17 września 2020

List Sekretarza Stanu Pani Marzeny Machałek

Szanowni Państwo, w związku z pismem  Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny informującym o zgłaszanych do Ministerstwa Zdrowia przypadkach wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania z szafek szkolnych i szatni, uprzejmie przedstawiam ujęte w piśmie zalecenia. Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i… czytaj więcej

16 września 2020

SIO. Brak składnika „wynagrodzenie chorobowe” nie jest błędem aplikacji

Wiele osób zadaje pytanie, jak wykazać składnik wynagrodzenia nauczycieli, który poprzednio wykazywany był jako „wynagrodzenie chorobowe”. Odpowiedź jest prosta. Tego składnika już się nie wykazuje, ponieważ brak jest podstawy prawnej do zbierania tego typu informacji w systemie informacji oświatowej. W związku z tym z listy składników formularza wynagrodzeniowego nauczycieli składnik… czytaj więcej

16 września 2020

IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce 2020

W pierwszą sobotę września odbył się cykliczny IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kielce 2020. Do najważniejszych celów tego festiwalu stawianych przez organizatorów  przed uczestnikami można zaliczyć wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez aktywność artystyczną (pieśń, piosenka patriotyczna), pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach,… czytaj więcej

16 września 2020

VIII edycja projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online.… czytaj więcej

16 września 2020

Stypendia, staże i konkursy na portalu mojestypendium.pl

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych… czytaj więcej

16 września 2020

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu grantowego „Z TIKiem na Ty” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Z TIKiem na Ty” realizowanego w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych… czytaj więcej

16 września 2020

Webinarium dla nauczycieli i edukatorów dotyczące kosmosu

Polska Agencja Kosmiczna we współpracy z Biurem Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska organizują w najbliższy czwartek 17.09.2020 webinarium dla nauczycieli i edukatorów, którzy chcą w sposób nowoczesny, atrakcyjny i urozmaicony przekazywać młodym ludziom wiedzę o kosmosie. W programie: jak sprawnie poruszać się i do czego wykorzystywać zasoby na stronach ESERO i ESA… czytaj więcej

16 września 2020

Istotne zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół/placówek oświatowych – Covid 19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – Covid 19. Przed wypełnieniem zamieszczonego formularza on-line proszę o pilne zawiadomienie Kuratorium Oświaty w Kielcach… czytaj więcej

15 września 2020

Dodatkowe ponad 50 mln zł na wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”. Finansowanie skierowane jest do publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych. Natomiast za… czytaj więcej

15 września 2020

Dyrektorzy branżowych szkół II stopnia w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Wykaz branżowych szkół II stopnia powstałych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021” zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia uruchomionych dla semestrów I w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów… czytaj więcej

15 września 2020

Dyrektorzy szkół realizujący kształcenie w zawodach branży spożywczej

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.09.2020 r. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął realizację projektu pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. W związku z powyższym zachęcam do udziału w projekcie szkoły realizujące… czytaj więcej

15 września 2020

Obóz zimowy dla nauczycieli historii w Świdnicy i okolicach 13-16 listopada 2020 r.

EU-Russia Civil Society Forum’s oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ogłaszają nabór na międzynarodowy obóz zimowy w Morawie (woj. dolnośląskie) w terminie 13-16 listopada 2020r. Inicjatywa skierowana jest do nauczycieli historii z Białorusi, Niemiec, Polski oraz Rosji i jest częścią Programu Historycznego “Different Wars: Remembering the Past”. Zaproszeni są… czytaj więcej

15 września 2020

Konkurs NBP na pracę pisemną

Zachęcamy do udziału w XIX edycji Konkursu NBP na pracę pisemną. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką ekonomii. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Cele konkursu W tym roku NBP już po XIX organizuje Konkurs… czytaj więcej