15 stycznia 2020

SIO. Przedłużony termin (do 22 stycznia 2020) potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020

Uwaga! Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło w dniu dzisiejszym termin potwierdzania danych subwencyjnych na rok 2020. Poniżej skrótowo najważniejsze zasady: Jednostki samorządu terytorialnego potwierdzają stan na 30 września 2019. Nowy ostateczny termin potwierdzania danych to 22 stycznia 2020. W dniu 22 stycznia 2020 można potwierdzić stan „trzydziestowrześniowy” aktualny na koniec dnia… czytaj więcej

14 stycznia 2020

SIO. Procedura zakładania Profilu Zaufanego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym

Niniejsza procedura jest przydatna między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego (oczywiście inne osoby też mogą z niej skorzystać), których kierownicy (wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek) nie posiadają osobistego profilu zaufanego, ale posiadają kartę z podpisem kwalifikowanym. Za pomocą tej karty można potwierdzić profil zaufany na miejscu w urzędzie, a potem… czytaj więcej

14 stycznia 2020

Szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Szanowni Państwo, W związku z licznymi prośbami dotyczącymi wyjaśnienia pewnych kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie placówek oświatowych proszę o nadsyłanie do dnia 17.01.2020 r. pytań dotyczących ww. kwestii (formularz on-​​line). Ze względów organizacyjnych termin III szkolenia dla… czytaj więcej

14 stycznia 2020

Aktualizacja! Sposób wyliczania etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok (przykład oraz kalkulator)

Dodane 14 stycznia 2020: Do kalkulacji etatów zgodnie z poniższym kalkulatorem uwzględnia się sam fakt wpisania danemu nauczycielowi obowiązków w punkcie przedszkolnym, przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Nie uwzględnia się faktycznego podziału obowiązków na pracę w oddziałach 0, czy w oddziałach poniżej 0. Przykład 1. Nauczyciel zatrudniony na pełny… czytaj więcej

13 stycznia 2020

Bezpieczny wypoczynek – serwisy internetowe

Strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi: Serwis bezpiecznyautobus​.gov​.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. System powiadamiania ratunkowego. Serwis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​m​s​w​i​a​/​s​y​s​t​e​m​–​p​o​w​i​a​d​a​m​i​a​n​i​a​–​r​a​t​u​n​k​o​w​ego. To numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii… czytaj więcej

13 stycznia 2020

Nabór na stanowisko pracy: specjalista

Ogłoszenie: nr 59488 Urząd: Kuratorium Oświaty w Kielcach Dział: Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji Miejscowość: Kielce Ważne do: 21.01.2020 Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o naborze Wyniki naboru Ogłoszenie o naborze na stronie BIP KPRM Wynik naboru na stronie BIP KPRM Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem… czytaj więcej

13 stycznia 2020

Ogólnopolski Program „Bardzo Młoda Kultura”

Narodowe Centrum Kultury realizuje ogólnopolski program “Bardzo Młoda Kultura”. Aktualnie trwa II edycja programu, przewidziana na lata 2019 – 2021. Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Zadaniem programu jest m.in. projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i… czytaj więcej

13 stycznia 2020

22. Wojewódzki Konkurs „Scena dla Ciebie” 2020

Dom Kultury Zameczek w Kielcach zaprasza do udziału w 22. Wojewódzkim Konkursie „Scena dla Ciebie” 2020. Eliminacje rozpoczną się 28 lutego 2020 i będą trwały do 1 marca 2020. Po wyłonieniu laureatów w poszczególnych kategoriach 13 marca 2020, odbędzie się Koncert Finałowy Festiwalu w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach. Cele:… czytaj więcej

13 stycznia 2020

XX Konkurs Literacko-​Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie literacko-​​plastycznym organizowanym pod hasłem „(Nie)Zwyczajna świętość”. Celem inicjatywy jest m.in. uczczenie beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – Papieża Polaka, inspirowanie dzieci… czytaj więcej

13 stycznia 2020

Program „Dove Self-​Esteem – budowanie pozytywnej samooceny”

Program „Dove Self-​​Esteem – budowanie pozytywnej samooceny” to druga polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku. Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/​​2020 w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności siebie nastolatków. Narzędzia i materiały, na których opiera się projekt, zostały przygotowywane… czytaj więcej

13 stycznia 2020

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji” (LOWE)

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty (wcześniej Familijny Poznań) zaprasza szkoły do udziału w konkursie grantowym. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z terenu całej Polski. Organizatorzy dysponują 20 grantami o łącznej wartości 5 milionów złotych. W ramach inicjatywy, szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi będą tworzyły… czytaj więcej

13 stycznia 2020

„Współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”. Seminarium edukacyjne

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym pt. „Współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich”. Celem seminarium jest zaprezentowanie metodyki oraz materiałów archiwalnych stanowiących gotowe pomysły oraz punkt wyjścia do tworzenia autorskich tematów zajęć. Zajęcia poprowadzą pracownicy Międzynarodowego Centrum Edukacji… czytaj więcej

13 stycznia 2020

VI Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr

To szósta edycja konkursu, który pozwala wyłonić teatralne młode talenty, a jego uczestnikom zapewnić dobre spędzenie czasu z przyjaciółmi ze szkoły i odkrycie miłości do teatru. Aby wziąć udział w konkursie należy: przygotować spektakl teatralny wraz z przyjaciółmi ze szkoły, domu kultury czy świetlicy. Spektakl może być oparty o własny… czytaj więcej

10 stycznia 2020

Ankieta na temat działań muzycznych realizowanych w szkole

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, realizujące projekt Akademia Chóralna, zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół ogólnokształcących i branżowych o wypełnienie w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. elektronicznej ankiety odnośnie rodzaju działań muzycznych podejmowanych w szkołach. Do pobrania: pismo organizatora ww. przedsięwzięcia skierowane do dyrektorów ww. szkół.

9 stycznia 2020

SIO. Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład: pierwsza umowa od 01.09.2018 do 20.06.2019 druga umowa od 01.09.2019 do 25.06.2020. Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok… czytaj więcej

9 stycznia 2020

VI ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa ma na celu oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym,… czytaj więcej

9 stycznia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą do  nauczycieli o odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego od dnia 10 stycznia 2020 r. Dokument  można odebrać  osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w  siedzibie Kuratorium Oświaty… czytaj więcej

9 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy zapraszają do współpracy przy projekcie „Dar na stulecie”, upamiętniającym 100-​​lecie urodzin św. Jana Pawła II. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których… czytaj więcej

9 stycznia 2020

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w I Świętokrzyskiej Olimpiadzie Przedszkolaka. Rywalizacja sportowa organizowana jest dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego. Zawody odbywać się będą w 3 etapach; gminnym, powiatowym  i wojewódzkim. Planowany harmonogram zawodów: etap gminny: 1 lutego – 15 marca 2020 r., etap powiatowy: 1… czytaj więcej