12 lutego 2019

Zaproszenie na bezpłatne badania słuchu dzieci i młodzieży ze szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno‐​​Wychowawczych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 30 zaprasza na bezpłatne badania słuchu dzieci i młodzieży ze szkół i placówek województwa świętokrzyskiego, które będą przeprowadzone na terenie Placówki w dniach 12–13 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 16.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno‐​​Wychowawczym… czytaj więcej

12 lutego 2019

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.… czytaj więcej

11 lutego 2019

Komunikat w sprawie dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2019

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017… czytaj więcej

8 lutego 2019

Konkurs dla szkół podstawowych „Nakręć się na eksperymenty!”

Konkurs „Nakręć się na eksperymenty!” to akcja promująca niezwykle skuteczny model nauczania poprzez doświadczenia, eksperymenty i projekty badawcze. Nie od dziś wiadomo, że czynny udział ucznia w lekcji jest jedną z najlepszych metod stymulacji jego rozwoju oraz poprawienia wyników nauki. Co więcej, pełne zrozumienie zjawisk przyrodniczych jest możliwe jedynie poprzez… czytaj więcej

8 lutego 2019

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk zapraszają do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Olimpiada przeznaczona jest dla młodzieży szkół średnich z całej Polski. Olimpiada objęta została Patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje na stronie: http://​olimpiada​.org​.pl/

8 lutego 2019

XII Edycja Programu Insta.Ling dla Szkół

Insta.Ling jest aplikacją do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowe raporty na temat systematyczności pracy i postępów uczniów. Insta.Ling pomaga podnieść skuteczność nauczania języka oraz udostępnia narzędzia do oceny wyników. Aby wziąć udział w Programie, nauczyciel powinien dokonać rejestracji do dnia 28 lutego 2019 roku. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele języka polskiego,… czytaj więcej

8 lutego 2019

XXXVII Wojewódzki i XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2019” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska‐​​Białej. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie… czytaj więcej

7 lutego 2019

„Kolorowi Ludzie” w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Telewizja Polska S.A. zaprasza do obejrzenia kolejnego spektaklu w projekcie Iteatr. Będzie to spektakl „Kolorowi ludzie” z Teatru Lalki i Aktora w Opolu. Oprócz zgromadzonej w teatrze widowni, to wyjątkowe przedstawienie w wykonaniu opolskich aktorów, zobaczą na żywo uczniowie w wielu szkołach w całej Polsce. Będzie to możliwe dzięki realizowanemu… czytaj więcej

7 lutego 2019

Wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

6 lutego br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z  województwa świętokrzyskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 131 uczniów, a 4 uczniów otrzymało stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne… czytaj więcej