pozarządowych

23 września (czwartek) o godz. 11.00 w Grand Hotel Kielce odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Partnerzy: Fundacja imienia Stefana Artwińskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego.