3 lutego 2023

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie […]

3 lutego 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – styczeń 2023 r.

W miesiącu styczniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 14 kontroli planowych.   Lp.   Tematyka kontroli/liczba kontroli Liczba szkół/placówek w których odbyły się kontrole 1. Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych   14 W miesiącu styczniu 2023 […]

2 lutego 2023

Konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do […]

2 lutego 2023

Bezpłatny kurs „Jak pomóc uczniom opanować stres?”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnym kursie „Jak pomóc uczniom opanować stres?”. Stres, zwłaszcza przewlekły, obniża koncentrację, utrudnia zapamiętywanie i uczenie się. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia, by samodzielnie rozwiązywać swoje problemy emocjonalne i dzięki temu uczyć się bez przeszkód. Niedawno przebyta pandemia, pojawienie się uczniów obcojęzycznych, z doświadczeniem […]

2 lutego 2023

II Kongres Edukacji Klasycznej – nagrania wykładów

W listopadzie ub.r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się II Kongres Edukacji Klasycznej. Organizatorami był Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Akademią Zamojską. W związku na platformie YouTube dostępna jest relacja filmowa z tego wydarzenia w wersji polskojęzycznej. Szczegółowe informacje: https://ibe.edu.pl/index.php/pl/wydarzenia/1896-ii-kongres-edukacji-klasycznej-nagrania-wykladow

2 lutego 2023

Bezpłatny portal „Diety NFZ”. Jak zdrowo odżywiać się?

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, udostępnia bezpłatny portal Diety NFZ: diety.nfz.gov.pl. Można tam znaleźć m.in. 10 planów żywieniowych opartych na diecie DASH, np.: Hashimoto, cukrzyca, senior, czy nadwaga i otyłość, a także plan żywieniowy dla rodziny. Jest możliwość indywidualnego doboru planu żywieniowego do […]

2 lutego 2023

Ogólnopolski konkurs retoryczny „Najlepszy Młody Mówca”

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego ma wielką przyjemność zaprosić uczniów szkół średnich do udziału w szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu retorycznego Najlepszy Młody Mówca. Aby przystąpić do Konkursu, wystarczy zapisać się na jeden z pięciu turniejów eliminacyjnych online i wygłosić 2-minutowe wystąpienie na dowolny temat. Szczegółowe informacje: https://akademiaretoryki.pl/najlepszy-mlody-mowca/

2 lutego 2023

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”

Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków mają przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ w 2023 r. obchodzimy rok Aleksandra Fredry. Prace należy przesłać pocztą lub […]

2 lutego 2023

Co w SIO mam wypełnić? Jakie formularze dotyczą mojej szkoły lub placówki oświatowej? Ale ja nie mam nauczycieli, to dlaczego mam coś uzupełniać? Ale ja żadnej dotacji nie otrzymuję, to dlaczego muszę wypełniać SIO?

Pytanie „Ale ja żadnej dotacji nie otrzymuję, to dlaczego muszę wypełniać SIO?” System Informacji Oświatowej to system przede wszystkim służący zbieraniu danych statystycznych. Tylko wybrane dane z tego systemu służą celom finansowania zadań oświatowych. Poprzednio dane statystyczne były zbierane bezpośrednio przez Główny Urząd Statystyczny. Ustawodawca, uchwalając ustawę z dnia 19 lutego 2004 roku o systemie […]

1 lutego 2023

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Busku-Zdroju.

1 lutego 2023

Wsparcie dla Wnioskodawców Erasmus+ w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków do Edukacji Szkolnej KA2, zespół Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przygotował dla Wnioskodawców w Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna wydarzenia oraz materiały szkoleniowe pomocne przy tworzeniu koncepcji projektu i przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie. Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/wsparcie-dla-wnioskodawcow-w-akcji-2-w-sektorze-edukacja-szkolna

1 lutego 2023

IV edycja kursu e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” organizowanego przez ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza przedszkola, szkoły i placówki do udziału w IV edycji kursu e-learningowego „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”. Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie, podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie. Rekrutacja uczestników odbywa się do dnia 1 marca  2023 […]

31 stycznia 2023

Procedura tworzenia szkół i oddziałów dwujęzycznych, rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, liceów i techników w województwie świętokrzyskim  Nauczanie dwujęzyczne w szkołach realizowane w sposób formalny dotyczy tworzenia szkół dwujęzycznych – w przypadku szkół ponadpodstawowych oraz tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych (od kl. VII) oraz w ponadpodstawowych. W szkołach ponadpodstawowych formalnie można nauczanie dwujęzyczne organizować w liceach i technikach. By takie […]

31 stycznia 2023

Zachować pamięć – program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Projekty realizowane w obszarze trudnej przeszłości relacji polsko-niemieckich stanowią ważny element pracy programowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która oferuje specjalny program dotacyjny „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu „Zachować pamięć” młodzież zajmuje […]

31 stycznia 2023

Znajdź partnerski klub sportowy z Niemiec – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

W 2023 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wraz z Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) oraz Niemieckim Związkiem Sportu Młodzieżowego (dsj) zaplanowały szereg działań na rzecz intensyfikacji sportowych wymian młodzieży. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) wraz z Niemieckim Związkiem Sportu Młodzieżowego (dsj) będą „kojarzyć” zainteresowane kluby z obu krajów i zaproszą potencjalnych partnerów na giełdę kontaktów, która odbędzie się od 15 do 18 czerwca 2023 roku w Mielnie. Z […]

31 stycznia 2023

Eksperyment Wymiana – Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży

Szanowni Państwo, zbliża się termin składania wniosków w ramach programu wspierania projektów STE(A)M – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Program „Eksperyment Wymiana” PNWM wspiera międzynarodowe spotkania, podczas których młodzi ludzie z Polski i Niemiec w czasie wizyt na żywo lub online, kreatywnie zajmują się zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii. Decyzja, w jaki sposób to zrobią należy do […]

31 stycznia 2023

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – zaproszenie

Szanowni Państwo Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza na zdalne seminaria, spotkania informacyjne i konsultacje. Dodatkowo mają Państwo możliwość skorzystania z metod, narzędzi i scenariuszy online przydatnych w realizacji polsko-niemieckich projektów z młodzieżą. Więcej informacji: https://www.pnwmonline.org/  

30 stycznia 2023

Nabór na kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego  w art. 85d ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) zawarto przepis upoważniający ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalenia, w drodze zarządzenia, listy obrońców z urzędu, którzy będą […]