19 listopada 2020

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy… czytaj więcej

19 listopada 2020

Wprowadzone 19 listopada 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

System Informacji Oświatowej

Uczeń: Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia Miejsce zamieszkania – ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania ucznia do oddziału podstawowego, przygotowawczego lub RW w bieżącym roku szkolnym okresem… czytaj więcej

19 listopada 2020

Otwarte webinaria dla uczniów

Fundacja Adamed zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski na otwarte i bezpłatne webinaria naukowe z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych. Spotkania poprowadzą polscy naukowcy z międzynarodowym doświadczeniem badawczym. Zajęcia stanowią przy tym przedsmak tego, czego uczniowie mogą nauczyć się, biorąc udział w 7. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP.… czytaj więcej

18 listopada 2020

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego… czytaj więcej

18 listopada 2020

Audycje edukacyjne w Polskim Radiu Dzieciom

Lekcje języków obcych, programy związane z bezpieczeństwem, audycje o eksperymentach i okryciach, cykl o oszczędzaniu, pasmo dotyczące poprawności językowej, a także kołysanki, muzyczne podróże, opowiadania, baśnie i legendy – to tylko wybrane propozycje dla najmłodszych przygotowane przez Polskie Radio Dzieciom. W ramówce także specjalne programy dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.… czytaj więcej

17 listopada 2020

Lekcje z ZUS oraz olimpiada „WWW – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Mogą też dowiedzieć się jak są one ważne, zanim wejdą na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego.… czytaj więcej

17 listopada 2020

Badanie ogólnopolskie nauczycieli przedmiotów zawodowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi ogólnopolskie badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze… czytaj więcej

17 listopada 2020

Istotne zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych – COVID-19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – Covid-19. Na ww. platformę należy wpisywać informacje dotyczące wprowadzenia kształcenia na odległość lub modelu hybrydowego/mieszanego w: przedszkolach,… czytaj więcej

17 listopada 2020

Dystrybucja gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia”

W związku z dystrybucją przez Ministerstwo Zdrowia gry edukacyjnej „Piramida Zdrowia” skierowanej do uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim informuję, że w siedzibie CK TECHNIK Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Łódzka 200, 25-655 Kielce można odbierać po 2 egzemplarze ww. gry dla każdej szkoły podstawowej . Odbiór gier dla poszczególnych szkół… czytaj więcej

17 listopada 2020

Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli zaprasza do udziału V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych.… czytaj więcej

16 listopada 2020

Rządowe wsparcie dla nauczycieli na zakup sprzętu – MEN dziękuje za nadesłane opinie

Otrzymaliśmy ponad 1500 opinii od nauczycieli, dyrektorów szkół i samorządowców w ramach konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej. Spośród nadesłanych do nas opinii pojawiły się konkretne propozycje poszerzenia katalogu sprzętu, który dodatkowo miałby podlegać… czytaj więcej

13 listopada 2020

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na platformach e-learningowych

Mając na uwadze obecną sytuację sanitarno – epidemiologiczną oraz zapewnienie wysokiego poziomu wiedzy o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, kieleccy policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dostosowali formę prowadzenia zajęć do trybu zdalnego, który jest obecnie stosowany w szkołach. Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na platformach… czytaj więcej

13 listopada 2020

Podstawy prawne oraz informacje na temat wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz.… czytaj więcej

13 listopada 2020

Terminarz składania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Odznaczenie/nagroda Termin Wymagane dokumenty 1. Ordery, odznaczenia państwowe: 1) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2) Złoty Krzyż Zasługi 3) Srebrny Krzyż Zasługi 4) Brązowy Krzyż Zasługi 21 grudnia 2020 wniosek o nadanie orderu-odznaczenia – dwa egzemplarze zapytanie o udzielenie informacji o osobie – jeden egzemplarz Rejestracja wniosków poprzez formularz on-line Medale za Długoletnią… czytaj więcej

13 listopada 2020

Techniki nauki – nowy cykl edukacyjny TVP VOD

Jak uczyć się w efektywny sposób, szybciej czytać i więcej zapamiętywać? Jak organizować czas i osiągać planowane cele? Jak szybko i łatwo uczyć się języków obcych? Odpowiedzi na te pytania uczniowie znajdą w nowym cyklu edukacyjnym TVP VOD „Techniki nauki”. Programy prowadzą eksperci, trenerzy i wykładowcy, którzy w przystępny sposób… czytaj więcej

12 listopada 2020

Zdalne nauczanie i nowe technologie w kształceniu na odległość – zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line

Zachęcamy nauczycieli do udziału w darmowych szkoleniach on-line dotyczących zdalnego nauczania i wykorzystywania nowych technologii w tym procesie. Szkolenia rozpoczynają się 12 listopada i będą miały formę otwartych webinarów. Przygotowała je Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach projektu „Być jak Ignacy”.… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia… czytaj więcej