12 kwietnia 2019

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

12 kwietnia 2019

Nowe SIO. Komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie umieszczania w SIO danych strajkujących nauczycieli

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych. Ustawa z dnia 15 stycznia 2011 r. o systemie informacji oświatowej określa rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji… czytaj więcej

11 kwietnia 2019

Nowe SIO. Obowiązek przekazywania danych od przyczynie nieprowadzenia zajęć

Obowiązek przekazywania do nowego SIO informacji o przyczynie nieprowadzenia zajęć nauczycieli wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy o systemie informacji oświatowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1900) oraz par. 27 rozporządzenia Ministra Edukacji… czytaj więcej

10 kwietnia 2019

Ważna informacja dotycząca egzaminów zewnętrznych

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów W związku z trwającym od 8 kwietnia 2019 r strajkiem nauczycieli i zagrożeniem  wynikającym z zagwarantowania składu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, uprzejmie proszę, aby dyrektorzy widząc takie niebezpieczeństwo zgłaszali ten fakt poprzez załączony formularz (osobny dla szkół… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Podsumowanie konferencji warsztatowej „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno‐​komunikacyjnych”

W dniu 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyła się konferencja warsztatowa pn. „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych” z udziałem dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas sesji plenarnej uczestnicy wysłuchali… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 1 kwietnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie nowych filtrów na liście placówek w RSPO: sposób ewidencjonowania, status publiczno‐​​prawny, kategoria uczniów, czy samodzielna, czy w zespole, czy w jednostce złożonej, czy posiada filię, czy filia. Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o udzielonej pomocy materialnej w szkole Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o zajęciach dodatkowych dla uczniów w… czytaj więcej

9 kwietnia 2019

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”, informując, że dofinansowaniem z 0,4% rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. MEN prosi o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach

Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach zaprasza na dzień otwarty 12 kwietnia 2019 r. o godz. 17:30. Szczegółowe informacje: http://​www​.zsp​-nowiny​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​1​2​–​a​r​t​y​k​u​l​y​–​n​a​–​s​t​r​o​n​i​e​–​g​l​o​w​n​e​j​/​4​4​6​–​d​z​i​e​n​–​o​t​w​a​r​t​y​–​l​o​–​w​–​n​o​w​i​n​ach

8 kwietnia 2019

Materiały edukacyjne do filmu „Kto napisze naszą historię”

19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Do połowy maja 1943 roku kilkuset członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego prowadziło nierówną walkę z wysłanymi do jego stłumienia oddziałami. W tym roku obchodzimy 76 rocznicę tego bohaterskiego zrywu. Walka zbrojna nie była jedyną formą oporu, którą podjęli… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2018/​2019

4 kwietnia w sali kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach odbyła się gala podsumowująca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2018/​​2019. Dyplomy i medale wręczono 55 laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz 174 laureatom konkursów przedmiotowych dla uczniów klas trzecich gimnazjów i klas trzecich oddziałów gimnazjalnych prowadzonych w… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [1] minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych… czytaj więcej

8 kwietnia 2019

Akcja Żonkile w 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim

Już po raz siódmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zachęca do udziału w akcji społeczno‐​​edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 roku. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana – ostatniego przywódcy powstania i jednego z ocalałych z warszawskiego… czytaj więcej

5 kwietnia 2019

III Rowerowy Rajd Gwiaździsty – Strawczyn 2019

Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza do udziału w III Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym, który odbędzie się 30 kwietnia. Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego tzn., że uczestnicy startują z różnych miejscowości i zdążają do wspólnej mety, która w tym roku zlokalizowana będzie przy Centrum Sportowo‐​​Rekreacyjnym „Olimpic” w Strawczynie. Planowany czas przybycia wszystkich… czytaj więcej