17 października 2018

Konferencja: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie Kielce, 20 listopada 2018

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizuje konferencję lokalną – Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2018 r.… czytaj więcej

17 października 2018

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/​​2019. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne z województwa świętokrzyskiego w/​​w stypendium zostało wyróżnionych 130 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik

17 października 2018

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy… czytaj więcej

16 października 2018

Ogólnopolski Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 11 października 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej odbył się Ogólnopolski Dzień Edukacji Narodowej. Udział w uroczystości wzięła również Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN, Pan Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Premiera Mateusza Morawieckiego, członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy… czytaj więcej

16 października 2018

Podsumowanie wojewódzkiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2018 r. w sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorami tego doniosłego wydarzenia byli Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.… czytaj więcej

15 października 2018

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie rozpoczęło rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 15 listopada. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12‐​​osobowy zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7–14 lat.… czytaj więcej

15 października 2018

Zapisy do IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

Do 26 października br. uczniowie szkół gimnazjalnych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych mogą zgłaszać się do Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Najlepsi zawodnicy i ich opiekunowie merytoryczni otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe, w tym cenny sprzęt multimedialny! Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czy kultura nadal ma znaczenie? Świat… czytaj więcej

15 października 2018

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30 września 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425)… czytaj więcej

15 października 2018

Konkurs literacki „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu zaprasza uczniów wszystkich typów szkół noszących imię Orląt Lwowskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „W hołdzie Orlętom – ukochanym dzieciom swego miasta” organizowanym pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.… czytaj więcej

12 października 2018

Zarządzenie nr 462/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

Zarządzenie nr 462/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół

12 października 2018

Zarządzenie nr 463/​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Zarządzenie nr 463/​​2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

12 października 2018

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – nabór wniosków na 2019 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w… czytaj więcej

12 października 2018

Ankieta dotycząca spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego W związku z potrzebą zebrania i opracowania danych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej oraz organizacją spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszę o… czytaj więcej

12 października 2018

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

“Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje  – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”  Janusz Korczak         Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowywanie… czytaj więcej

11 października 2018

Relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Przyszłości

W dniach 3–4 października 2018 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Centrum Targowym Kielce odbył się Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości. Współorganizatorami wydarzenia byli: Targi Kielce i  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Swoją obecnością Kongres zaszczycili Kuratorzy Oświaty z innych województw. O randze przedsięwzięcia świadczą przyznane Patronaty Honorowe: Ministra Edukacji… czytaj więcej

11 października 2018

Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Oddział Świętokrzyski PFRON zaprasza na konferencję „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”. 15 października 2018 roku w Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowska 11, w auli A odbędzie się konferencja pod tytułem „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie organizowane przez Oddział… czytaj więcej