2 lipca 2019

Informacja o realizacji kontroli w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 0 kontroli planowych. W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili łącznie 219 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/​​placówek   1. Realizacja podstaw programowych i… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za czerwiec 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/​​placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych w procesie nauczania.  (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne)     528   116     23 %  … czytaj więcej

2 lipca 2019

Finały Centralne Zawodów: „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i „O Srebrne Muszkiety – 2019”

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że w roku bieżącym organizowany będzie Finał Centralnych: XLII Zawodów Sportowo‐​​Obronnych „Sprawni jak Żołnierze – 2019” i 58. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety – 2019”. Zadania realizować będą na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej w wyniku otwartego konkursu ofert nr ew. 8/​​2019/​​WD/​​DEKiD. Mając na względzie fakt, że… czytaj więcej

2 lipca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w czerwcu 2019 r.

W czerwcu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 1 ewaluację problemową wskazaną przez MEN w zakresie… czytaj więcej

1 lipca 2019

Alert RCB: silne burze, miejscami z gradem w województwie świętokrzyskim

Alert RCB o treści: „Uwaga! Dziś i w nocy (01/​​07) bardzo silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz – zostań w domu”,  został wysłany do między innymi do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W tych regionach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje… czytaj więcej

1 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 1 lipca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciel: Umożliwienie wprowadzania składnika wynagrodzenia „dodatek za wysługę lat” bez potrzeby wprowadzenia składnika „wynagrodzenie zasadnicze” w przypadku nauczycieli, którym wykazano nieobecności „urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego” lub „niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy” Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja,… czytaj więcej

28 czerwca 2019

Rozstrzygnięcie III edycji Programu Edukacyjnego „Być jak Ignacy”

Kolejna już edycja programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” dobiegła końca. Podczas trwania konkursu zgłosiło się wiele kół naukowych, które razem z nami zdecydowały się promować ideę nauki oraz zdobywania wiedzy. W tegorocznej edycji nauczono o 4 wybitnych polskich naukowcach: Janie Szczepaniku, Kazimierzu Funku, Marianie Rejewskim oraz Henryku Magnuskim. Dzięki przygotowanym scenariuszom, dzieci wraz… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Wizyty astronomów w szkołach

W okresie od września do grudnia 2019 r. astronomowie będą odwiedzać szkoły różnego szczebla kształcenia. Zainteresowane placówki już mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny szkoły są bezpłatne. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU). Część szkół z własnej… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych w 2019 roku

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że przyjęta została Uchwała Nr 50/​​2019 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno‐​​edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Komunikat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w sprawie możliwości kontynuacji nauki w języku polskim za granicą w systemie kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie podejmuje działania umożliwiające uczniom migrującym lub czasowo przebywającym za granicą kontynuację nauki w języku polskim w systemie kształcenia na odległość. Prowadząc Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Ośrodek udziela uczniom przebywającym za granicą wsparcia w… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” – materiały dotyczące bezpieczeństwa dla szkół

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „KSON” w Jeleniej Górze jako beneficjent projektu „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016–2018 przekazuje dokumentację powstałą w ramach ww. projektu. Działaniami projektowymi objęto 2349 szkół. Etapy realizacji projektu: przegląd placówki pod kątem bezpieczeństwa – weryfikacja systemu zabezpieczeń, posiadanych procedur,… czytaj więcej

27 czerwca 2019

Konferencja „Relacje polsko‐​żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Colloquium III: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zapraszają na konferencję naukową, której tematem przewodnim będą stosunki polsko‐​​żydowskie w realiach okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Obrady rozpoczną się 3 lipca o godz. 9.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (Kielce, ul. Warszawska 5). Wprowadzenie przez niemieckie… czytaj więcej

26 czerwca 2019

Komunikat w sprawie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną o charakterze socjalnym za okres styczeń–czerwiec w 2019 roku

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych pomocą materialną w zakresie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń–czerwiec 2019 r. Informację należy przekazać w formie… czytaj więcej

25 czerwca 2019

MEN ogłasza nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.… czytaj więcej

24 czerwca 2019

Kampania „Dni uczenia się dorosłych”

„Dni uczenia się dorosłych” to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach osiemdziesiątych i jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO. Kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku. Polska ma jeden z najwyższych w Europie… czytaj więcej

24 czerwca 2019

Komunikat MEN: Podsumowanie roku szkolnego 2018/​2019

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspólnie z wiceminister Marzeną Machałek i wiceministrem Maciejem Kopciem podsumował rok szkolny 2018/​​2019. Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy (4 961 144 ) z ponad 26,6 tys. szkół (26 601) dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpocznie jutro wakacje. W środę, 19 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno‐​​wychowawcze w… czytaj więcej

24 czerwca 2019

Komunikat MEN: Ponad 100 tys. więcej miejsc w szkołach dla tegorocznych absolwentów

W tym roku szkolnym na 726 751 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w szkołach dla dzieci i młodzieży czeka 828 977 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju. Ogółem w szkołach jest przygotowanych 102 tys. dodatkowych dla tegorocznych 376 185 absolwentów szkół podstawowych i 350 566 absolwentów gimnazjów.… czytaj więcej