9 października 2019

Konkurs literacki „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”

Fundacja Panteon Narodowy zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O życiu i osiągnięciach Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego”.… czytaj więcej

8 października 2019

Konkurs plastyczny „Drogi przyszłości”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Drogi Przyszłości”. Celem konkursu jest także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży, a także inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej… czytaj więcej

7 października 2019

SIO. Problem z formularzami „Wydatki” oraz „Rozwiązanie stosunku pracy”

W specyficznych warunkach (mały ekran komputera, dużo wierszy do wprowadzenia) w SIO objawia się problem z brakiem możliwości zapisania wypełnionego formularza „Wydatki” lub „Rozwiązanie stosunku pracy” – przycisk „Zapisz” znajduje się poniżej dolnej krawędzi ekranu i nie jest możliwe przewinięcie formularza do góry. W takiej sytuacji przed zapisaniem należy kilkukrotnie… czytaj więcej

7 października 2019

Jagielloński Turniej Matematyczny

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w Jagiellońskim Turnieju Matematycznym. Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny. W pierwszym każdy uczeń zmierzy się z zadaniami przypisanymi do jego indywidualnego konta na stronie internetowej. Na ich rozwiązanie będzie miał czas przez cały październik. Najlepsi… czytaj więcej

7 października 2019

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Konkurs jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Maurycego Gottlieba „Jałmużna”. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom.… czytaj więcej

4 października 2019

Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje w dniu 22 października br. spotkanie „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”, które odbędzie się w ramach toczącej się debaty publicznej pod hasłem Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tą tematyką, w szczególności dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Informacje… czytaj więcej

4 października 2019

Komunikat dotyczący awansu zawodowego nauczycieli

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że osoby które jeszcze nie odebrały aktów nadania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela dyplomowanego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po odbiór dokumentu do siedziby Kuratorium Oświaty w Kielcach w godzinach urzędowania tj. 7.30–15.30. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C Kuratorium Oświaty w… czytaj więcej

4 października 2019

Lekcje historii ze Stowarzyszeniem „Kielecka Rodzina Katyńska”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół w województwie świętokrzyskim Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” zrzesza członków rodzin polskich oficerów, policjantów i służb mundurowych, którzy zostali zamordowani przez NKWD wiosną 1940 roku na mocy decyzji władz Związku Radzieckiego. Do Stowarzyszenia działającego na terenie województwa świętokrzyskiego należą dzieci, wnuki i krewni ofiar zamordowanych z… czytaj więcej

4 października 2019

IX Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce

Na dzień 26 października br. zaplanowano IX Ogólnopolską Konferencję Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce, której organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43. Konferencja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem satelitarnej radiokomunikacji… czytaj więcej

4 października 2019

Termin egzaminu DSD I, DSD I PRO i DSD II (Niemiecki Dyplom Językowy) w roku szkolnym 2019/​2020

Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii  informuje o ustalonym przez Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec terminie egzaminu DSD I, DSD I PRO i DSD II (Niemiecki Dyplom Językowy) w roku szkolnym 2019/​​2020: dla egzaminu DSD I termin egzaminu pisemnego 12.03.2020 dla egzaminu DSD I PRO termin egzaminu… czytaj więcej

4 października 2019

„Ukradzione dzieciństwo”. Uroczyste otwarcie wystawy ukazującej życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej

Data i miejsce otwarcia wystawy: Przystanek Historia w Kielcach, ul. Warszawska 5, 8 października 2019 r., godz. 12.00. Brutalnie przerwane przez wojnę i okupację dzieciństwo pozostawiło w ich życiu ogromną traumę. O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem, a obrońcą opowiada wystawa „Ukradzione dzieciństwo”. W uroczystym otwarciu weźmie udział autor… czytaj więcej

4 października 2019

Informacja z VII Zlotu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Koordynatorzy programu promocji zdrowia, Uczniowie W dniu 27 września 2019 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-​​Zdroju został zainaugurowany XVII Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego tematem przewodnim był uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej. Wydarzeniem Festiwalu był VII Zlot Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, w… czytaj więcej